Blog

Yalın Enstitüler Birliği Yönetim Kurulu toplantısı (LGN)

lgn
Genel Yazılar

Yalın Enstitüler Birliği Yönetim Kurulu toplantısı (LGN)

9 Temmuz günü Barcelona’da toplandık. Yönetim Kurulu Başkanı John Shook, üyeler Hollanda Enstitü Başkanı Rene Aernouts, Polonya Başkanı Tomasz Koch, Brezilya’dan Jose Ferro ve Türkiye’den ben ve LGN Yöneticisi Matt Savas katıldı.

1.Bir gün süren toplantıda Yalın Enstitüler Birliğini ilgilendiren birçok önemli konu gözden geçirildi. Son üç yıl içinde yeni enstitü kuruluşu ile ilgili istek ve çabalar hızlandı. Sayı günümüzde 30 yaklaştı Bir kısım enstitü başvurusu hala devam Ediyor. Şimdilik kesin sayı 26 bir günlük toplantıda en önem verdiğimiz konu, yıllık toplantının geçen sene Japonya’da yaptığımız toplantı gibi verimli ve öğretici geçmesi. Bunu temin edecek programı tasarlamak için uzun zaman ve enerji harcadık.

2.Geçenlerde tamamlanan LPPD Yalın Yeni Ürün ve Proses Geliştirme haftasını değerlendirdik. Jim Morgan’ın “Designing for the Future” kitabını beklerken Avrupa tarafında neler yapabileceğimizi konuştuk. Türkiye Yalın Enstitüsü bu programa 7 kişi ile katıldı. Bu yaz ayları içinde bir araya gelip kendi yol haritamızı hazırlamamız konusunda fikir birliğine vardık.

3.Önümüzdeki Eylül ayında Polonya’da özel olarak seçilen bir japon kuruluşunda Cevdet Özdoğan, Mark Reich ve eski bir Toyota Üstadı ile birlikte Jishuken faaliyeti yapacaklar. Bu ilk defa yapılacak. Bulgularını bir rapor halinde Eylül toplantısında sunacaklar.

  1. John Shook’un hazırladığı LTF Yalın Dönüşüm Platformu ile ilgili hazırladığı 25 sayfalık dokümana son halini vermek için bizler kendi görüşlerimizi John Shook’a bildireceğiz.
  2. Yalın Yönetim Sistemini oluşturan Tepeden En alt Liderlik Seviyesine Yönetim Sistemi ve Liderlik Davranışlarından oluştuğu üzerinde konuştuk. Yalın Düşüncenin başarısı için Yönetim ve Liderlik Sistemi üzerinde daha fazla durmak konusunda görüş birliğine vardık.
  3. Software ve iT konusunun ve Yalın Muhasebe ve Yalın İnsan Kaynakları üzerinde ayrı ayrı durduk ve görüşlerimizi ortaya koyduk.
  4. LGN organizasyonunu, uluslararası ticari bir danışmanlık Şirketi gibi görmediğimiz gibi Birleşmiş Milletler Örgütü gibi Yalın Enstitülerin gevşek bir birlikteliğini istemediğimizi yeniden teyit ettik, belirledik. İlk iki birliktelik yerine üçüncü bir yol seçtik, Gönüllü birlikteliğini belirledik. Bu yol her ikisinden çok daha zorlu bir yol olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir ticari kuruluş olmayı tercih etseydik. Ticari kuruluşun kendine ait kurallarını ve usullerini benimser ve uygulardık. Benimsediğimiz üçüncü yol, gönüllü, şeffaf, karşılıklı saygı ve güveni esas alan, farklılıklara, farklı iş modeli uygulamalarına ve iş modeli geliştirmedeki olgunlaşma seviyelerine saygı gösteren ancak belirli temel prensipleri de birleştirici yapıştırıcı unsur olarak benimsenmesi gerekiyor. Bu üçüncü tarzın en önemli ilkesi birbirimizle ve bizimle çalışmayı tercih eden kuruluşlarla “birlikte öğrenmeye ve birlikte çalışmayı” gerçekleştirmek, bu şekilde birlikteliğimizi, aynı yöne doğru gitmeyi başarmaya gayret edeceğiz.

8.Yakın zamanda 2 adet önemli kitabın baskıya verileceğini öğrendik. James Morgan ve Jeffrey Liker beraber hazırladığı Designing the Future kitabı önemli yol gösterici olacak, ayrıca Art Smalley hazırladığı 4 değişik problemin çözüm yollarını gösteren kitap ise önemli bir eksikliği giderecek. Geçen sene Japonya da John Shook’un hazırladığı çift hunili Yalın Düşüncenin Birleşenleri, Toyota’nın içinde gerçekleşen geliştirme ve Yalın Düşüncenin yaygınlaşması konusundaki 1 sayfalık sunumun her bir maddesini açıklayan bir doküman hazırlamış, bu doküman önümüzdeki günlerde Planet-Lean’de yayınlanacaktır.

9.Yalın Dönüşüm Platformu olarak belirlediğimiz LTF “tümden dönüşümü” esas olarak aldığımız için işimiz zor, firmalarda bu anlayışı üst yönetimlere, mal sahiplerine benimsetmek çok önem verdiğimiz ilkelerin başına geliyor. Bu dönüşümü gerçekleştirmenin ne kadar sabır, ne kadar zaman ve ne kadar deneyimsel bilgelik istediğine vakıfız. LTF Yalın Enstitüleri diğerlerinden ayıran en önemli yaklaşım.

10.Yalın Enstitüler Ağı olarak zaman içinde bütün dünyayı kapsamaya önem veriyoruz.  Vizyon ve Misyonumuz bizi bu üçüncü yolu başarmamıza adeta zorunlu kılıyor. Zaman içinde Kuzey, Orta ve Güney Afrika’daki, Güney Amerika’daki ve Orta ve Güney Asya’nın tüm ülkelerine ulaşmayı hayal ediyoruz, o bölgedeki yönetici ve yalın uzmanları ile ortak amaç etrafında birleşmeyi benimsiyoruz. Yalın Enstitü Türkiye olarak 2002’de yola çıktığımızdan bugüne birçok yol kat ettik. 23 kitabımızı Türkçeleştirdik. Bazı arkadaşlarımızı yolculuğumuz sırasında kaybettik. Yeni arkadaşlarımız sürekli aramıza dâhil oldular. Öğrencilikten aldığımız stajyerlerimizden bazıları zaman içinde çok ilerlediler. Uygulamadan ve akademiden gelen arkadaşlarımız ile güzel birliktelik oluşturmayı başardık. Zaman zaman başımız ağrıdı hatta gücendiğimiz haller ve tavırla da karşılaştık, karşılaşıyoruz. Bazen hayretler içinde kalıyoruz. Ancak umutsuzluk yerine, bizden büyük hayallerimiz var. Bütün Türkiye’yi kapsamayı, ülkemizin en uzak köşelerine kadar uzanabilmeyi hayal ediyoruz. Bu vizyon ve hayalleri belki bizler gerçekleştirmez isek te bu hayali bir gün gerçekleştirme şansına sahip olacak arkadaşlarımız olacaktır.

11.Yalın Enstitüler Birliği her yıl düzenlediği yıllık toplantısını eylül ayında yapıyor,  önceden belirlenen gündeme göre toplantı yönlendiriliyor. Bu seneki toplantı 23 Eylül günü Barcelona’da akşam yemeği ile başlayacak Servis ve Üniversitelerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilebilecek Yalın Eğitim Sertifika programları üzerinde yoğunlaşacak, Barcelona’daki Katalonya Politeknik ile birlikte yaptıkları örnek sertifika programını ve Singapure’da devam eden ve 3 yıl sürecek Üniversite işbirliği örnek ortak çalışmalar olarak ele alınacaktır. Ülkemizdeki üniversitelerimiz ile benzeri işbirliklerini ülkelerimizde de gerçekleştirmeyi yıllardır arzu diyoruz.   Bunun dışında LGN Yalın Enstitüler Birliğini ilgilendiren konular görüşülecek.

Toplantı Barcelona’da başlayacak, 5 ayrı yalın uygulamaların başarı ile sürdüğü kuruluşlara ziyaretler yapılacak, Afrika Kıtasına yakın Atlas Okyanusunda bulunan Tenerife Adalarında devam edecek,  Otelcilik ve lokanta hizmetleri ve Servis konularına yoğunlaşacak. Toplantı 28 Cuma akşamı sonuçlanacak.

Yalçın İpbüken

Başkan

Yalın Enstitü

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi