Blog

Niçin Yalın Muhasebe?

nicin_yalin_muhasebe
Yalın Finans ve Muhasebe Yalın Uygulamalar

Niçin Yalın Muhasebe?

Son zamanlarda dünyada elektronik, makine, bilgisayar ve bilgi sistemlerinde büyük ve hızlı değişimler olmaktadır. Hızla gelişen bu sistemlerin üretim teknoloji ve ürün geliştirmede kullanımı ulusal ve uluslar arası rekabet ve değişimi etki alanına almıştır.

Bunun sonucunda şirketlerin rekabet gücünü belirleyen; düşük maliyet, müşterinin istediği kalite ve zamanında teslimat konusunda hızlı değişimler meydana getirmiştir. Ayrıca ürün çeşitliliği artmış ve ürünlerin piyasa ömrü azalmıştır. Bununla birlikte üretici sayısı da hızla artmıştır.

Bu değişimler şirketlerin destek süreçlerine, performanslarına ve kararlarına de etki etmektedir.  Bu nedenle şirketler bilgileri kullanarak etkin ve doğru karar almaktadırlar. Fakat bilgi fazlalığı ve çokluğu isabetli ve doğru karar almayı zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda şirketlerin verilerle yönetilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Bu bilgilerin yerinde ve zamanında doğru olarak kullanılması gerekmektedir. Ayrıca bilgi kirliliğinden de kurtularak şirket için katma değeri olan bilgilerin kullanılması gerekmektedir. Yoksa şirket karar vermede ve performansı takip etmede bilgi fazlalığı ve kirliliği sonucu hedeflerinden yanlış yönlere kaymakta ve zamanında doğru ve isabetli karar vermede zorlanmaktadır.

Yalın muhasebe, muhasebe işlemlerine ve değer akışın performansının ölçümüne yalın düşünceyi uygulayan bir disiplindir. Yalın muhasebe, yalın şirketin finansal performansını yönetmede ve ölçmede bir yalın sistemler felsefesine dayanan bir yaklaşımı bünyesinde bulundurur.
Yalın Muhasebe,  muhasebe faaliyetlerinin yalınlaşmasını ve Yalın Üretim’e ve Yalın Yönetime destek vermeyi hedeflemektedir. Böylece finansman uzmanlarının, değer akış yöneticilerinin ve şirket üst yönetimlerinin, yalın muhasebenin araçlarını ne zaman ve nasıl kullanacaklarını açıklamayı amaçlar. Ayrıca muhasebe süreçlerinin ve işlemlerinin daha verimli yönetilmesi ve süreçlerdeki israfları yok etmek için Yalın Muhasebe fırsatlar sunar.

Geleneksel muhasebe, tek ürün üretme ve onun muhasebe faaliyetlerini izleyip maliyetini çıkararak şirketin karlılığını takip etmektedir.

Fakat günümüzde rekabetin artması sonucu olarak fiyatı şirket değil müşteri – piyasa belirlemektedir. Karlılığı ancak maliyeti indirerek yönetebiliriz. Bundan dolayı şirketin maliyeti anlama, analiz etme ve azaltma seferberliğine ihtiyaç vardır.

Rekabetin, ürün çeşitliliğinin hızla artması ve ürün ömrünün azalması, geleneksel muhasebe ile muhasebe, maliyet ve finansal faaliyetleri takip ve analiz mümkün olmamaktadır.  Bu nedenle yeni yöntemlere ihtiyaç vardır.

Mali İşler bölümü; doğru veri, belge ve gerekli bilgilerle sağlıklı maliyet analiz tekniklerini kullanarak etkin maliyet indirme, maliyet kontrolüne ve finansman yönetimine etkin katkı sağlamalıdır. Bunun için sarfları yapan bölümlerle işbirliği yaparak müşteri için değer yaratmayan giderleri azaltmada önderlik etmelidir.

Aynı zamanda satış bölümüne de doğru bilgiler vererek rekabetçi fiyat teklifi vermede yardımcı olup satışın artmasına katkı sağlamalıdır.

Bu nedenle muhasebe, ürün bazında maliyet, karlılık, nakit yönetimi ve maliyet azaltma yeni tekniklere ihtiyaç vardır.

Bu teknikler yalın muhasebe, ürün bazında fiili maliyet analizi, müşteri ve ürün bazında karlılık, haftalık nakit planlaması ve maliyet azaltma için sürekli iyileştirme (Kaizen, yalın üretim, israfların azaltılması v.b.) çalışmaları yapılmalıdır.

Yalın Enstitü Derneği üstün ve uygulamalı tecrübesi ile bu konularda sizlere destek vermeye hazırdır.

Yalçın İpbüken
Başkan
Yalın Enstitü

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi