Blog

Yalın Tedarik Zinciri Oluşturmak

YALIN-TEDARIK-ZINCIRI-OLUSTURMAK
Yalın Tedarik Zinciri & Depo Yönetimi Yalın Uygulamalar

Yalın Tedarik Zinciri Oluşturmak

Yalın yönetim sisteminin temel amaçlarından biri müşteriye doğru akan ürün ya da hizmetin akış süresini kısaltarak müşteriye tam zamanında, istenen kalitede ve maliyette gönderebilmektir. Akışın sağlanması, akış süresinin kısalması, çalışanların geliştirilerek mükemmel süreçlerin tasarlanmasıyla mümkün olmaktadır.

Teorik olarak kulağa hoş gelen bu terimlerin şirket içinde yerleştirilmesi kolay olmamaktadır. Nitekim akışı sağlamak sadece üretimde makinalar arası akışın sağlanmasından öte bir kavramdır. Yalın dönüşüm yolculuğundaki şirketlerde genel gözlemimiz, onların üretim içi akışlara odaklanırken diğer akışları göz ardı edebildikleri yönündedir. Oysa malzemelerin, ham maddenin, yarı mamulün tedarikçilerden depolara akışı, depolardan üretim sahasına ve oradan da müşteriye akışına kadar düzenlenmesi gereken farklı akışlar mevcuttur. Bir ürün içinde onlarca, yüzlerce hatta binlerce ham madde/malzemenin dolayısıyla bir o kadar da tedarikçinin, ekipmanın, stok yönetim sistemleri ve çalışanın bulunduğunu düşünürsek yalın tedarik zinciri sistemini kurmak detaylı analiz istemektedir.

Bu farklı akışların tamamı da bütünsel tedarik zincirini oluşturmaktadır. Bu bütünsel tedarik zincirinde her aşamasında iş güvenliği, kalite, zamanında teslimat, maliyet, çalışan moral motivasyonu gibi performans indikatörleriyle başarı performansının takip edilebildiği bir yönetim sistemi benimsenmelidir. Bu sistemi oluşturabilmek için, zincirin her halkasında 5S, görsel yönetim ve standart işin eksiksiz uygulandığı süreçler arası dengeli çekmenin sağlandığı süreçler tasarlamak temel hedefler olmalıdır.

Bu konularda ilerlemek isteyen çalışanlar için üretim içi akışların irdelendiği Görmeyi Öğrenmek ve Sürekli Akış Yaratmak; tedarikçiden müşteriye değer akışının irdelendiği Bütünü Görmek ve Building a Lean Fulfillment Stream (Yalın Bir Sipariş Karşılama Akışı Sağlamak); müşteriye doğru akışların düzgünleştirilmesi için Akışa Doğru Yolculuk; hem müşteriye doğru akışın hem de prosesler arası dengelemenin irdelendiği Seviyelendirilmiş Çekme Sistemi, hatlara malzeme beslemenin irdelendiği Malzeme Akışını Sağlamak önerdiğimiz yayınlardan bazılarıdır. Şu an Building a Lean Fulfillment Stream kitabının Türkçesi’ni sizler için yayına hazırlıyoruz.

Eren ARTAR

 

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi