Hakkımızda

Yalın Enstitü, yalın düşünceyi ve uygulamalarını geliştirip yaygınlaştırarak tüm paydaşlara fayda sağlamayı amaçlayan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yalın Enstitü üyesi olduğu Yalın Küresel Ağa (www.leanglobal.org) dâhil diğer ülke Enstitüleri ile birlikte faaliyette bulundukları ülkenin refahına katkıda bulunmayı hedefler.

Eğitim, danışmanlık ve araştırma faaliyetleri ile yalın düşüncenin değeri en az kaynak kullanarak üretme idealini gerçekleştirirken, tüm paydaşları işin içine katmayı ve yaratılan değerden tüm toplumun fayda görmesini benimser. Birlikte öğrenme esasına dayalı olarak Yalın Düşünce’ye dair bilgiyi uygulayarak öğretirken uygulamaları yaygınlaştırarak şirketlerin Yalın Dönüşüm’ü başarmasını amaçlar. İnsan gelişimine odaklanarak dönüşümün sürdürülebilirliğini sağlarken firmaların sürekli gelişimini mümkün kılar. Yurt içi ve yurt dışı kurumlarla yaptığı iş birlikleriyle çalışanlarının ve müşterilerinin bilgi ve becerilerini sürekli geliştirerek bilgi ve teknoloji çağının gerekliliklerini yerine getirmeye özen gösterir.

Kurulduğumuz 2002 yılından bu yana farklı sektörlerden yüzlerce büyük, orta ve küçük boy firmada gerçekleştirdiğimiz “Yalın Üretim – Yalın Dönüşüm – Yalın Liderlik ve Yönetimi birlikte öğrenme” projelerinde aldığımız sonuçlar bizlere daha iddialı hedefleri sürdürme cesaretini vermektedir.

Yalın Küresel Ağa dâhil Enstitülerin müştereken geliştirdiği “Yalın Dönüşüm Modeli” çok farklı alan ve kültürlerde elde edilmiş deneyimlere dayanan bir yol haritasıdır. Yalın Enstitü bu yol haritasını izlerken yıllar boyunca geliştirdiği deneyim ve sahadaki öğrenmeler yolu ile ülkemize özgü koşullarda firmalarda ve özellikle KOBİ’lerde başarılı olabilecek yol ve yöntemleri oluşturmuş, eğitim setlerini hazırlamış ve bunları sürekli geliştirmektedir.

Yalın Enstitü, Yalın Üretim ile ilgili uzmanlığını her türlü imalat sektörüne taşıyabildiği gibi ofis tipi işlerde ve fonksiyonlarda, hizmet sektörlerinde kapsamlı uygulamalar yapmaktadır.

Lojistik, perakende, satış ve satış sonrası alanları, bilişim, bankacılık, sağlık kuruluşları, turizm ve tarım işletmeleri da dâhil olmak üzere 26’dan fazla ana sektörde, yalın uzmanlığını farklı ortamlara ve kültürlere aktarmada esneklik sağlayan deneyime sahiptir.

Yalın Enstitü, yalın üretimi ve yalın dönüşümü gerçekleştirmek üzere şirketin çeşitli fonksiyonlarını kapsayan eğitimler, atölye çalışmaları, seminerler, simülasyon programları, oyunlar tasarlamakta ve bunları büyük memnuniyet yaratarak uygulamaktadır. Yönetim Kurulu ve Genel Müdür’den Takım Liderine kadar tüm seviyelerdeki yöneticiler için sorumlulukları ile irtibatlı Yalın Liderlik eğitimleri ve Koçluk programları ile yalın yönetim sistemini hayata geçirebilecek insanların gelişimini sağlamaktadır.

Vizyon

Yalın Enstitü, öncelikli olarak ülkemiz firmalarının dünya ölçeğinde rekabetçiliğinin ve verimliliğinin artmasına aktif destek verirken, ülkemiz insanının huzuru ve mutluluğu yaşaması için refahtan pay alma umudunun arttırılmasına, ülkemiz kaynaklarının etkili kullanılmasına, israf ve kirlilikle etkin mücadele isteğine destek olma vizyonu ile hareket eder. Bununla birlikte Yalın Düşünce’yi çeşitli sektörlerde ve konularda derinlemesine uygulayarak bu konuda referans alınacak bilginin üretimini ve yayılımını sağlar. Ortaya çıkardığı iyi dönüşüm örneklerini Türkiye sınırlarının ötesine taşıyarak bölge ülkelerde marka değerini artırmayı hedefler.

Misyon

Yalın Düşünce adı ile bilinen yaklaşım/ sistem/ kavram ve tekniklerin yurt içi ve yurt dışında tanınması, uygulanması ve yaygınlaşmasını sağlamak,

Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren her türlü kurumun, değer yaratıp israfı ortadan kaldırarak başarısını artırmaya yardımcı olmak,

Tüm paydaşlarının ve iş birliği yaptığı kurumların yalın düşüncenin temel değerlerini benimsemesini sağlamaktır.

Değerler

  1. Topluma ve doğaya saygı: İsrafların ortadan kaldırılarak kaynakların daha etkin kullanımını sağlayarak toplumun ekonomik gelişimine ve refahın artmasına katkıda bulunuruz. Yapılan çalışmaların çevreye olan etkisini her zaman gözetiriz.
  2. Paydaş memnuniyeti: İşbirliklerimiz ve müşterilerimizle birlikte öğrenir onların memnuniyetini sağlayarak karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurarız.
  3. Tutku: İşimize ve Yalın Düşünce Prensiplerine tutkuyla bağlıyız. Prensiplerinin yaygınlaşması ve uygulanması için tutkuyla çalışırız.
  4. Mükemmellik: Mükemmellik hedefi doğrultusunda kaizen çalışmalarına insan ve süreçlerin sürekli gelişimine odaklanırız. Çalışmaların sürdürülebilir olması için müşterilerimizle birlikte hareket
  5. Yenilikçilik: Yalın Düşünce ve ilgili teknolojilere dair dünyadaki literatürü yakından takip Kendimizi sürekli geliştirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha doğru cevap veririz.

Rakamlarla Yalın Enstitü

Hizmetlerimiz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi