Blog

Yalın Zirve 2015, Yalın Düşünce’de Yeni Ufuklar Konferansı

Genel Yazılar

Yalın Zirve 2015, Yalın Düşünce’de Yeni Ufuklar Konferansı

Yalın düşünce bir otomotiv üretim sistemi olmanın ötesine geçeli uzun zaman oldu. Farklı alanlarda ve fonksiyonlardaki başarılı uygulamalar artık böylesi bir mazeretin kabul görmeyeceğini net ortaya koyuyor.

Havayolları müşteri hizmetlerini, pazarlama değer önerisini, satış ekipleri verimliliğini yalın düşüncenin araçları ile düzenliyor. Hastalar ve doktorlar yalın akıştan faydalanıyor. Eğitim kurumları öğrenci için ‘değer’ yaratan akışları, yine öğrenciyi dahil ederek dizayn etmeye çalışıyor. Rekabet ve ayakta kalmanın kriterleri değişime uğruyor; kullanıcı için ‘değer’ yaratmayan, çalışanının zihnini ve yeteneklerini akışa dahil etmeyenler işletmeler kısa vadede kazanır görünse bile aslında kaybediyor.
Önemli olan ürün/hizmetin ne olduğu değildir. İşletmenizin hangi coğrafyada olduğu ya da büyüklüğü de…

Önemli olan yalın düşünce kültürünü sürekli kılarak, şirketinizi, bir çalışanını bile arkada bırakmaksızın yeni ufuklara taşıma niyet ve kararlılığına sahip olmaktır.

YALIN ZİRVE 2015, Yalın Düşünce’de Yeni Ufuklar Konferansı dünyadan ve ülkemizden, bu felsefeyi içselleştirmiş firma ve yöneticileri sizlerle buluşturuyor.

Firmanız ve kendiniz için ajandanızda yer açın…

Detaylı içerik ve bilgi için www.yalinzirve.org.tr

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi