Blog

Yalın Transformasyon Zirvesi 2017, Carlsbad, CA

lts-2017-banner
Genel Yazılar

Yalın Transformasyon Zirvesi 2017, Carlsbad, CA

Kaliforniya’nın Karlsbad kentinde 7-8 Mart tarihlerinde yapılan ve 29 ülkeden 600 üzerindeki katılımcı ile yapılan Zirve birçok yönden başarılı geçti. Rusya’dan online izlendi. Bu yazı dizisi ile bu zirve ve onun çağrıştırdıkları ile ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum.

Yalın Düşünce hareketinin kurucusu James Womack’ın açılış konuşmasını yaptığı zirvede Jim, Yalın Düşüncenin geçirdiği evrimi özetledi, gelecekteki gelişimi ile ilgili görüşlerini paylaştı. Yalın Düşünce hareketinin ilk olarak yayıldığı alan otomotiv ve otomotiv yan sanayi oldu ve özellikle üretim süreçleri üzerinde odaklanıldı. Zaman içinde yayılımını, havacılık, tekstil, makine, gemi inşaat, inşaat, tarım, elektronik ve beyaz eşya, software yazılımı ve diğer sektörleri de kapsamına alacak şekilde genişletti.

2000’li yıllarda başta sağlık ve hastaneler olmak üzere, alt yapı ve bina inşaatı sektörlerine, merkezi ve mahalli idareler kadar geniş bir alana yayıldı. Software yazılımlarının Yalın Düşünce mantığı ile yönetildiğine şahit olduk. Şimdilerde Türkiye’de de başarılı uygulamalar yapmaktayız. Yalın Düşünce uygulamaları daha başka sektörlere ve coğrafyalara da yayılmaya da devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde Sudan’dan Yalın Düşünce paralelinde danışmanlık ve eğitim isteği geldi. Ukrayna ve Rusya’da Yalın Enstitüler kurulmasında Türkiye olarak koordinatör görevini yapmaktayız. Nisan ayında kısmet olursa Azerbaycan’da ilk çalışmamızı yapacağız. Keza İran’da, Kazakistan’da Yalın Düşünceye karşı büyük ilgi bulunmaktadır Onları da Yalın Enstitüler Ağına dâhil etmek için çaba gösteriyoruz.

Jim Womack, Amerika Birleşik devletleri merkezli başlayan Yalın Dönüşüm hikâyesini 1992 yılında ilk defa yayınlanan ve birkaç defa Türkçe baskısı yapılan “Yalın Düşünce” kitabında anlattı. Kitap yayınlandığında kitapta yer alacak kadar önem taşıyan Avrupa’dan bir tek örnek olarak Alman Otomotiv Şirketi Porsche yer almıştı. Günümüze geldiğimizde Almanya başta olmak üzere Yalın Düşünce uyarınca çalışmalarını sürdüren şirket sayısı binleri aşmaktadır. Airbus, Volkswagen, Mercedes, Bosch, Siemens ve daha birçok Alman kuruluşu; Renault gibi Fransız şirketi Yalın Düşünceyi başarı ile uygulamaktadır. Zaten ortaya çıkan mali sayılar ve adetleri dikkate aldığımızda Toyota başta olmak üzere Japon üreticilerin dünya rekabetinde tek başına kalmadıkları ve zorlandıkları dikkatimizi çekmektedir.

Resimleri büyük görüntülemek için üzerine tıklayınız.

Yalın Düşüncenin hayata geçtiği son 25 yıl içinde şimdiye kadar daha çok Değer Akışları, Süreçler, Sistemler üzerinde durulmuş ve önemli iyileştirmeler gelişmeler bu alanlarda gerçekleştirilmişti. Önümüzdeki dönemde ise bütün Değer Zincirinin ve Şirketin/Şirketlerin bütün olarak Dönüşümlerinin söz konusu olacağını ifade etti. Sürdürebilir gelişimin ancak bu şekilde gerçekleşebileceğini aksi takdirde elde edilen kazanımlara süreklilik kazandırmanın mümkün olmadığı ortaya çıktığını belirtti.

Yalın Enstitüyü kurmadan önce İDEA Şirketinde görev yapan bizler, 1998 yılında ilk Yalın Zirveyi İstanbul Lütfü Kırdar’da organize etmiştik. Zirveye Yalın Düşünce kitabında yer alan hemen bütün Amerikalı şirketlerin Mal Sahipleri veya CEO’ları katılmışlardı. 600 civarındaki katılımcı ile Lütfü Kırdar yönetimi tarafından zamanın en başarılı ikinci Toplantısı olarak seçilmişti. Yalın Düşünce, zaman içinde bütün üretim sektörlerine yayılırken Avrupa’ya ve Türkiye’de yaygınlaşmanın adımları atıldı. Türkiye olarak Yalın Hareketin ilk öncü ülkelerinden birisi olduğumuzu belirtmekte yarar görmekteyim.

2000’li yıllar Yalın Düşünce açısından çok verimli ve hareketli geçti. Üretimin bütün sektörlerine ve Avrupa başta olmak üzere Başta Brezilya olmak üzere Güney Amerika, Rusya Federasyonu, Orta Asya Cumhuriyetleri, Güney Doğu Asya Ülkeleri Yalın ile tanıştı ve dünya rekabetçiliğinde yer aldılar. Yalın Düşünce dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygınlaştı. İlklerin arasına Sağlık kuruluşları ve hastaneler girdiler. İlk önceleri birkaç hastanede uygulama imkanı bulan Yalın Düşünce günümüz Amerika’sında ve Avrupa Birliği ülkelerinde çok geniş uygulama alanı bulmaktadır.  Jim Womack konuşmasında “Yöneticinin İşi” kitabının yazarı Lantech CEO’su Jim Lanchester’i ve yönettiği Lantech Firmasını tanıttı. Lantech firması Yalın Düşünce kitabının 6.Bölümünde yer almaktadır. LanTech Amerika’daki ilk yalın öncülerden birisidir. Mal Sahibi ve ilk CEO’su ve’Jim’in babası Pat Lanchester’den övgü ile bahsetti. Pat Lanchester 1998 yılında Türkiye’deki ilk Yalın Zirveye katılan CEO’lardan birisi idi.

Toplantının ilk Ana konuşmacısı olarak Lantech firmasının CEO’su Jim Lanchester söz aldı. Lantech firması Kentucky’nin Louiville kentinde kuruludur. Firmanın kurucusu ve Jim’in babası Pat Lanchester Türkiye’ye gelmiş ve konuşma yapmıştı. Arkasından ben bu firmayı ziyaret ederek firmadaki yalın çalışmaları yerinde görme fırsatını bulmuştum. Ziyaret ettiğim sırada Pat Lanchester’in  oğlu Jim’e şirketin yönetimini bıraktığını ve yalnız Yeni Ürün geliştirme ile uğraştığını öğrenmiştim. Oğlu Jim’in kendisinden daha başarılı bir CEO olacağına inandığı için bu görevi oğluna bıraktığını söylemişti. Nitekim aradan geçen zaman zarfında Lantech’in daha da büyüğünü Hollanda’da bir şirketi de satın aldığını öğrendik. Jim Lanchester bütün bu süre içinde yaşadığı yöneticilik deneyimini aksettirdiği the Work of Management/Yöneticinin Görevi kitabını yazması için Jim Womack Jim’den rica etti;  Amerikan Yalın Enstitü tarafından referans kitap olarak bastırıldı ve bütün zirve katılımcılarına dağıtıldı. Bu kitabın gündemi oluşturacağına inanıyorum.  İçerik olarak tamamen  “yöneticinin günlük Standart İşini” esas aldığı için gerçeklik payı çok yüksektir. İşimize çok yarayacağına eminim. Kitap bir work book kıvamında bir yöneticinin günlük standart yönetiminin yol ve yöntemini ortaya koyduğu için önem taşımaktadır.

Toplantı akşamı verilen tanışma toplantısı davetinde bir ara Jim Lanchester ile konuşma fırsatını buldum. Günlük Yönetici görevi ile ilgili konuşması dışındaki konularda sorular sordum ve aydınlatıcı çok tatmin edici cevaplar aldım. Bana kalırsa babasının yıllar önce ön gördüğü ideal bir CEO profilini çiziyordu.

The Work of Management kitabı Yalın Enstitülerin yayınladığı kitapların önemli bir halkasını oluşturacaktır. Önümüzdeki dönemde Yalın Dönüşümün önemi daha da artacaktır. Son 25 yıldır yaptığımız uygulamalardan da edindiğimiz en önemli çıkarımların başında Yönetimin Yalın Dönüşüme liderlik etmesi ile ilgilidir. Yayınlanan bu kitap bu yönde daha önce yayınlanan Liderin Planlama ve Uygulama Kılavuzu, Öğrenmeyi Yönetmek kitaplarını tamamlamakta ve Yönetici İşine bir standart ve tam bir açıklık getirmektedir. Kitaptaki bilgiler ve bizlerin de yorumları ile Günün ve Geleceğin aynı etkinlikte yönetilmesi mümkün kılınmaktadır. Bu kitabı yalın Düşünceyi hayata geçirmekte olan bütün katılımcılara öneriyorum. Kitabın Türkçeleştirilmesi için de Yalın Enstitü olarak çaba göstereceğiz.

Yalçın İpbüken

Başkan

Yalın Enstitü

https://www.lean.org/Events/2017_lean_transformation_summit.cfm

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi