Saha Yönetimi Mentorluk Programı

Bu uygulamada (saha mentorluğunda) amacımız liderlerin günlük yönetimi esnasında hangi rolleri ve davranışları sergilemeleri gerektiğini yerinde uygulamalı olarak gösterip yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki en iyi öğrenme metodu uygulamalı olanıdır.

Bunu yaparken  2 temel amacımız vardır.  

 1. si sahasında problemleri görüp çözerek yönetme,
 2. si ise daha önemli ve gizemli bir amaç olan kendinden sonraki lideri nasıl eğiteceğine dair metodolojiyi öğrenmesidir.

 

Bütün bu öğrenileri şirkete özelleştirerek ve kültür oluşumuna destek olarak, liderlerde prosesini sahiplenme duygusunun arttırılmasını sağlamaktır.  

Yalın üretime geçiş sürecinde Liderlerimize Yalın üretimin gerekliliği olan birçok eğitimi verir ve bunları uygulanmasını bekleriz. Uygulaması ve Koordinasyonu olan 5S, Kaizen, SMED gibi konularda başarı elde ederiz. Destek kısa sürede bırakıldığında yada gevşediğinde de başarı düşer. Uygulaması olan konularda pratik yeteri kadar yapıldığında alışkanlıklar değişmeye ve yavaş yavaş Kata dediğimiz tekrarlayan davranışa dönüşmeye başlar. Uygulaması olmayan diğer konularda (Liderlik, Hattın yönetimi, Anormallikleri fark etme ve hızlı müdahale,  Güvenlik, Kalite ve Maliyet gibi) başarıyı sağlamak zor ve sürdürülebilir değildir. Liderlerimiz bazı temel eğitimleri almış ve biliyor olmalarına rağmen neden biz bunu istediğimiz seviyede uygulamayı ve hayata geçirmeyi dış destek almadan başaramıyoruz? Bu soruyu hep sorarız.

Aslında sorunun cevabı sahada üretimi yöneten Liderlerimizin Yalın üretimi tam olarak içselleştirmemiş olması ve bu yüzden öğrendiği bilgileri davranışa dönüştürememiş olmasındandır. Alışkanlığa ve otomatik tekrarlayan davranışa yani İyileştirme Kata’sı ve Geliştirme Kata’sı haline gelmemiş olan bilgiler, özellikle zor anlarda eski klasik davranışın ortaya çıkmasına yol açıyor.

İçerik

 • Liderden beklentiler nelerdir?
 • Sahanın patronu olmak,
 • Üretimde yönetilmesi gereken unsurlar,
 • Problemleri görme, açığa çıkararak görülmesini sağlama, çözme ve standartlaşma,
 • Öncelik belirlemek ve planlamak
 • Astlarla iletişim ve yakın ilgi,
 • Performans yönetimi, raporlama
 • Nasıl öğretmeli,
 • Gelecek planlaması

Kazanılacak yetkinlikler

 • Lider gün içinde sorumlu olduğu alanı nasıl yönetmesi gerektiğini,
 • Astları ve üstleri ile nasıl iletişim kurması gerektiği
 • Planlama ve geleceğe hazırlanma
 • Performans takibi ve önemini,
 • Standardın korunması ve geliştirme

Uygulama Şekli ve Süre Detayı

Sürece şirketinizi ziyaret ederek şirketinizi ve organizasyonunuzu tanıyarak başlıyoruz. İyileştirilmesi/odaklanılması gereken bölüm, hat, kısım vb. nokta neresi ise beraber karar verip, planlamayı yapıyor ve süreci başlatıyoruz.

Her bir lider ile 25-30 seans arasında çalışma yapıyoruz. Bu seansların her biri ¼ gün (Çeyrek gün) sürmektedir.

 • Teorik Eğitim: 2 gün
 • Uygulama: 25 gün
 • Toplam süre: 6 ay
 • Katılımcı sayısı: 4 kişi

 

Yapmış olduğumuz plan dahilinde Enstitü danışmanı haftada bir kez ilgili liderler ile bir araya (vardiyalı ise gündüz çalıştığı vardiyalarda) gelerek ¼ günlük çalışma yaparlar. Bir günde 4 lider ile sahada bire bir çalışma yapılarak liderlik becerileri geliştirilir. İdealde bir grup için (4 kişi) 25 seanslık = 25 gün lük bir çalışma önerilir.

Saha Mentörlük çalışması öğret-uygulat-uygulamanın devam ettiğini teyit et döngüsü ile çalıştığından liderlerin gelişimiyle beraber liderliğini yaptığı proseslerinizde de ciddi oranda Yalın iyileştirmeler yapılmaktadır. Bunun sonunda da Kalite de iyileşme, Üretkenlik artışı, Maliyetlerde iyileşme ve İş güvenliği risklerinde azalma sağlanmaktadır.

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi