Blog

Yalın Düşünce’de Yeni Ufuklar Yeni Uygulamalar “Yalın Zirve” 7-8 Aralık, İstanbul, Divan Asya

Yalin-zirve-1-770x400
Genel Yazılar

Yalın Düşünce’de Yeni Ufuklar Yeni Uygulamalar “Yalın Zirve” 7-8 Aralık, İstanbul, Divan Asya

Yalın Düşünce temellerini Toyota Yönetim Sisteminden alan bir yönetim felsefesidir ve dünyada son 20, ülkemizde de yaklaşık 15 yıldır yaygın olarak uygulanan bir sistemdir. Ülkemizde Yalın Enstitü 2002 yılında kurulmuş olup günümüze kadar büyüklü küçüklü 370 firmada Yalın Dönüşüm ve 600’ü aşkın firmada eğitim faaliyetlerinde bulunmuş, Ekonomi Bakanlığı’nın TURQUALITY 1. kademede desteklediği danışmanlık firması olarak Ekonomi Bakanlığı destekli bütün eğitim ve danışmanlık; küme teşvik programlarında yer almaktadır. Yalın Enstitü (www.lean.org.tr) bugün 34 deneyimli danışman eğitmeni ve 7 kişilik merkez kadrosuyla hizmet vermektedir. Dünya’da bugün itibariyle 16 Yalın Enstitü bulunmaktadır. Bu enstitüler Yalın Global Ağ (www.leanglobal.org) çatısı altında olup aralarında bilgi ve tecrübe transferi yaparak yeteneklerini geliştirmektedir. Türkiye bu enstitüler ağının bir parçası olup, en başarılı 5 enstitüden birisidir. Yalın Global Ağ’ın yönetim kurulu üyesi olarak Rusya Federasyonu, İran ve Orta Asya, Orta Doğu ülkelerindeki Yalın Düşünce faaliyetlerinin de koordinasyonunu üstlenmiştir.
Yalın Enstitülerin varoluş gerekçesi, faaliyet gösterdikleri ülke ve coğrafyada Yalın Düşünce Prensiplerini hayata geçirmek, kurum ve kuruluşların dünya ölçeğinde rekabet edebilirliklerini arttırmalarına bilgi ve tecrübelerimizle katkıda bulunmak; artan refahın paylaşımında etkili yöntemler geliştirerek çalışanları motive etmek; ülkenin her yöresinde Yalın Prensiplerin öğrenilmesini ve uygulanmasını mümkün kılmaktır. Bu anlamda Yalın Enstitü “Türk iş dünyasına verdiği katma değerle ülkemiz refahının artmasında pay sahibi olmayı” misyon edinmiştir. Yine bu misyon çerçevesinde bugüne kadar 18 kitap Türkçe’ye kazandırılmış olup önümüzdeki günlerde bu sayıya 2 kitap daha eklenecektir.
Yalın Düşünce her ne kadar çıkış noktası Toyota Üretim Sistemi olsa da, sonraları  tekstil, demir-çelik, sağlık, kimya, finans, inşaat ve altyapı, madencilik, bilişim teknolojileri gibi hemen hemen tüm sektörlere uygulanmaktadır. Günümüzde artık ürünlerin işlendiği süreçlerin yanı sıra bilginin işlendiği süreçlerde de kullanılabilecek şekilde uyarlanmaktadır. Ofis, insan kaynakları ve organizasyon, çağrı merkezleri, hastaneler, satış ve pazarlama, sağlık, bankalar, sigorta kurumları ve resmi daireler günden güne Yalın’ın uygulama alanları olarak yerini almaktadır. Temel amaç, ilk seferde doğru kaliteyi minimum sürede, tam zamanında ve minimum maliyette karşılamaktır. Bununla birlikte firelerin, stok seviyelerinin, stok, malzeme alan büyüklüğünün azaltılarak işletme sermayesini açığa çıkarmak Yalın Düşünce’nin vazgeçilmezlerindendir. Ürünün müşteriye ulaşana kadarki tedarik süresini (toplam üretim zamanı) radikal olarak kısaltarak stok devir hızını arttırmak işletmeyi finansal olarak rahat ettirecektir. Nihai sonuç da çalışan ve müşteri memnuniyetinin artmasıdır. Örneğin, hastanelerde yapılan çalışmalarda hasta, doktor ve hemşire’nin izlediği yollar takip edilerek sistemdeki israflar, hatalar tespit edilerek bunların eliminasyonu hedeflenmiş ve dramatik faydalar sağlanarak hasta, doktor, hemşire ve hatta hasta yakınlarının memnuniyetleri arttırılmaktadır.
Yalın Düşünce’de başarının geçici değil sürdürülebilir ve uzun bir yol olması önemlidir. Sürdürülebilir başarının sağlanmasının en önemli şartı üst yönetimin dönüşüme verdiği aktif liderlik ve çalışanların Yalın’ı özümsemelerinden geçmektedir. Yalın Sistem’in çalışanlardan beklentisi, standart, günlük işlerini hatasız yaparken diğer yandan bulunduğu süreci iyileştirilmesine katkı sağlamaları ve takım çalışması ile problem çözen bireylere dönüşmeleridir. Yani ortak akıldan daha fazla yararlanmaktır. Yaptığı iyileştirme faalietleriyle üretim maliyetlerininin düşürülmesine, ergonominin, makine ekipman etkinliğinin iyileşmesine vs. katkı sağlamalıdır. Yalın Düşünce’nin üst yönetimden beklentisi ise zamanlarını daha çok iş geliştirmeye ayırmaları, çıtayı yükseltmeleridir. Her seviyedeki çalışanı ve yöneticisini sürekli geliştirerek, iletişim kurarak, yüksek performans ve istek ile çalışmasını sağlamak Yalın Düşünce’nin ayırt edici özelliğidir. Bu şekilde üretimde başlayan Yalın çalışmalar zaman içinde tüm çalışanların mentalitesine yansır ve bütün kuruluşa, başta Yeni Ürün Geliştirme ve Tedarik Zinciri olmak üzere bütün süreçlerine dalga dalga yayılır. Sonunda baştan aşağıya kuruluşun bütün birimlerini içine alır, tedarikçilerine, satış kanallarına kadar yayılır. Firmanın, işletmenin bir bütün olarak rekabetçilik yönünde dönüşümü gerçekleşir.
Yalın Felsefenin teknik tarafıyla birlikte davranışsal yönü de bir o kadar önemlidir. Çalışanların kalplerine hitap eden yönetim anlayışı yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Burada Yalın Düşünce’nin en önemli araçlarından birisi de liderlik yaklaşımıdır.  Yalın Liderlik, herkesi kapsayan, güven oluşturan, yetkinliğe önem veren, işi yapanı önceleyen, öğrenmeyi hem kendisi ve hem de bütün çalışanları için ön koşul gören farklı ve enerji dolu liderlik tarzıdır. Liderliğin en önemli prensibi de “İnsana saygı”dır.
Sanayiye verdiğimiz 13 yıllık danışmanlık birikimi ve öncesinde sahip olduğumuz kurumsal firma tecrübesiyle yalın kültürün oluşturulmasında neyin etkin olduğuna, bu kültürün nasıl geliştirileceğine ve destekleneceğine ilişkin yeteneğimiz gayet gelişmiş ve kapsamlı durumdadır. Bu anlamda Yalın Üretim sektörden ve firma büyüklüğünden bağımsız olarak uygulama alanı günden güne genişlemektedir. Bugüne kadar uygulama yaptığımız firmalar içinde  0-10 arasında çalışanı bulunan firmalar olduğu kadar ISO 500 listesinde üst sıralarda bulunan dünya çapında firmalar da bulunmaktadır. Örneğin Çorum’da tarımsal gıda işleme makineleri üreticileri ile Bursa’da otomotiv yan sanayi KOBİ’lerinin oluşturduğu kümelerin eğitim danışmanlık faaliyetlerini 2 yıldır sürdürürken diğer yandan, Boeing’in en büyük tedarikçilerinden birinin dünyadaki tüm fabrikalarının değerlendirilmesini Yalın Enstitü yapıyor
Yalın Dönüşüm Modeli, Yalın Enstitü’lerin Geliştirdiği ve Uyguladığı Topyekün Dönüşüm ve Gelişim Modelidir
lean-hause-2015
%99’unu KOBİ’lerin oluşturduğu ülkemizde KOBİ’lerin gelişimlerini de çok önemsiyoruz. Son yıllarda Ekonomi Bakanlığı’nın desteklediği kümelenme projelerinde KOBİ’ler için faydalı sonuçlar çıkmaktadır. Yalın Düşünce bilinci her geçen gün KOBİ’lerde yerleşmekte ve devletin de sağladığı teşviklerden yararlanarak bilgiye yatırım yapmaktadırlar. Zaman içinde Yalın üretim uygulamalarının en uzak yörelere, en küçük birimlere kadar genişleyeceğine umudumuz tamdır. Öyle ki devlet destekli eğitimlerle İstanbul dışında İzmir ve Bursa’da geniş katılımlı eğitimler düzenleyerek farklı bölgelerde bilincin arttırılmasını sağlıyoruz.
Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine ek olarak, 2002 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana her iki yılda bir Yalın Zirve Konferansı düzenlemekteyiz. Bu konferanslara ülkemizden ve dünyadan Yalın Düşünürler, Uygulayıcılar davet edilerek bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Bu yıl da 7-8 Aralık 2015 günleri, Divan Asia İstanbul’da planlanan 7.Yalın Zirve’de (www.yalinzirve.org.tr) yurt dışı ve yurt içinden 50 profesyonelin, birbirinden ilginç sunumları yer alacaktır. Japonya, USA ve Avrupa’dan dünyaca ünlü yalın uzmanlar Türk yöneticilerle buluşacaktır. Yalın Zirveler çok önemli birer öğrenme platformlarıdır.
Ayrıca her yıl Mart/Nisan aylarında Japonya’ya Study Mission ziyaretleri yapılmaktadır. 2010’dan bu yana 76 firmadan, 163 katılımcının dahil olduğu bu programlarda başta Toyota olmak üzere birçok Japon Fabrika ziyaret edilmekte, Toyota üst düzey üstadlarından eğitim alınmaktadır. Bu şekilde katılımcıların, felsefeyi doğduğu yerde öğrenmeleri sağlanmaktadır.
Dünya’da ve ülkemizde ekonomik, finansal ve parasal dalgalanmalar yaşanmaktadır. Ülkemizin ve firmalarımızın bu dönemi başarı ile atlatacağına inanıyoruz. Yalın Düşünce, Yalın Üretim Prensipler’ini benimsemek ve hayata geçirmenin bu dönemi başarı ile atlatabilmek için en önemli firma ve ülke stratejisi olduğuna inanıyoruz.
 
 
Yalçın İpbüken
Yalın Enstitü Başkanı

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi