Blog

Yalın İnşaat Yönetimini Desteklemek İçin BIM’den Yararlanma

Yalin-Insaat-Yonetimini-Desteklemek-Icin-BIMden-Yararlanma-1
Yalın İnşaat Yalın Uygulamalar

Yalın İnşaat Yönetimini Desteklemek İçin BIM’den Yararlanma

Sanal Tasarım ve İnşaat

Turner olarak biz Yalın’ı “Sürekli iyileştirme yaparak ve insanlara saygı göstererek israfı ortadan kaldırırken müşteri değerini en üst düzeye çıkarmaya odaklı dönüşümsel bir iş stratejisi” olarak tanımlıyoruz. Yalın metodolojiler, bir ekibin tüm üyelerinin katkılarına değer veren, sadece parçalara değil, bütüne odaklanan işbirlikçi planlama ve uygulama üzerine kuruludur. Aynı zamanda, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) de işbirliğini teşvik eden, israfı ortadan kaldıran ve değeri artıran bir süreçtir; BIM ile yalın arasındaki bu doğal uyumdan Turner yararlanmaya çalışmaktadır.

İNŞAAT ENDÜSTRİSİNİ DÖNÜŞTÜRME

Yalın İnşaat ve BIM, inşaat sektörünü dönüştürmektedir. Yalın inşaat, 1960’lı yıllardan beri inşaat sektöründe gerek verimlilik gerekse üretkenlikteki düşüşe cevap olarak kullanılmaktadır. Yalın kültürle tanışmış ve yalın yaklaşımları kullanan projelerde, iş programlarında iyileşme, iş güvenliğinde artış israflarda azalma ve maliyetlerde tasarruf sağlandığı görülmektedir. Benzer şekilde, 2D statik dokümantasyondan veri açısından zengin 3D modellere geçiş, inşaatı daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmek için bize yeni imkanlar sağlamaktadır. BIM, projenin tamamlanmasını hızlandırır, maliyetleri düşürür, kaliteyi arttırır, ve güvenliği sağlar.

YALIN İNŞAAT UYGULAMASI

On yıldan fazla süredir, daha iyi binalar inşa etmemize yardımcı olması için BIM teknolojilerini, yenilikçi uygulamalar, iş akışları ve diğer teknolojik ilerlemelerle birleştirdik. Yalın inşaat hareketi, inşaat endüstrisinde 25 yıldan fazla bir süre önce başlamış olsa da, halen ana akım haline gelememiştir. Turner, yaşam boyu öğrenme ve gelişim kültürünü teşvik ederek uzun vadeli iyileştirme çalışmaları yürüten yalın inşaat uygulamasının ön saflarında yer almaktadır.

YALIN İNŞAATI DESTEKLEMEK İÇİN BİM’İN UYGULANMASI

BIM, geniş Yalın uygulama yelpazemizin içindeki, daha iyi proje sonuçları sunmak için kullandığımız bir araç setini temsil eder. Bunun gerçekleşme yollarından biri BIM’in ön planlamaya ve işbirliğine verdiği önemdir. BIM, tasarım alternatiflerini, inşa edilebilirliği ve tasarımsal uyuşmazlıkları değerlendirmek ve sahada ortaya çıkmadan önce ekiplerin bilinçli kararlar vermelerini ve sorunları çözmelerini sağlamak için bir araç olarak hem inşaat öncesi hem de inşaat süreci boyunca kullanılır.

Ayrıca, BIM bize daha  standartlaştırılmış süreçler yaratmamız için fırsatlar sunar. Yalın açıdan standart iş, bir görevi başarmak için bilinen en iyi yolu belgelemede kullanılan güçlü bir süreç ve araçlar kümesini ifade eder. Birçok BIM süreci, analiz edilebilir, belgelenebilir,standartlaştırılabilir , tekrarlayan ve sistem tabanlı yaklaşımları içerir ve sürekli geliştirilebilecek bir temel oluşturur.

Yalın inşaat aynı zamanda projelerdeki iş akışını iyileştirmeyi ve değişkenliği azaltarak standardize etmeyi amaçlamaktadır. BIM kullanımı, her iki konuda da önemli faydalar sağlar. BIM, bir tasarımın doğru gösterimini ve çalışmayı tamamlamak için gereken kaynakları daha iyi analiz etme yeteneğini sağlar. Model, bir iş programına bağlandığında, planlamayı geliştirir ve doğru miktarda malzeme, ekipman ve işçiliğin planlanan çalışmayı tamamlamak için tam zamanında yerinde olmasını sağlamak için gerekli bilgileri sağlar (JIT(Just in time)-Tam Zamanında).

Yukarıdaki resim: BIM’in, yalın inşaatı desteklediği birçok yol arasında işbirlikçi çoklu prefabrik yapı çalışmalarına yardımcı olmak vardır. Yukarıda gösterilenler gibi Mekanik / Elektrik / Tesisat (MEP) koridor rafları, BIM kullanılarak koordine edilebilir ve modellenebilir, saha dışında bir ortamda önceden hazırlanıp daha sonra ‘tam zamanında’ işe teslim edilebilir ve kurulabilir. Bu süreç, güvenliği ve kaliteyi arttırırken israfı azaltır.

BIM aynı zamanda prefabrikasyon uygulamalar için fırsatları arttırır. Prefabrike bileşenler, saha dışı depolar gibi daha güvenli ortamlarda daha hızlı bir şekilde monte edilebilir; bu da hem son üründe hem de kurulum sürecinde daha yüksek kaliteli ürünler elde edilmesine ve değişkenliğin azalmasına yardımcı olur.

Görsel yönetim, BIM kullanımı ile geliştirilmiş diğer bir önemli yalın prensiptir. Görsel yönetim, kısaca işi kolayca anlamak ve problemleri tanımlamak için işi görünür kılma pratiğini ifade eder. Görsel yönetim, proje ekiplerinin çalışmanın mevcut durumunu hızlı bir şekilde görmesini sağlar. Herkesin sürecin durumunu anlamalarına, sorunlara cevap vermelerine ve iyileştirmeler yapmalarına olanak sağlar. BIM, özellikle görsel yönetim için etkili bir araçtır. Öncelikle, BIM proje kapsamının daha iyi anlaşılmasını kolaylaştıran iki boyutlu (2D) çizimlerin görselleştirilmesine olanak sağlar. BIM ile ekipler saha lojistik planını görebilir ve etkileşime girebilir veya VR (Virtual Reality_Sanal Gerçeklik) kulaklık setini kullanarak iş başlamadan hemen önce inşaat alanını ziyaret edebilir. Üretim izleme metodu kullanarak, BIM modeli belirli bir bileşen kurulumunun sahadaki durumunu anında ortaya çıkarabilir. Örneğin, bir model sahada ne kadar çelik bulunduğunu, ne kadarının monte edildiğini ayrıntılandırabilir ve güncel durumun planlanan ile ne kadar saptığının tespitinin yapılması ile ekibin gerekirli önlemleri almasına imkan sağlar.

Ayrıca, BIM’in Yalın İnşaat uygulamalardan biri olan Son Planlayıcı Sistemi “Last Planner System® (LPS)” ile beraber kullanılması, her bir projenin, büyüklüğüne ve karmaşıklığına bakılmaksızın, müşterilere projelerini zamanında ve bütçesine uygun şekilde teslim etmeye yardımcı olmak için kullanılabilecek güvenilir bir iş akışı yaratır.

ÖZET

Yalın Proje yönetiminin istenilen sonuçları; israfın azaltılması, işbirliğinin arttırılması ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılmasıdır. Projelerimizdeki BIM kullanımı, bu sonuçları almakta   çok önemli rol oynamıştır. BIM ve Yalın çok yakın ilişkiler içerisinde ilerler; her ikisi de verimliliği arttırmamızı ve daha iyi sonuçlar sunmamızı sağlar. Biz Turner olarak verimliliğimizi ve üretkenliğimizi arttırmak,  müşterilerimize daha fazla değer sunmak için  BIM’i, Yalın İnşaat yaklaşımımızda  önemli  araçlarımızdan biri olarak kullanmaya devam edeceğiz.

Turner Construction Kısa Bilgi

Turner, Kuzey Amerika merkezli, uluslararası bir inşaat hizmetleri şirketidir ve çeşitli pazar segmentlerinde lider bir üreticidir. Şirket, büyük, karmaşık projeler üstlenmek, inovasyonu teşvik etmek, gelişmekte olan teknolojileri kucaklamak ve müşterileri, çalışanları ve topluluklar için bir fark yaratmakla tanınır. Yaklaşık dünya genelinde 10.000 çalışanı olan şirket, her yıl 1.500 proje tamamlamaktadır. Turner, çalışanları ve tüm paydaşları için daha iyi bir ortam yaratmak ve müşterilerine daha iyi değer sunmak adına Yalın İnşaat uygulamalarını projelerinde kullanmaktadır. 

Turner, Türkiye’de proje yönetim hizmetleri görevini üstlenmektedir. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ndeki Ziraat Kuleleri ve  Ankara Polatlı’daki Şişecam Fabrikası ilave hat projelerine aktif olarak devam etmektedir.

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi