Yalın Stratejik Planlama ve Uygulama

Değişken, belirsiz, karmaşık ve bilmezliklerle dolu bir dünyada; olup biteni hızla anlamak, yorumlamak ve harekete geçebilmek için…

Danışmanlık Hizmetlerimiz Stratejik Planlama çalışmalarının, ilgili olduğu diğer kurumsal yönetim sistem ve süreçleri ile entegre biçimde her yıl düzenli olarak yürütülen bir süreç biçiminde yürütülebilmesi için;
 • gerekli iş akışlarının kurgulanması,
 • kurgulanan süreçlere iş akışına ilişkin organizasyonel işbölümünün yapılarak rol ve sorumlulukların tanımlanması
 • tanımlanan işler hale getirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak bilgi sistemleri araçları ve altyapısının tasarlanması ve devreye alınması
faaliyetlerinde, stratejik karar verici konumundaki yöneticilere ve söz konusu çalışmaların yürütülmesinden sorumlu uygulama ekiplerine danışmanlık desteği veriyoruz. Çalıştay Rehberliği Hizmetlerimiz Stratejik Planlamada en önemli kritik başarı faktörlerinden biri, çalışmaların olabildiğince geniş katılımlı yürütülmesidir. Bu nedenle, sürecin gerek stratejik kararlara girdi sağlayacak veri toplama, analiz ve yorumlama; gerekse stratejik karar verme adımlarının geniş katılımlı çalıştaylar biçiminde gerçekleştirilmesini öneriyoruz. Söz konusu çalıştayların, sağlıklı bir biçimde planlanması ve planlanan zamanda, beklenen etkinlikte gerçekleştirilerek amacına uygun çıktılar üretilebilmesi amacıyla kurumlara çalıştay rehberliği desteği sağlıyoruz. Koçluk / Mentorlük Hizmetlerimiz Kurumların strateji geliştirmede birinci derecede sorumluluk taşıyan tepe yöneticilerine; stratejik düşünme, olurlu stratejik seçenekleri belirleme ve bunları arasından en uygun stratejileri belirleme konusunda yol göstermeye yönelik koçluk / mentorlük desteği sağlıyoruz. Eğitim Hizmetlerimiz Kurumların Stratejik Planlama ve Uygulama süreçlerinde rol alan yönetici ve çalışanlarının Stratejik Düşünme yetkinliklerini geliştirme ve Stratejik Plan Hazırlama ve Uygulamaya yönelik bakış açısı, bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik gelişim programları sunuyoruz.
Konu Süre (Gün)
·        Stratejik Düşünce 1
·        Stratejik Planlama 1
·        Hedef Yayılımı ve Bireysel Performans Yönetimi 1
·        Şirket Stratejileri 1
Eğitim programlarımızın özünü, sürekli takip ettiğimiz güncel uluslararası yaklaşım ve uygulamaların yanı sıra ve ülkemizdeki farklı sektörlerde gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla yıllar içinde oluşan bilgi ve deneyimlerimizle geliştirdiğimiz yaklaşım ve yöntemler oluşturmakla birlikte; eğitim programlarımızı sektörel / kurumsal ihtiyaç ve beklentilere göre adapte ederek sunuyoruz.   Stratejik Planlama Nedir? Stratejik Planlama, kurumların
 • uzun dönemli bir geleceğe ilişkin öngörüleri çerçevesinde,
 • bugün mevcut konumlarını dikkate alınarak gelecekte olmak istedikleri yeri belirleme ve
 • bu noktaya nasıl ulaşacaklarını tanımlamaları
sürecidir. Stratejik Planlama Süresi Stratejik Planlama, 3-5 yılda bir yapılan bir faaliyet değil, her yıl düzenli olarak yürütülmesi gereken bir süreçtir. Neden Stratejik Planlama?
 • Kurumsal değişim faaliyetlerine rehberlik edecek, gelişim çabaları için bir odak ve çerçeve oluşturmak
 • Gelecekte karşılaşılabilecek belirsizlik ve engellere hazırlıklı olunmasını sağlamak
 • Yöneticilere orta ve uzun dönemli kararlar alırken yön göstermek
 • Kaynakların en üst düzeyde etkin ve verimli kullanılmasına olanak vermek
 • Kurum bünyesindeki birimler ve kişiler arasında bir yön ve anlayış birliği sağlamak; sistem ve süreçlerin optimize edilmesini mümkün kılmak
 • Organizasyonun, birimlerin ve bireylerin performansının değerlendirilmesine yönelik sistem ve süreçlere ışık tutmak
Stratejik Temalar Strateji Haritası ve Ana İş Hedefleri Hoshin Kanri: Politikaların (Hedef ve Stratejilerin) Açılımı Kurumsal hedef ve stratejilerin belirlenecek alt hedef ve faaliyetler yoluyla organizasyonun alt kademeleri ve ardından bireylere indirgenmesi; tüm organizasyonunun aynı doğrultuya hizalanması   Stratejileri Yaşama Geçirilmesi ve Gerçekleşmelerin İzlenmesi Ekibimiz
Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi