Blog

Duyar Vana Yalın Dönüşüm Projesi Planlama Fazı Tamamlandı

Duyurular & Basından Haberler

Duyar Vana Yalın Dönüşüm Projesi Planlama Fazı Tamamlandı

Eylül 2014 itibariyle Duyar Vana’da başlamış olduğumuz Yalın Dönüşüm projesinin planlama fazı Kasım 2014 tarihinde proje ekibi tarafından Duyar Vana A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yalın Enstitü proje danışmanlarından Cevdet Özdoğan ve Murat Bedük’e yapılan sunum ile tamamlanmıştır. Çalışma kapsamında; stratejik ürün gruplarımızdan Elastomerli Sürgülü Vana’nın mevcut durum değer akış haritası bilgi akışı ve malzeme akışına uygun bir biçimde hazırlanmıştır.
faz1
faz2
faz3Yalın dönüşüm projesi sadece beyaz yaka seviyesinde değil, tüm çalışanların katılımının olduğu bir projedir. Bu kapsamda mavi yakalılara gereken bilgilendirme eğitimleri ayrı ayrı bölümler tarafından verilmiştir.
faz4
faz5

Ekip üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve mevcut rollerinden farklı farklı rollerde oynanan “Yalın Simülasyon Oyunu” ile hat dengeleme, optimum parti büyüklükleri, sürekli akış gibi kavramların ne denli önemli olduğu yaşayarak öğrenilmiştir.
Mevcut durum değer akış haritasının çıkartılması esnasında tüm ekip üyeleri ile “görmeyi öğrenme” faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Görmeyi öğrenmekle birlikte talaşlı imalat ve montaj sahalarında günlük “asakai” toplantıları yapılmaya başlanmıştır. Bu toplantılarda bir önceki gün karşılaşılan duruş / hatalar tüm ilgililerle paylaşılmış, sorumlular tarafından aksiyon planları hazırlanmıştır.

faz6

faz7

Gelecek durum haritası çizimi esnasında 21 farklı kaizen başlığı geliştirilmiştir. Her bir başlık için proje liderleri ve katılımcılar belirlenmiş olup, 1,5 yıllık süreçte tüm başlıkların tamamlanmadı hedeflenmektedir.

Levent GÜNAYDIN

Tedarik Zinciri Yönetimi Müdürü / Yalın Dönüşüm Proje Lideri

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi