Blog

OEE Nedir?

oee_nedir_manset
Genel Yazılar

OEE Nedir?

oee_nedirTEE: Toplam Ekipman Etkinliği
(OEE: Overall Equipment Effectiveness)

OEE bütün ekipmanların ne ölçüde kullanıldığına işaret eden bir TPM hesabıdır. Arızalar, ekipman ayarları, duruşlar, çalışma hızındaki azalmalar, ıskartalar ve yeniden işlem gibi kayıplar üzerine düşer. Amacı; şirketlerin eldeki makine ve ekipmanların performanslarının arttırılmasına odaklanmaktır.

Gerekli görüldüğü ölçüde başka önemli ölçütlerin eklenebilmesi esnekliğine sahip olmasıyla beraber genel olarak 3 önemli değişkeni bir arada hesap eder:

OEE[%] = Kullanılabilirlik Oranı x Performans Oranı x Kalite Oranı

  • Kullanılabilirlik Oranı[%]: Ekipmana ait sebeplerden (arıza, ayarlamadan kaynaklanan duruş süresi vs.) kaynaklanan kullanılabilirlik miktarını gösterir.
  • Performans Oranı[%]: Çalışma hızlarında tasarımla belirlenmiş hızlara göre düşüşleri ve birkaç saniyelik duruşları hesap eder.
  • Kalite Oranı[%]: Toplam işlenen parçaların ıskarta ve yeniden işlem kayıplarının yüzdesidir.

Can Yükselen

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi