Sahanın Günlük Yönetimi

Sahanın Günlük Yönetimi

yalinenstitu
Son Güncelleme 28 Temmuz 2022
0 already enrolled

Bu eğitimle ilk kademe yöneticilere, hat lideri, takım lideri, grup lideri gibi yöneticilere yalın liderlik yaklaşımının verilmesi, günlük operasyonun ve takımlarının etkin olarak nasıl yönetileceğinin anlaşılması hedeflenmektedir.

Bu çalışmayla yalın teknikleri kullanarak ekip performansını geliştirmesi, lideri olduğu takımı küçük bir şirketi yönetir gibi en üst yönetimden gelen hedefler doğrultusunda geliştirmenin yolları ve karşılaşılan engellerin nasıl aşılacağı ile ilgili temel bilginin verilmesi amaçlanır.

İÇERİK

  • Yalın liderlik yaklaşımı ve Yalın takım organizasyonu
  • Hat yönetimi temel faaliyetleri
  • Takım ve grup lideri görev tanımları
  • Hat ve hücrelerde günlük yönetim standart işleri
  • Takım ve hattın günlük performans yönetimi
  • Temel performans adımlarının gözden geçirilmesi
  • Takımlarda sürekli gelişim yönetimi
  • Takımlarda çalışan yetkinlik ve becerilerinin takibi ve yönetimi
  • Takım ruhu yaratma ve takımı desteklemede yaklaşımlar

Süre

1 Gün

Katılımcı Profili

  • Takım ve grup liderleri ve adayları, vardiya amirleri, ilk kademe tüm yöneticiler, İK yöneticileri

Write a review

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi