Blog

Bolu Yalın Hastane Uygulamaları Sempozyumu

20
Yalın Hastane Yalın Uygulamalar

Bolu Yalın Hastane Uygulamaları Sempozyumu

1 2 
TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bolu İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından 16 Ekim 2015’te Büyük Abant Oteli’nde bir günlük Yalın Hastane Uygulamaları Sempozyumu organize edilmiştir.
Bolu Valisi Aydın BARUŞ, Bolu Milletvekili Ali ERCOŞKUN, T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Hakkı YEŞİLYURT ve çok sayıda daire başkanları ile İllerin Genel Sekreterlerinin katılımıyla gerçekleşen bu sempozyumda Bolu kamu hastanelerinde hayata geçirilen Yalın Hastane Uygulamalarının Türkiye’deki tüm KHB Genel Sekreterlikleri ile paylaşımı amaçlanmıştır.
Sempozyumda Bolu ilimizdeki toplamda 1350 yatak kapasiteli Bolu Kamu Hastaneleri Birliği’ne (KHB) bağlı 5 kamu hastanesi ile 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde Mayıs 2015’te başlayan yalınlaşma çalışmaları kapsamında tamamlanan aşağıda kısa detayları bulunan projeler paylaşılmıştır:

  1. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Klinik Süreçte Yalın Uygulamalar – Diş Hekimi Taner LAÇİN

Ağız ve Diş Sağlığı klinik süreçlerinden pilot alan olarak seçilen Pedodonti Biriminde Hasta Planlama & Kabul sürecinden başlayarak radyoloji ve sterilizasyon süreçlerini de kapsayan bir yalınlaşma programı başlatılmıştır. 3 aylık dönemde sağlanan pek çok iyileştirmenin yanı sıra klinik bazında çalışma planı tamamen değiştirilerek hekim başına düşen hasta sayısında dramatik artış sağlanmıştır.
2
 

  1. Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Bilgi Teknolojileri ve Yalın Uygulamalar – Uzman Dr. Gönül CANPOLAT

Bu tesiste yapılan çalışmalar iki ayrı sunumda katılımcılara aktarılmıştır. İlk sunumda hasta kayıtları ile ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşim bilgilerinin dijital ortama geçirilmesi sayesinde ‘bilgiye erişim ve işlem hızı’, ‘hatasızlaştırma ve hasta güvenliği’ ve ‘çalışan memnuniyeti’ alanlarında sağlanan iyileşmeler özetlenmiştir.
3
 
İkinci sunumda ise “Nörolojik Hasta Yatışlarında Yalın Yaklaşım” konulu proje katılımcılarla paylaşılmıştır. Bu projede hastaneye yatan hastaların %50’sini oluşturan rehabilitasyon hastalarının tesise ulaşım ve yatışında problem olduğu tespit edilerek yalın prensiplerin uygulanmasına karar verilmiştir. Yapılan süreç analizi neticesinde hazırlanan bir form ile ‘hastaların yatış öncesi hastaneye ön kontrol için gelmesi’ adımını tamamen ortadan kaldıran yeni bir süreç tanımlanmıştır. Yapılan bu yaratıcı ama basit değişiklikle toplam süreç 13,5’ten 4 saate düşürülürken hızlandırılmış süreç sayesinde rehabilitasyona yeni başlayan hasta sayısında %46 artış da gözlenmiştir.
4

  1. Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toplum Ruh Sağlığı Sürecinde Yalın Uygulamalar – Uzman Dr. Hülya ENSARİ

Değer Akış Haritalama yöntemiyle tespit edilen israf ve mükerrer işler doğrultusunda Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) Gezici ekiplerinin saha ziyaretlerinde tablet/VINN vb. teknoloji kullanımı sayesinde sahadan TRSM’e dönüş sonrasında hasta kayıtları/reçeteler/vb. sisteme girilmesi için harcanan 150dk/gün tamamen ortadan kaldırılarak toplam günlük süreç 490dk’tan 340dk’ya düşürüldü. Bu proje neticesinde müşteri (hasta ve yakınları) memnuniyeti %50’lerden %80nin üzerine ve çalışan memnuniyeti %78’den %93’e çıktı.
5
 
Aynı tesiste yapılan ikinci projede ise 5S tekniği kullanılarak ilaç ve sarf depolarındaki kullanılmayan stokların azaltılması amaçlanarak 67 ilaç kalemi 24’e, miat kontrolleri için harcanan süre 75dk’dan 15dk’ya düşürülmüş (1 saat kazanım) ve çalışan memnuniyeti %57’den %93’e çıkmıştır.
6
 

  1. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yalın Uygulamalar – Songül YORGUN

Bu tesiste anket sonuçları değerlendirilerek ve çalışanlarla görüşülerek tespit edilen problemlerin yanı sıra Sağlık Bakım hizmetlerinde süreç analizi yapılmıştır. Yapılan iyileştirmelerle sürede %35 kısalma sağlanmıştır. Hasta kayıtlarında 5 branş arasında standardizasyona gidilmiş, 5S ve yerleşim düzenlemeleri uygulanmış ve düzenli ‘İsraf Tespit Yürüyüşleri’ uygulaması başlatılmıştır.
7
Sempozyum’da Bolu proje sunumlarının yanı sıra Yalın Enstitü Derneği’nden Yalçın İPBÜKEN ve Ülkü KULAÇ “Sağlık Sektöründe Yalın Yaklaşım” konulu ilk oturumda birer konuşma yapmışlardır.
 
20
Dernek Başkanı Yalçın İPBÜKEN “Sağlık Kuruluşunda Yalın Dönüşüm”  başlıklı konuşmasında dünyada pek çok ülkede yaygın uygulaması olan Sağlıkta Yalın Dönüşüm Modeli hakkında bilgilendirme yapmıştır. Hasta (dış müşteri) ve çalışan (iç müşteri) memnuniyeti odaklı,”ilk seferde doğru” kültürünün benimsendiği, “takım tıbbı” ruhu ile çalışan sağlık kuruluşlarında etkin/kaliteli/israfsız sağlık hizmetinin bu model ile mümkün olduğunu vurgulamıştır.
 
Sunum için tıklayınız
8
 
 
 

23Aynı oturumda söz alan DernekGenel Sekreteri ve Yalın Eğitmen/Danışman Ülkü KULAÇ,  “Problemlerin Çözümünde Değer Akış Haritasının Önemi” başlıklı konuşmasında problem çözmedeki temel yanılgılarımıza değindikten sonra A3, sebep-sonuç analiz teknikleri ve Değer Akış Haritalama gibi yöntemlerin problemlerin sistematik ve kalıcı sonuçlar üreterek çözülmesinde nasıl kullanılabileceği hakkında genel bilgilendirme yapmıştır. Ülkü KULAÇ Değer Akış Haritalama yöntemi kullanılarak yalın prensiplerin sağlık sektöründe nasıl uygulanabileceğine dair örneklemeler ile sunumunu tamamlamıştır.Sunum için tıklayınız

 
9

26Bu oturumda son sözü alan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yalın Hastane Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ayberk KURT ise “Üniversite Hastanelerinde Yalın Deneyim” başlıklı konuşmasında Türkiye’nin sağlık sistemindeki son yıllardaki değişimlere dair istatistiki veriler vererek konuşmasına başlamıştır. Sağlık sektöründe müşteri memnuniyeti artarken çalışan memnuniyetinin hızla düştüğü ve sağlık harcamalarının altından kalkılmaz hale geldiği gerçeğinin altı çizilerek yalınlaşmaya olan ihtiyaç vurgulanmıştır. Prof. KURT Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki yalın çalışmaların uygulama aşamaları, pilot olarak seçilen Klinik Süreç, Faturalama ve Eczane Hizmetleri alanlarındaki proje uygulamaları, kazanımlar ve  gelecek adımları özetleyerek sunumunu bitirmiştir. Sunum için tıklayınız

 
10
 
Bolu’daki bu 6 tesisteki yalınlaşma süreci Mayıs ve Haziran 2015’te Yalın Enstitü’nün Yalın Sağlık ekibinden Ülkü KULAÇ ve Zuhal TUĞUTLU tarafından verilen toplam 5 günlük “Yalın Hastane ve Kaizen” ve “Değer Akışı Haritalama” eğitimlerini takiben seçilen pilot alanda (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) Mevcut Durum Değer Akışı Haritası oluşturulması ile başlamış olup proje çalışmalarını tesisler kendi öz kaynakları ile yürütmüşlerdir.
11

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi