Blog

Yeni Ürün Geliştirme

Yeni-Urun-Gelistirme
Yalın Uygulamalar Yeni Ürün Geliştirme

Yeni Ürün Geliştirme

Yeni ürün geliştirmeye başlamadan evvel müşterinin ihtiyaçlarını iyi anlamış ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek rekabetçi yapıları oluşturabilmek için planlarımızı hazırlamış olmak gereklidir. Ayrıca, hazırlamış olduğumuz plan doğrultusunda ahenk içinde hareket edebilecek organizasyonel yapı da oluşturulmalıdır.

Mevcut problemleri bilmek derken tek bir konuya odaklanılmamalı, problemlerin içine; müşteri şikayetleri, gelişen müşteri ihtiyaçları (çağın gerisinde kalmamalı), maliyet, kolay üretilebilirlik, tedarikçilere kolay erişebilirlik, güvenlik ve rakiplerimiz de dahil edilerek her bir adım iyi analiz edilmiş olmalıdır.

Analiz sonucu ortaya çıkan farklar iyi değerlendirilmelidir, çünkü bu farklar ürün gelişimi için bize yol gösterirken aynı zamanda bizim zayıf olan noktalarımızı da ortaya çıkardığı için bunu bir fırsat olarak görmeli ve zayıf yönlerimizi de güçlendirecek şekilde aksiyon planlarımızı da oluşturmamız gereklidir.

Farkları ortaya koyan her bir noktanın geliştirilmesi için bu konuda yetkin çalışanlar görevlendirilmelidir ki en kısa sürede ihtiyaçlarımıza çözüm üretebilelim.

Müşteri ihtityacını karşılayabilecek planların oluşturulması ve hayata geçirilmesi sorumlu belirlediğimiz kişi ya da kişilerce yapılırken tüm süreci yönetebilmek ve takip edebilmek için genel bir plan (OP) oluşturulmalıdır. Her bir ilerleme adımı bu plan üzerinde takvim olarak görselleştirilerek yaşanacak her bir sürecin KPI’larıda bu plan üzerinden takip edilebilir olmalıdır.

OP hazırlanmadan evvel ürün geliştirilmesinde çalışacak olan organizasyon belirlenmelidir. Organizasyona dahil olacak ekip üyelerinin her biri, ihtiyaçları karşılayabilecek, üretimle ilgili yeteri kadar bilgi/tecrübesi olan ürünün hazırlığında yorum yapabilecek, ürün geliştirilmesi tamamlandıktan sonra ise üretim hazırlığında “proses ihtiyaçlarını belirleme, çalışma ortamını hazırlayabilme, standart çalışma dokümanlarını hazırlayabilme, proses dengelemesi yapabilme, eğitim konularını belirleyip eğitim planlarını oluşturabilme yetkinliklerine sahip” etkin rol üstlenecek çalışanlar olmalıdır. Ürün geliştirmesinde çalışan ekip üyeleri sürekli aynı sorumlulukta olmamalıdır. Yeni ürün geliştirmesi tamamlandıktan sonra farklı görevler verilerek personelin yetkinliği arttırılması sağlanırken hem de yerine başka personelin yetişmesi de sağlanır, böylece iş yerimizde rekabetçi bir ortamın oluşması da desteklenerek iş yeri verimliliğinin arttırılması da sağlanmış olur.

OP hazırlığından kısaca bahsedilecek olursa; en üst kısmında geliştirilen ürünün her bir sürecini gösteren genel bir takvimi olur. Her bir süreç maddeler halinde “tasarım, maliyet çalışmaları, müşteri anketleri, müşteri şikayetleri, vb.” gruplandırılacak şekilde plana liste şeklinde dahil edilir. Plana dahil edilen her bir çalışma konusunun sorumluları ve KPI’ları plan üzerinde gösterilirken ilerleyişinde ne zaman sonuçlandırılacağı takvim üzerinde açık bir şekilde belirtilir.

Sürecin takibi ise periyodik olarak yapılacak OBEYA toplantıları ile yapılır. Bu toplantıları; belirlenecek olan lider planlayarak toplantı ajandası ve davetiyelerini gönderir. Toplantı ajandası; takvim üzerinden kontrol edildiğinde çalışması başlatılmış olan ve yakında başlatılması planlanan konuları içermelidir. Toplantı katılımından evvel her bir sorumlu, çalışma konusuyla alakalı ilerleyişi anlatan doküman hazırlamalı ve toplantıya bu şekilde katılmalıdır. Toplantılarda her bir sorumluya söz verilerek ilerleyişin ne durumda olduğu ilk ağızdan dinlenir, ilerleyiş sürecinde yaşanılan problemler paylaşılarak her bir katılımcının problem hakkında bilgi sahibi olması sağlanırken karşı önlem fikri ortaya atabileceği bir sinerji oluşması da sağlanır. Böylece sonradan yaşanabilecek problemlere karşı da yokoten yapma fırsatı oluşturulur. Sorumlunun anlatımı tamamlanınca OP üzerinde ilgili maddeye kadar olan progress çizgisi çekilir, gerekiyorsa progress çizgisinin üzerine konu hakkında aydınlatıcı notlar düşülür. Her bir sorumlunun anlatımı tamamlandıktan sonra bir sonraki toplantının zamanı ve genel olarak içeriği paylaşılır ve toplantı bitirilir.

Deneme üretimleri; üretime başladıktan sonra ortaya çıkabilecek problemleri erken aşamada tespit edip gerekli karşı önlem faaliyetlerine başlamak için tedarikçilerimizin de katılacak olduğu deneme üretimleri de planlanmalıdır. Deneme üretimlerinde tespit edilen problemlerin karşı önlemleri 1~2 gün içinde netleştirilip katılımcılarla paylaşılarak onaylarının alınması sağlanmalıdır. Bir sonraki deneme üretiminde ise karşı önlem geliştirilmiş ürün hazır edilmelidir. Deneme üretimleri ürün gelişimine etki eden bir maliyet olduğu için deneme üretimi sayısı 3’ü aşmamalıdır.

Deneme üretimleri 2 farklı şekilde yapılır;

  • Ürün geliştirme süreci devam ederken (shisaku); tasarım açısından ürünün montaj yapılabilirliği değerlendirilir, gerçek ürün henüz yoktur, elde üretimi yapılmış (3D print, mokap malzemeleri vb.) malzemelerle yapılan denemelerdir.
  • Ürün kalıpları oluştuktan sonra yapılan denemeler; montaj yapılabilirlik, workabilite, ergo, iş standart formlarını doğrulama, üretim hatlarına / kullanılan ekipmanlarla uyum konfirmesi amacıyla yapılan denemelerdir.

Dolayısıyla kalıplar oluştuktan sonra yapılacak olan denemelerde, üretimde kullanılan ya da kullanılması planlanan toollar ile deneme yapılması da önem taşımaktadır, aynı zamanda denemeye katılacak olan personelin üretim tecrübesinin de yüksek olması ürünü devreye almaya pozitif katkı sağlayacaktır.

REFLECTION: Deneme üretimlerinde tespit edilen her bir problemin karşı önlemi kayıt altına alınarak tüm sorumlular ile paylaşılır. Böylece bir sonraki ürün geliştirilmesinde benzer problemin oluşmaması garanti altına alınarak daha rekabetçi bir ortam oluşmasına katkı sağlanır.

Ogün Doğan
19.10.2020

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi