Blog

Einstein’in Başarı ve Mutluluk Formülleri

einstain-mutluluk-formulu
Genel Yazılar

Einstein’in Başarı ve Mutluluk Formülleri

Son birkaç gündür televizyon ve gazetelerde Einstein’e ait olan iki notun açık arttırmada önemli meblağlara satıldıklarını öğrendik. Merak ettim ve goggle’da araştırdım.

Eistein Kimdir: kimsenin tanımadığı bir Patent Kayıt Memuru, fizik ve fizikçi dünyasını değiştirdi

1905 yılında fizik dünyasını değiştiren 5 kitap yayınladı, 3 önemli soruna cevap getirdi. 1905 yılında Doktorasını tamamladı.

Einstein’in Başarı Formülü Başarı S=X+Y+Z

Başarı = Çalışma – Çaba + Oyun + Çeneyi Kapa

Başarı formülünü Vishal “Aasthik” Gupta aşağıdaki gibi yorumlamaktadır. Ayrıca benim de yorumlarım satırların içinde yer almaktadır.

Formülde Yer Alan İŞ veya Çalışmanın Önemi ve Manası ile ilgili olarak; Çalışma İbadettir. Çalışma/İş ilahi bir uğraştır. Bütün dinlerde fayda veya değer yaratma amaçlı gayret/çaba aynı önemde vurgulanmıştır. Bizim inanışımıza göre de “hayırlı çalışma ibadettir”. Hayırlının iyilikle, faydayla, değer yaratma ile ilgisi bulunmaktadır. Çalışma Gayretle eforla irtibatlıdır. İşi, çalışmayı çabadan ayıran önemli özelliği gösterilen gayretin sonucunun insana, çevreye, doğaya, yaşama etki eden bir amaca hizmet etmesidir. Ortaya konan gayretin sonucu ortaya çıkan çalışma/iş bizim ortaya koyduğumuz çabadan müstakil bir takım diğer etkenlere de tabi olabilir. Çabamızla sonucu etkilemek için bütün gayret ve becerimizi ortaya koyarız. Gerisi bizim dışımızdaki faktörlere bağlı olabilir. Tüm sahip olduğumuz nitelikleri ve çabayı ortaya koymamıza rağmen ortaya çıkan istediğimiz gibi olmasa bile sonucu kabullenmemiz gerekir. Tevekkül dediğimiz inanış böyle düşünmeyi gerektirir.

Gösterdiğimiz çabanın sonuçta bizim vaz geçilmez kazanımız olduğu kesindir. Çünkü ortaya koyduğumuz, tüm benliğimizi ilgilendiren bu çabanın gayretin zihnimizde tabiatımızda bir iz bırakacağı tabidir. Bu durumu sonucun çıktığında tam göremeyiz. Hele sonuç istediğimiz umduğumuz gibi olmadığında, samimi olarak bütün gücümüzü bütün yeteneklerimizi ortaya koyduğumuz sırada bizde önemli bir değişikliğin, bir kazanımın olduğunu kendimden yaşamımdan bilmekteyim. Olaylar karşısındaki olumlu veya olumsuz biz de alışkanlık yaratır, iz bırakır.

Bazı insanlar dış kaynaklı faktörlerin etkisi ile eyleme geçerler. Onları dışarıdan gelen dürtüler harekete geçirdikleri için dış faktörler azalınca veya terse dönünce bu insanların hareket gücü de azalır. Dışarıdan gelen dürtülerin derecesi her daim düzenli bir artış göstermelidir. Aksi durum, bu insanları yavaşlatır. Bu tür insanlar etrafımızda çoktur. Bunları tanımak, hangi dış faktörlerin kendilerini harekete geçirdiğini bilmek başarılı sonuç almak adına önemlidir.

Bazı insanlar ise, hiçbir dış dürtü olmaksızın kendi içinden gelen sesle harekete geçerler. Bu insanlar içine girdikleri gayretin/işin heyecanı ile gereken çabayı, enerjiyi ortaya koyarlar. Bu insanların dış dürtülerden etkilenmesi gerekmez ancak olumlu takdir olumlu etki yapar. Zira insan takdir görmekten memnun olur, sevinir. İnsanları takdir onları daha da harekete geçirir. Bu insanlar için takdir, onların ihtiyaç duydukları geri bildirim olduğu için önemlidir. Bu tip insanlar ait oldukları kuruluşları yüceltirler. Paradan, güç sahibi olmaktan, unvandan daha çok heyecan duyacakları kendilerini aşacakları görevlendirmeler, projeler önemlidir.

Oyunun anlamı ve Önemi: Oyun İş kadar önemlidir. Burada söz konusu olan Oyun yapığımız işten aldığımız neşe duyduğumuz heyecandır. Oyun yaptığımız iş ne olursa olsun ondan aldığımız neşe, keyif ve hazdır. Oyundan haz alırız, oyunun sonucu bizi etkilemez. Mutluluk yaptığımız iş, gösterdiğimiz çabadadır. Sonuçtan etkilenmeyiz. Oyun mutlak mutluluktur. Diğer bir ifade ile mutluluk, elde ettiğimiz sonuçtan ziyade yaptığımız iş te gösterdiğimiz çabadadır. Oyun sonsuz mutluluk iken İş ilahi görevdir.

Yaptığımız İşten Keyif Almalıyız. Keyif almadığımız bir işten Başarı elde etmek güçtür.

Çeneyi Kapatmak. Yüzeydekinden daha derin manalar içermektedir. Einstein bu ifadesi ile herhalde birden fazla anlam üzerinde durmaktadır. Hayatta başarılı olmak için birden fazla niteliği kazanmanın gereğinden bahsetmektedir. Hayattaki başarı kişiye göre değişmektedir. Herkes kendisine göre Başarıyı belirlemelidir. Kimisine göre Başarı İşteki Başarıdır. Kimine göre bir ilişkidir. Diğerine göre Mali Gücünüzdür. Diğer bazısına göre ise üstlenilen bir projeyi veya vazifeyi yerine getirmektir. Diğer bazısına göre ise Toplumda sahip olunan statü, bir Olimpiyat Madalyası, okulunuzu başarı ile bitirmek, çok önemli bir kuruluşta önemli bir görev almaktır. Liste uzayıp gider.

“Başarı” ile ilgili olarak Clayton Christensen’in yazdığı How to measure your life veya Türkçe başlığı Olmak istediğim İnsan kitabını öneriyorum. Başarının elde edilmesinin ne kadar güç bir sonuç olduğunu insan daha iyi anlıyor. Benim gibi hayatının önemli bir kısmını arkada bırakmış, birkaç defa emekliliği kazanmış; çocuk ve torun sahibi olmuş bir kişi için Başarının tarifi oldukça kapsamlıdır. Eriştiğim bu noktadan baktığımda önemli olanın hayattaki mutluluk olduğunu insan anlıyor. Mutluluk bana kalırsa pişman olmamaktır. Keşke dememektir. Kendin ile barışık olmaktır. Nefsine hâkim olmak, insani zaaflardan kurtulmaktır. Eline geçen fırsatlardan veya önüne çıkan görevlerden kaçınmamaktır.

Einstein’in Başarı Formülündeki üçüncü öge olan “Çeneni Kapa” ifadesinde birden fazla anlam yüklüdür. Birinci anlam; kendinin farkına varmaktır. Yazarın ifadesine göre bir japon bilim insanı aynı kaynaktan 3 su numünesi almış ve her üç numuneyi de aynı koşullarda muhafaza etmiş. Her numuneyi ise farklı etiketlemiş, birincisine “seni seviyorum”, diğerine “sana müteşekkirim yani, sana teşekkür borçluyum”, diğer üçüncüsüne ise “seni öldüreceğim” ifadesi kullanmış. Her üç numuneyi de bir müddet bekletmiş ve takiben numuneleri dondurmuş. Buz kristallerine dönüşen numuneleri elektron mikroskopunda fotoğraflarını çekmiş. Bu numuneleri incelediğinde farklı şekillere dönüştüklerini hayretle fark etmiş, ilk iki numune güzel şekiller oluşturmuşken ,”seni öldüreceğim” ifadesini taşıyan sonuncusunun çok kötü sergilediğini görmüş. Her üç numuneyi, insan vücudunun yüzde 70’i su, düşüncelerimizin bizi nasıl etkileyebileceğini siz düşünün” yazısı ile sergilemiş.

Not: bu deneyi izlemek istediğiniz takdirde, “what the bleep do we know!”

“Çeneni Kapat” deyimi duygularınıza hâkim olmak ile ilgilidir. Duygusal arzular, zihnimize giren düşünceler gibi. İnanışlarınızın, düşüncelerinizin, değerlerinizin farkına varmakla ilgilidir. Günümüzde psikologlar Pozitif Düşünce konusuna büyük önem vermektedirler. Bilimsel Deney ile ilgili bir iddiadır.

“Çeneni Kapat” alçak gönüllü tevazu sahibi olmak ile ilgilidir. Tevazu sahibi olmak başarılı insanların en önemli niteliklerinden birisidir. Başarı insan, başarısında kendi rolünü bilmekle beraber başkalarının da bu başarıda rolü olduğunun farkındadır. Ailesinin desteğini, bir akrabasının cesaretlendirmesini, bir arkadaşının desteğini veya bir öğretmenin eğitimini almıştır. Doğru zamanda, doğru yerde ve doğru çaba gösterdiğini bilmektedir. Tanrının yardımını aldığını, toplumun başarısında katkısı olduğunu ve tanrıya şükran borcu olduğunun bilincindedir.

Böyle bir kişi EGO’sunun kurbanı olmamıştır. Etrafına hava atmaktan kaçınır. Herkes tarafından sevilir ve beğenilir. İhtiyaç halinde daha fazla destek ve teşvik görür. Alçak gönüllü ve mütevazı oldukça daha başarılı oluruz. Aksi halde başarısız olur. 

Albert Einstein’ın 25 Ekim günü 1,5 milyon dolara satılan Notu:

Sakin ve Mütevazı bir Yaşam, Başarı peşinde koşmanın neden olduğu sürekli huzursuzluktan çok daha fazla mutluluk getirir.

Einstein’in 260 bin usd getiren diğer notu: İstek Varsa Çıkış Vardır. 

Einstein’in Başarı Formulü:

1.Güçlü Yanınıza Odaklanın

  1. Takıntılı Yoğunlaşma
  2. İnatçı Israr
  3. Tükenmeyen Merak
  4. Hata Yapmaktan Çekinmemek/Deney Yapmak

Yalçın ipbüken

Başkan

Yalın Enstitü

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi