Blog

Yönetim Muhasebe Sistemini Kurma ve Geliştirme Programımız ve Nick Katko ile Yalın Muhasebe ve Yalın Finans Eğitimi ve Toplantısı

katko2018
Yalın Finans ve Muhasebe Yalın Uygulamalar

Yönetim Muhasebe Sistemini Kurma ve Geliştirme Programımız ve Nick Katko ile Yalın Muhasebe ve Yalın Finans Eğitimi ve Toplantısı

Yalın Enstitü’nün organize ettiği Yalın Yönetim Muhasebe Sistemini Kurma ve Geliştirme Eğitimlerinin 4.’sü 15 Mart Perşembe günü İstanbul Elit World Otelinde gerçekleştirildi. 32 kişinin kayıtlı olarak katıldığı eğitimin katılımcılarının önemli bir kısmının Mali İşler ve Muhasebe Birimi yönetici ve çalışanları olması, organizatör olan bizleri özellikle memnun etti. Hele katılımcıların ülkemizin çok farklı il ve yörelerinden gelmiş olmaları ayrıca memnuniyet verici idi.

Programın içeriğinde; öncelikle neden yalın dönüşüm yolculuğuna giren şirketlerin yönetim muhasebesi ve finans konularındaki bakış açısı, uygulama ve araçlarını da yalın dönüşüme uygun biçimde dönüştürmeleri konusu ele alındı.

Yalın dönüşümü başarıyla gerçekleştiren şirketlerde CFO olarak bu deneyimi bizzat yaşamış olan Nick Katko, finansal iş sonuçları ile operasyonel performans arasındaki doğrudan ilişkinin nasıl kurulacağını ve operasyonel anlamda yalın iyileştirmelerle sağlanan kazanımların finansal iş sonuçları üzerindeki etkisinin nasıl görünür hale getirilebileceğini katılımcılara aktardı.

Bu yapının kurulmasının ardından, yalın dönüşümün bir parçası olarak yapılacak kaizen iyileştirmeleri sonuçlarına göre şirketteki

  • fiyatlandırma,
  • yeni iş alanlarına girme,
  • yatırım yapma,
  • içeride yap / satın al tercihlerini gözden geçirme

gibi stratejik kararların nasıl daha etkin biçimde alınabileceğini, örneklerle katılımcılara gösterdi.

Programın ikinci bölümünde ise Nick Katko, finans ve muhasebe süreçlerini ne şekilde yalınlaştırılacağı konusundaki yaklaşım ve uygulama deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Bu kapsamda, Borçlar Muhasebesi, Bütçeleme ve Ay Kapanışı süreçleri ayrıntılı biçimde ele alınarak; bu süreçlerdeki israfların ne şekilde ortadan kaldırılabileceği konusunda katılımcılara çok değerli ipuçları verildi.

Katılımcılar eğitimin son dakikasına kadar eğitimi dikkatle takip ettiler; sorular sordular ve öğreninceye kadar soru sormaya devam ettiler. Nick Katko’nun yazdığı ve bizim Türkçeleştirdiğimiz Yalın CFO kitabını satın aldılar ve baştan sona okumaya ve gereğini yapmaya söz verdiler.

Yalın Düşünceyi sürdürebilir kılabilmek için Mali İşlerin işin başından itibaren Yalın uygulama çalışmaları içinde aktif olarak katılmaları gerekmektedir Bu olmazsa olmaz önemdedir. Mali İşler Yöneticisi Mal Sahibi Şirket Genel Müdürü ile birlikte yalın uygulamayı öğrenmeli, çalışmaların mali kayıtlarını doğru tutmak adına hesap planlarında ve muhasebe uygulamalarında gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Yalın Düşünce uygulamalarına giriş ile başlayan sürecin içinde Mali İşler Yöneticisi bizzat yer almalı, yapılacak saha çalışmalarına bağlı elemanları ile aktif olarak katılmalıdır.

Yalın Düşünce ve uygulamalarının birincil amacı mali sonuçları başarılı olarak çalışan firmaların müşterilerine her daim daha iyi ürünleri daha kaliteli olarak ziyadesi ile kısa sürede tamamlamak ve hatasız olarak sunmalarını mümkün kılmaktır. Sürdürülebilir mali sonuçlar elde eden firmalar çalışanlarına daha iyi davranacak, çalışanların sürdürebilir refahlarına katkıda bulanabilecektir. Mali durumları iyi olmayan firmalar iyi çalışanlarını elde tutamayacağı gibi üreteceği ve sunacağı ürünlerde hatalar memnuniyetsizlikler oluşacaktır.

Katılımcılarla yapılan anketlerde eğitimden memnuniyetin yüksek olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi