Blog

T.C Ekonomi Bakanlığı Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makine Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Projesi

Genel Yazılar

T.C Ekonomi Bakanlığı Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makine Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Projesi

T.C Ekonomi Bakanlığı

Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makine Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması

UR-GE Projesi

 
Ülke genelinde değerlendirildiğinde Tarımsal Gıda İşleme Makineleri imalat sanayinin bazı bölgelerde yoğunlaşmalar gösterdiği görülmektedir. Çorum, bu yoğunlaşmaların olduğu önemli illerden bir tanesidir. Büyük bir çoğunluğunu un ve yem makineleri / aksamları üreticilerinin oluşturduğu sektörün 1960’lı yıllarda başlayan gelişim süreci, kapasite, çeşit, teknoloji ve kalite gibi birçok alanda yapılan yeniliklerle devam etmiştir. Önemli bir deneyim ve uzmanlığa sahip olan sektör bugün yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlamaktadır ve yıllık 100 milyon dolarlık ihracatıyla dünyanın her kıtasına istenilen her kapasitede sayısız anahtar teslim fabrika kurabilme referansına sahiptir.
Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri sektörünün mevcut dış pazarlardaki payını artırmak ve potansiyel hedef ülkelere ihracat yapmaya yönelik gerekli altyapıyı oluşturarak uluslararası rekabet gücünü geliştirmek projenin genel hedefidir. Bu kapsamda, Çorum ilinde Tarımsal Gıda İşleme Makineleri sektöründe imalatçı olarak faaliyet gösteren 14 firmanın ihtiyaç analizleri sonucunda belirlenen uluslararası pazarlarda ki rekabet gücünü artırmaya yönelik danışmanlık hizmetleri ve yurtdışı pazarlama programları düzenlemek projenin ana amacını oluşturmuştur.
Sektörün küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmesi ve büyümesini sürdürebilmesi için sektöre ilişkin vizyon ve genel amaç ile bunlara yönelik temel stratejik faaliyetler sektör strateji raporunda belirlenmiştir.
Sektör ihtiyaç analizi raporun neticesinde proje faaliyetlerine 26 Kasım 2014 tarihinde yalın uygulama ve yalın dönüşüm eğitimi ile faaliyetlere başlanmıştır. Küme kurumsal kimliğini oluşturmak için görsel ve yazılı materyaller oluşturulmuş, küme tanıtım filmi çekilmiş ve küme internet sitesi tamamlanmıştır. Yapılan kurumsal kimlik çalışmalarında kümeye Grain Tech Cluster ismi verilmiş ve küme faaliyetleri www.graintechcluster.com adresinde yayımlanmaya başlanmıştır.
Grain Tech Cluster olarak Hindistan, Fransa  ve İtalya yurtdışı pazarlama faaliyetleri başarılı bir şekilde tamamlanmış olup Eylül ayı içerisinde A.B.D ve Kanada yurtdışı programı gerçekleştirilecektir.
Benzer projelerde olduğu gibi, küme çalışmasına katılan firmaların da, rekabet gücünü ve verimliliklerini arttırmak için, cevap bulunması gereken iki ana soru ortaya çıkmıştır. Birincisi “Ne yapmalıyız?” ikincisi “Nasıl yapmalıyız?”. Hepimizin bildiği gibi, bundan yaklaşık 60 sene önce Japonya’ da aynı sorularla karşılaşan Toyota şirketi ve mühendisleri tarafından, bu soruların cevapları verilmeye başlanmıştır. Bitmeyen bir iyileşme (Kaizen) yolculuğu ile cevaplar hala verilmeye devam etmektedir. Toyota’ nın çıkardığı ve olgunlaştırdığı bu verimlilik arttırma tekniklerinin, küme içinde bulunan firmalarda, uygulamalı danışmanlık hizmetleri Yalın Ensititü tarafından verilmektedir.
Proje başlangıcından itibaren, “Yalın Düşünce ve Üretim Sistemi” nin, firmaların üretim ve hizmet süreçlerinde, temel uygulama gerekliliklerinin tespitini takiben, ihtiyaç duyulan noktalarda, bu araçların uygulamalı olarak kurgulanmasına yönelik toplam 130 gün danışmanlık hizmeti verilmiştir.  Yalın Enstitü Uzman Danışmanı Hüsrev Yaman ve onun yönetimindeki liderler tarafından yürütülen bu çalışmalar oldukça başarılı sonuçlar vermiştir.
Küme firmalarının yapılan çalışmalar sonucunda elde ettikleri tasarruf miktarı yaklaşık 1.000.000  Dolar’dır. Bakanlık tarafından programı başarıyla tamamlamış katılımcı firmalara yine bakanlık tarafından 2016 tarihli % 70 destekli 50.000 Dolar’lık bir destek verileceği de duyurulmuştur.
Ayrı ayrı detay kaizen projeleri ile firmalardaki kazançlar kısaca şöyle olmuştur ;
Kişi başı üretim adetlerinde %60 ‘ lara varan iyileştirmeler görülmüştür. Daha önce 6 kişi ile yapılan kaynak operasyon ve montaj işleri standart işin devreye alınması, hücre kurulumu ve hat dengeleme çalışmaları ile 2 kişi ile rahatlıkla yapılır hale getirilmiştir. Bu çalışma içinde yine gereksiz mesai yapılmasının da önüne geçilmiştir.
Döküm prosesinde yapılan yine süreç analizi ve standart iş kaizenleri ile günlük döküme hazır pota sayısı ortalama 9-10 adetten 11-12 adede çıkarılarak %20 iyileşme görülmüştür. Ayrıca standartların oluşturulması ile süreler önceden planlanabilir hale getirilmiştir.
Firma bazında yapılan, Değer Akış Haritası pilot uygulamaları sayesinde firmaların malzeme akış süreleri talebe uygun hale getirilmiş ve tüm ara stoklar dengelenerek akışları sürekli hale getirilmiştir. Bu sayede akış süreleri yaklaşık 3 aydan, 15 günlere kadar indirilmiş, bitmiş mamül stokları kaldırılmış ara stoklar ise vardiyalık kullanıma kadar azaltılmıştır.
Tüm stoklardaki azaltma ise firmaların bu işler için harcadıkları alanın küçülmesi ile sonuçlanmıştır. Yaklaşık olarak alan kazanılması % 40 ‘ lar mertebesinde olmuştur. Hatta bir firmamızda yeni yapılacak, aynı büyüklükteki bir fabrika kapalı alanının inşaatı durdurulmuş daha sonrasında da yatırımın iptal edilmesi sağlanmıştır. Pilot uygulamaların yeni birimlere de yayılması ile alan kazanımı devam etmiş, bugün aynı fabrika üretim alanı içine yeni ürün siparişleri için makina kurulumları yapılmıştır.
5s ve Görsel fabrika uygulamaları sayesinde daha düzenli bir çalışma alanına kavuşan operatörler ile mühendislerin, günü değil, saatleri, hatta dakikalı takip etmeleri sağlanmış, anlık bilginin getirdiği her türlü uygunsuzluğun yada hatanın hızlı farkedilmesi ise kalitede ve süreçteki iyileştirmeleri beraberinde getirmiştir.
Ürün çeşitliliği ve sipariş adet düşüklülüğü ile ön plana çıkmakta olan “Model Dönüşüm” süresi çalışmaları ile CNC kullanmakta olan fabrikalarda ortalama 60 dakika olan model dönüşüm süresini 18 dakika ortalamalara kadar indirilmiştir.
Yapılan çalışmaların kısa zamanda olumlu sonuçlar alması ve katılımcı firma üst yönetimlerinin olumlu geribildirimleri sayesinde özellikle “Küme Projeleri” nin diğer sektörlerde de başarılı olacağının bir göstergesidir.
 
1
Durum Tespit Çalışmaları
2
Sahada Yeni Yerleşim Çalışması
3
Değer Akış Haritası
 
4
Veri Toplama ve Gözden Geçirme
 
5
 
Yalın Ekip, Takım Panosu Önünde
 
6
 
 
 
 
 
 
 
Detaylı Ürün Malzeme Yolu İzleme

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi