Blog

Hisar Hospital Bütünleşik Onkoloji Merkezi Açılış Töreni

Hisar Hospital Bütünleşik Onkoloji Merkezi Açılış Töreni-2
Yalın Hastane

Hisar Hospital Bütünleşik Onkoloji Merkezi Açılış Töreni

Yalın Sağlık konusunda birlikte çalıştığımız Hisar Hospital, Bütünleşik Onkoloji Merkezi’ni 12 Ekim 2023 Perşembe günü törenle hizmete açtı. Törende büyük bir davetli hazır bulundu. Yalın Enstitü olarak törendeki davetliler arasındaydık. Tören saati öncesi Medikal Onkoloji, Kemoterapi ve Radyoterapi Bolümünü, bölüm Yöneticisi Refik Demirci ile birlikte dolaşma imkânım oldu. Kapsamlı olarak bilgi aldım. Kendim, Yalın Enstitü ve ülkem adına mutlu oldum. Dünyanın en ileri yalın hastane tekniklerini kullanarak, teknolojik ve yönetsel organizasyonu hayata geçirdiklerine şahit oldum.

Refik Demirci başkanlığında değer akışlarında çalışan bölümün teknik personeli, uzmanlar ve doktorlarla tanıştım. Her birisi ile ayaküstü de olsa konuşma fırsatını buldum. Her birisi yetkin ve yeterli genç insanlar. Gururluydular.

Hisar Hospital Bütünleşik Onkoloji Merkezi, tek seferde ilk teşhisten, aktif tedavi ve tedavi sonrası onkolojide bütünleşik hizmetleri sunan bir mükemmellik merkezi. Ülkemize ve dertli insanlarına en iyi insani hizmetleri sunacağından eminim

Hisar Sağlık Grubu Başkanı İsa Ateş, Prof. Ayberk Kurt ve Refik Demirci

Onkoloji Merkezi Yöneticisi Refik Demirci ile geçmiş yıllardan tanışırız. Dassault Sistemlerin Türkiye Teknik yöneticiliğini yapıyordu. Çok değerli bir mühendis, yalın düşünür ve uygulayıcısı. Onu ikna edip bu işin başına getiren mütevazi kişi ise Hisar Sağlık Grubu Başkanı İsa Ateş, kendisi Endüstri Mühendisi. Çok iyi bir endüstri mühendisi, harika iyi bir yönetici ve dahası Yalın Hastaneyi tez konusu yapacak kadar içselleştirmiş bir yönetici. Hisar Hastanesindeki bütün çalışmaları bizzat yönetiyor.

Hisar Hospital Genel Müdüründen başlamak üzere bütün tıbbi personel, hemşirelik hizmetleri, sağlık hizmetleri ve idari bölüm tam manası ile yalın hastane çalışmalarının içindeler. Ülkemize örnek teşkil edecek çalışmalar yapıyor ve sonuçlar alıyorlar. Mesela Hemşirelik hizmetleri yöneticisi Yalın Hastane konusunda doktora yapmış son derecede yetkin bir kişi.

Bana Yalın Sağlık ve Yalın Hastane konusunda iki kişinin ismini ver deseniz İsa Ateş ile başlar ve Prof. Ayberk Kurt’la devam ederim. Rahatlıkla dünya çapında yönetici ve konu uzmanı olarak ifade edebilirim. Prof. Ayberk Kurt ile Bursa Uludağ Üniversitesi Genel Sekreterliğini yaptığı zaman Uludağ Üniversitesi Hastanesinde Yalın Enstitü ile birlikte gerçekleştirilen Yalın Hastane Projesinin Üniversite yetkilisi olarak birlikte çalıştık. Kapsamlı sonuçlar elde ettik. Prof. Ayberk Kurt günümüzde İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

1-2 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yalın Zirvede Hisar Hospital’deki yalın hastane çalışmalarını Hisar Hospital Genel Müdürü A. Emir Kavak sunacak. Önümüzdeki dönem Hisar Hastanesi ile ilgili yalın çalışmaları uluslararası toplantılarda sunmak arzumuz.

Hisar Hospital Yalın Hastane çalışmaları hakkında kısa bilgi vermek istiyorum:

Hisar Hospital ile Yalın Sağlık ve Yalın Hastane çalışmalarının tarihçesi oldukça eski. Hisar Sağlık Grubu Başkanı İsa Ateş’in isteği üzerine 2020 yılından bu yana Yalın Enstitü adına bu çalışmaları Yalın Enstitü Genel Sekreteri Ülkü Kulaç Hanım gerçekleştiriyor. Ülkü hanımdan bu yazımda kullanmak üzere aşağıdaki yazıyı aldım. Aynen aktarıyorum.

“Hisar Hastanesi 2020 yılından beri yalın bir hastaneye dönüşmeye çalışıyor. Başlangıçta sağlık çalışanlarının alışkanlıklarına en uygun yaklaşım olarak günlük sabah toplantıları ile başladılar. Burada hedef her çalışanın korkmadan problemlerini dile getirebilmesi ve israf farkındalığının geliştirilmesi idi. Bu toplantılardan çıkan konular birçok birimde kaizenler yapılmasını tetikledi. Hemşirelik hizmetleri, hasta hizmetleri, ameliyathane, laboratuvar gibi tüm birimlerde yapılan bu iyileştirmeler belli aralıklarla yapılan sunumlar, yarışmalar ve ödüllerle desteklendi. Başlangıçtan itibaren bir yalın ofis de tüm çalışmaları koordine etmek, yönlendirmek ve takip etmek üzere devredeydi. Yalın Enstitü olarak biz de 2021’den beri bu çalışmalara mentorluk yapmaktayız. Hisar Hastanesinde son derece kendine özgü uygulamalar var. Örneğin yalın kitaplardan onlarca satın alıyorlar, icra kurulundan ilk kademe çalışanlara kadar yelpazede bu kitapları okuma ve diğerlerine anlatma görevi veriyorlar, böylece kısa sürede birçok kitaptaki bilgileri yaygınlaştırıyorlar. Yalın Hastaneye dönüşmenin bir kültürel değişim olduğunun ve zaman gerektirdiğinin farkında olarak acele etmeden sindirerek ilerleme yolunu seçtiler. İlk andan beri üst yönetimden destek olmakla birlikte özellikle 2022’den itibaren tüm Yönetim Kurulu da yalın çalışmalarda bizzat yer almaya başladı. Başka sektörlerden eleman transfer etmek ve Hastanelerde pek rastlanmayan şekilde Endüstri Mühendisi istihdam etmekten de kaçınmıyorlar.”

Tüm bu çabaların sonucu Bütünleşik Onkoloji Merkezini rekor bir sürede hayata geçirdiler. İlk günden itibaren mükemmel olmasa da oldukça iyi tasarlanmış bir süreç akışı ile çalıştırdılar.”

Yalın Sağlık ve Yalın Hastane konularında bilgi almak isteyenler Hisar Hospital yöneticilerine ve Ülkü Kulaç’a başvurabilirler.

Yalçın İpbüken

Yalın Enstitü YK Başkanı

19.10.2023

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi