Yalın Şirket Değerlendirmesi

AMAÇ

Yalın Şirket Değerlendirmesi (Lean Assessment) ile şirketin üretim faaliyetlerinden proje yönetimine, maliyet kontrolünden ekip çalışmalarına, organizasyon yapısından toplantı ve raporlamya kadar tüm faaliyetlerin “Yalın” lığı incelenecektir. Aşağıda yer alan 28 başlığın temel alındığı 2 günlük çalışma boyunca yapılacak olan detaylı incelemenin ardından, ayrıntılı bir rapor ortaya konacaktır. Bu raporda iyileştirilmesi gereken noktalar, Yalın Dönüşüm Yol Haritası ve her adımın detaylarının puanlanmış halleri verilecektir. Ayrıca bu çalışmanın yıllık periyodik tekrarı ile gelişim etkinliği de üst yönetim tarafından kolayca izlenebilecektir. Bu çalışma yönetime uzman bir dış gözün değerlendirmesi vasıtasıyla ayna tutmakta ve fırsatları kolay gözleme fırsatı sunmaktadır. Bu çalışmanın en önemli faydalarından biri de şirket ortaklarına ve/veya üst yönetimine o ana kadar yapılan çalışmaların etkinliği hakkında net bir görüş sunması ve değerlendirme imkanı vermesidir.

RAPORLAMA

2 günlük fabrika çalışması ve 2 günlük Back Office çalışmasının sonucunda ortaya çıkan rapor, ziyareti takip eden en fazla 10 gün içerisinde gönderilecektir. Çalışma sonucunda elde edilecek olan rapor 3 gruptan oluşmaktadır.
 • Her başlık için iyi olan ve iyileştirilmesi gereken yerlerle ilgili somut öneriler.
 • Sonuç bölümünde bundan sonra yapılması gereken ana davranış ve rota ilgili öneriler.
 • Her ana başlığın altında yer alan alt başlıklar için verilen not. Burada gelinen seviyenin neresinde kuvvetli, nerede zayıf olduğu görülmektedir.

DENETÇİ ve DANIŞMAN

Bu çalışmayı Cevdet Özdoğan 25 yılı aşan birçok fonksiyon ve kademedeki profosyonel bilgi ve yönetim tecrübesinin yanında; özellikle de bir kısmı Japonya’da geçen Toyota tecrübesinin ışığında ve rekabetin güncel gereksinimlerine göre baştan elden geçirilerek şirketlerin bütün faaliyetlerini değerlendirebilir hale getirmiştir. Çalışma bizzat Cevdet Özdoğan tarafından gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında (Fransa, Hollanda, Çin) birçok şirkette başarı ile uygulanmaktadır.

DENETİM KONULARI

 • Yönetim Kararlılığı ve Desteği
 • Organizasyon ve İK
 • Sürekli Gelişim
 • Eğitim
 • Takım Çalışması
 • 5S
 • İş Güvenliği ve Ergonomi
 • Çevre ve Enerji Yönetimi
 • Müşteri Değeri ve Değer Yönetimi
 • Hizalanma ve Performans Yönetimi
 • Problem Çözme Becerisi ve Statüsü
 • Standart İş
 • Görsel Yönetim
 • Yerinde Kalite
 • Sürekli Akış
 • Çekme Sistemi
 • Kayıpların Tespiti ve Yönetimi
 • Otonom Bakım
 • Planlı Bakım
 • Erken Ekipman Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Proje ve Zaman Yönetimi
 • Yalın Ürün Geliştirme
 • Destek Fonksiyonlar
 • Tedarikçi Seçimi ve Yönetimi
 • Toplantı ve Raporlama
 • Stok ve Kontrol Yönetimi
 • Stratejik Planlama
Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi