Blog

Made in Turkey – Rekabetçi Avantajı Sürdürmek ve İlerletmek

made-in-turkey-770x400
Genel Yazılar

Made in Turkey – Rekabetçi Avantajı Sürdürmek ve İlerletmek

Bu başlığı kullanmamı üç önemli konuya borçluyum. Birincisi The Economist dergisinin bu haftaki sayının kapağı “Made in China” başlığını taşıyordu ve Çin’in Üretici olarak rekabetçiliğine 3 bütün sayfa ayırmıştı. Yazımın içinde bu 3 sayfadan çeşitli alıntılar yapacağım.  İkinci konu ise, 4-5 Mart tarihlerinde Amerika Yalın Enstitü’sünün New Orleans’taki yıllık zirvesine 3 arkadaş katıldık. Zirvenin ana temasını “Yalının Ana İlkelerini Muhafaza ederek Örgütsel ve Bireysel Amaçları olan Yeni Alanlara uygulanabilen Yalın Dönüşüm” oluşturmaktaydı.  Zirve öncesi Üretim Dışı süreçlerde Değer Akışları konusunda 2 günlük çalıştaya katıldık. 2 Günlük zirve’ye 700 kişi gibi oldukça yüksek katılım vardı. 4 firmanın kapsamlı sunuşlarını izledik. Eski ve yeni birçok kişi ile ağ ilişkisi oluşturduk.
Üçüncü konu ise, 2002 yılından bu yana faaliyet gösteren Türkiye Yalın Enstitü’nün 17 ülkedeki Yalın Enstitüler içerisindeki ön giden performansı ve bu yoğun çalışmalar sonunda Türkiye için yorum yapabilecek hale geldiğimize inanmamızdır. Geçmişten günümüze, 32 deneyimli ve yüksek değerleri olan danışmanlarımız ile 250 civarındaki değişik firmaya yurt içinde ve dışında danışmanlık hizmeti  verdik. Verdiğimiz eğitimlerimizle yukardaki sayıların çok üzerine çıktık.  Halen danışmanlık yaptığımız firma sayısının 50 üzerinde olması bizleri Türkiye’nin ve firmalarının yurt dışında rekabet edebilirliği konusunda bazı yorumlar yapmaya yönlendirmektedir.
Made in China konusuna dönersek; 1990’li yıllarda dünyadaki üretimin ancak %3 Çin’de üretilirken şimdilerde bu oran Dörtte bire yükselmiştir. Çin’in bu yükselişi beraberinde Güney Asya’da da üretim alanında önemli artışların olmasına yol açmıştır. Günümüzdeki “Asya Fabrikası”nın eriştiği seviye dünya üretiminin yaklaşık yarısıdır. 1960’lı yıllarda Japonya’nın başı çektiği Üretim İhracatı önce Kore’ye  ve Tayvan’a sonra da Çin’e sıçramıştır. Çin’in üretim alanındaki gücü her gün artmaktadır. Çin ile birlikte Çin’in etrafındaki ülkeler de bu üretim çabasına katılmaktadır. Çin ve etrafındaki ülkeler önemli bir Üretim Değer Zincirini oluşturmaktadır. Birbirinden alıp vermektedirler.
Şimdilerde bütün Güney Asya ülkeleri bu üretim değer zincirinin içine dahil olmaktaır. Çin hem üretim liderliği ile  hem de artan refah ile üretim talebini tetiklemekte ve büyük bir Pazarı oluşturmaktadır.  Örnek olarak, giyim sektörünün 2011 yılındaki dünya üretimin %42,6 güney Asya’ya gitmiş iken 2013 de bu oran %43,1 yükselmiştir. 1990 yıllarının ortasında İhracatın içindeki %60 olan ithal parçaların payı günümüzde %35 düşmüştür.
Ekonomist Makalesinde yayınlanan bir istatistiği burada yayınlamaktayız. Bu istatistikte Dünya Üretim Sonuçları gösterilmektedir. Çin’in Güney Asya ülkeleri ile birlikte aldıkları pay gösterilmektedir. Türkiye ve Avrupa Birliğinin bu istatistikten önemli sonuçlar çıkartması gerekmektedir. Bu önemli yazıyı İngilizce olarak sunuyoruz.

Yalın Zirve – New Orleans 2015

700 kişinin 2 günlüğüne katıldığı Yalın Zirve’de en önemli Konu Yalın Dönüşüm üzerine idi. Amerika Yalın Enstitüsü (lean.org) Başkanı John Shook ve Başkan Yardımcısı Mark Reich Yalın Dönüşüm Modelini tanıttılar, uygulama örnekleri olarak Amerikanın en büyük Mobilya üreticisi Herman Miller, Amerikanın ve Dünya’nın ikinci büyük Parakendecisi Kroger’i ve Amerika’da uygulamaları ile ses getiren Joy İnc yazılım şirketini tanıttılar. Toyota Production Systems Support Center Başkan Yardımcısı Jamie Bonini Toyota Üretim Sistemini tanıttılar. Bu tanıtımların videoları yazıya eklenmiştir.
lean-hause


Yalın Üretim olarak başlıyan Yalın’ın Temel İlkeleri sabit kalarak Yalın Düşüncenin uygulamaları üretim alanını çoktan aşmış bulunmaktadır. Yalın Düşünce ve uygulamalarının günümüzdeki uygulama alanları ayrı bir yazı konusu olacak genişliktedir.
map-turkey

Made-in-Turkey Rekabetçi Avantajı Oluşturmak ve Geliştirmek

1990 yıllardan itibaren Türkiye Üretim Sanayi önemli hamleler yapmıştır. Başta otomotiv Ana ve Yan Sanayisinde olmak üzere hemen bütün sektörlerde gittikçe artan bir çaba gözlenmektedir. Yalın Üretim/Toyota Üretim Sistemi zaman içerisinde yaygınlaşma derinleşme yoluna girmiştir.
İlk önce Toplam Kalite Sistemleri konusunda başlayan çaba zaman içerisinde Yalın Üretim Sistemlerine dönüşmüştür. Başta Kalite, Maliyet, Teslimat, Esnek ve Çabuk Üretim konusundaki becerilerimiz artmış ve daha da artmaktadır.
Yalın Üretim başlangıç noktası olmakla birlikte bütün fonksiyonlarda Yalın İlkeler başarı ile uygulanmaktadır. Yeni Ürün ve Proses Geliştirme, Satış ve Pazarlama ve Servis, İnsan Kaynakları ve Liderlik ve Yönetim, Mali İşler ve Muhasebe, Malzeme Temin ve Planlama sistemleri, Software geliştirme alanlarına kadar uygulama alanı bulmuştur. Top yekun Yalın Yönetim Sistemi, günümüze kadar ge çen yüz yıldır uygulana gelen Modern ve Bilimsel Yönetim Sisteminin yerini almaktadır.
Yalın Dönüşüm olarak ifade ettiğimiz top yekün dönüşüm yolu ile firmalarımız dünya ile rekabet edebilecek seviyelere ulaşmaktadır.  Özellikle mavi yakalı endüstri meslek lisesi mezunu genç çalışanlarımız yeni tekniklere, yeni yaklaşımlara çok çabuk uyum göstermektedirler.  Avrupa Birliğinin Refah toplumu, zahmetli üretim işlerinden uzaklaşmaktadır. Günümüzde yalnız Almanya’da ciddi bir çaba göze çarpmaktadır. Alman firmaları tarihsel olarak sahip oldukları niteliklere Yalın Üretim Sistemlerini ve anlayışını da ekleyerek  ciddi avantajlar kazanmışlardır. Porsche, Volkswagen Grubu, Mercedes, Robert Bosch önde giden Yalın Firmalar olmuşlardır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti firmalarımızın rekabet avantajı elde edebilmesi, ihracat kabiliyetlerini geliştirebilmeleri çeşitli teşvikler uygulamaktadır.
Türkiye’de Yalın Üretim konusunda elde edilen tecrübenin Devlet teşviklerine de resmen yansıtılması rekabetçilik çabasını daha da süratlendirecektir.
Yalın Üretim konusunda elde ettiğimiz kabiliyetlerimizi ve başarılarımızı Yeni Ürün Geliştirme alanına süratle yaygınlaştırmamız gerekmektedir. Yeni İş Modeli Geliştirmek, Müşteriye Değer Sunumu konularında yetkinlikleri en üst seviye çıkartmak gerekmektedir. Yeni Ürüne ait Mühendislik çalışmalarını geliştirmek birincilerden nispeten daha kolay gerçekleştirilebilmektedir. Müşterinin Beğenisini kazanabileceğini umduğumuz Ürün ve Hizmeti zaman, para ve moral kaybetmeden ilk seferde gerçekleştirmek büyük beceri ve deneyim gerekmektedir.
Bu konularda çok zaman kaybetmeden yeteneklerimizi es üst seviyeye çıkartmak çok acildir ve büyük çaba gerekmektedir.
Yalın Enstitü olarak bütün yukarıdaki konularda yetkinliklerimizi, iş birliklerimizi her gün geliştirmekteyiz. Bütün yukarıdaki konularda uğraş vermek isteyen kuruluşlarla birlikte deneyim yapmak için büyük arzu sahibiyiz.
Türkiye Cumhuriyetinin içinde bulunduğu coğrafya’ya baktığımızda büyük avantajları olduğunu görmekteyiz. Avrupa Birliği ve Ülkeleri ile sahip olduğumuz Gümrük Birliği bizim büyük avantajımız olabilecektir; Balkanlar, Orta Avrupa, Ukranya, Rusya Federasyonu, Kafkaslar, İran, Orta Asya Cumhuriyetleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Afrika büyük bir rekabetçi alan olarak hemen gözümüze çarpmaktadır. Bu coğrafyayı çok iyi tanıyan, buradaki ülkelerle kolaylıkla ticaret yapan firmalara, insanlarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Nüfusumuzun en enerjik bölümünün bu coğrafya’larda yaşamaya, iş yapmaya daha da fazla alışması gerekmektedir. Son zamanlarda bu ülkelere yaptığımız ziyaretler sırasında yükselen sayıda firmalarımıza insanlarımıza inşaatçılarımıza rastlamaktayız.
Gençlerimize Önerilerim
Her bir gününüzü anlam dolu büyük bir amacı gerçekleştirmek için harcamanızı öneriyorum. Hayat yolunuzu kendi istek ve yeteneklerinizi keşfetmiş olarak 12-13 yaşlarında belirlemeniz size büyük avantajlar sağlayacaktır. Bu yaşlarda yolunu çizebilen gençlere ve ailelerine imreniyorum. Günler, aylar ve yıllar çok çabuk geçiyor. Eğer gecikir ve ne istediğinizi 12-13 yaşlarınızda belirleyemezseniz bilin ki sizi büyük güçlükler bekliyor. Çünkü gelecekte iş pazarında çok büyük rekabet ile karşılaşacaksınız. Eğer en üst dilimdeki iş piyasasına giremediğiniz takdirde bütün hayatınız boyunca büyük belirsizlikler, maddi ve manevi ihtiyaçlar içinde olacaksınız.
Ailelere ve Gençlere Optimist Yayıncılıktan çıkan “Olmak İstediğim İnsan” Kitabını temin edip tekrar tekrar okumanızı öneriyorum.
 Yalçın İpbüken
Yalçın İpbüken
Yalın Enstitü Başkanı
17.03.2015
Referans: http://www.economist.com/news/leaders/21646204-asias-dominance-manufacturing-will-endure-will-make-development-harder-others-made

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi