Blog

Yalın Üretim ve Dijital Model Fabrika Tanıtım Toplantısı GOSB’da Yapıldı

haber-resmi
Duyurular & Basından Haberler

Yalın Üretim ve Dijital Model Fabrika Tanıtım Toplantısı GOSB’da Yapıldı

Yalın Enstitü ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği Yalın Üretim ve Dijital Model Fabrika Tanıtım Toplantısı 25 Haziran 2019 tarihinde GOSB Yönetim Merkezi’nde gerçekleşti. Daha önce T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle GOSB’da başlattığımız “Verimlilik Destek Programı Geliştirilmesi Projesi GOSB Pilot Bölge Eğitimleri” projemizin kapsamını büyütmek ve Model Fabrikayı Türkiye sanayisinin kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla kalıcı olarak kurmak doğrultusundaki önerilerimizi sunduk. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erol Yakut’un yönetiminde normalde üç günde verdiğimiz ve dünyanın birçok yerine ihraç ettiğimiz Yalın Üretim ve Dijital Model Fabrika eğitimlerimizin bir kısa bir tanıtımı bu toplantıda deneyimlendi. Yaparak öğrenmenin önemine dikkat çekmeye çalıştığımız toplantımıza T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yetkililer, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör ve Yardımcıları, GOSB Bölge Yönetiminden yetkililer ve GOSB Tadım Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden yetkili ve eğitimciler, aynı zamanda birçok KOBİ ve büyük çaplı şirketlerin üst düzey yöneticileri katılım sağladı. Verimli geçen toplantıda “birlikte öğrenme” ve “yaparak öğrenme” konularında kritik paylaşımlar sağlandı. Bu gelişmelerin Türkiye sanayisi adına birçok olumlu yeni gelişmeye vesile olacağını düşünüyoruz. Yalın Enstitü Başkanı Yalçın İpbüken’in açılış konuşmasını ve toplantıdan görüntüleri aşağıda paylaşıyoruz.

Yalın Enstitü Başkanı Yalçın İpbüken’in Açılış Konuşması:

“T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanliği Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün desteklediği Yalin Enstitü ve GOSB Bölge Müdürlüğü, verimlilik geliştirme amaçlı birlikte öğrenme ve geliştirme toplantımıza hoş geldiniz.

Bugünkü toplantımıza katılacağını teyit eden ve burada hazır bulunan herkese, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a, Ankara’dan gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Sayın Dr. Halil İbrahim Çetin’e, Verimlilik Daire Başkanı Sayın Dr. Mustafa Kemal Akgül’e, GOSB Bölge Müdürü Sayın Nil Sönmez ve Bölge Müdürlüğüne, GOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ümit Şişmanoğlu ve tüm Yönetim Kuruluna, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nilay Coşgun ve Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu’na ve diğer öğretim üyelerine, GOSB Tadım Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür ve Yöneticilerine, diğer üniversitelerden gelen öğretim üyelerine, Sayın Hakan Güldağ Bey’e, GOSB’da yürüttüğümüz verimlilik projesine dâhil olan tüm firma yöneticilerine, Yalın Enstitü’den Yönetim Kurulu Üyeleri Ülkü Kulaç ve diğer danışmanlarımıza, Egebimtes şirketinden Alper Yurtoğlu’na, şükranlarımızı sunuyorum.

Bu toplantıda Yalın Enstitü’nün bir süredir geliştirdiği Yalın Üretim ve Dijital Model Fabrika 3.0 eğitim seti ve uygulama eğitimini ve bu eğitimin ana niteliklerini birlikte deneyimleme imkânı bulacağız. Bu projeyi yürüten Yönetim Kurulu Üyemiz Erol Yakut’a da teşekkürlerimizi sunuyorum. 

Yine bu toplantıda Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün desteklediği “Sanayi, Üniversite ve Meslek Lisesi Ortak Öğrenme ve Geliştirme Platformu” önerisini ilk defa sizlerle paylaşacağız.

GOSB ve GOSB içindeki KOBİ’ler ve diğer sanayi kuruluşlarının verimlilik ve rekabetçilik konusunda dünya ile rekabet edebilir seviyeye getirme çalışmaları yapılırken elde edilen deneyim ve bilgiyi Gebze Teknik Üniversitesi ve GOSB Tadım Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurumlarının öğretim üyeleri, öğretmenleri, öğrencileri ve lisansüstü öğrencileri ile paylaşılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede elde edilecek somut deneyim ve sonuçları değerlendirdikten sonra birlikte öğrenme platformunun çerçevesi Kocaeli ve Sakarya illerini de kapsayabilecektir. Bu çerçevede öngörülen süre ilk kademe için 2 yıl, yani 24 aydır. 

Bu safhada çalışmaya dâhil edilecek firmaların ürün ve üretim yeteneklerini kalite, maliyet, süre, esneklik ve moral – motivasyon kriterlerinin dünya ile rekabet edebilir seviyeye çıkarılması amaçlanmaktadır.

Yalın Üretim ve Dijital Model Fabrika ve beraberindeki saha yöneticisi geliştirme eğitimleri programa dâhil firmalara “yaparak” öğretileceği gibi teknik üniversite ve meslek lisesi öğretim üyeleri ve ilgili fakülte lisans ve lisansüstü öğrencileri; meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri de bu programdan faydalandırılacaktır. Bu uygulama ile birlikte öğrenme ekosistemi oluşturulabilecek ve zaman ile para çok tasarruflu olarak kullanılabilecektir.

Uygulamasını birlikte izleyeceğimiz Yalın Üretim Dijital Model Fabrika eğitimine bütün katılımcılar bizzat yaparak dâhil olacaklardır. Dolayısıyla birinci elden öğrenme gerçekleşecektir. Bu programa her seviye ve her fonksiyon katılabilecektir. Bu şekilde firma içinde dil, düşünce ve çaba birliği gerçekleştirilecektir. Bu şekilde öğrenme modeli yıllardır Japonlar tarafından başarı ile kullanıldığı gibi batı ülkelerinde de kapsamlı uygulama alanı bulmaktadır.

Bugün çalışmasını birlikte göreceğimiz ve bilgisini alacağımız Yalın Üretim ve Dijital Model Fabrika önümüzdeki dönemde mali yönetim sistemleri ile de entegre edilecek ve bu şekilde tüm firma üretim hatları, muhasebe birimi ve her sevideki yönetici tarafından anında takip edilebilecek, süratle gidişatın değerlendirmesini yapıp önleyici girişimler vakit geçirilmeden alınabilecektir. Her anın, adımın ve her liranın sarf edilme gerekçesi ve biçimi sorgulanabilecek ve rekabetçiliğin en üst düzeye çıkarılması mümkün olabilecektir.

Yalın Enstitü’nün geliştirdiği Yalın Üretim ve Dijital Model Fabrika bugüne kadar ABD, İtalya, Hollanda, Portekiz, Tayland ve Ukrayna Yalın Enstitü’lerine know how ve eğitimleri ile birlikte ihraç edilmiştir.

GOSB Bölge Müdürlüğü’nün eğitim salonuna “Verimlilik Destek Programı Geliştirilmesi Projesi GOSB Pilot Bölge Eğitimleri” kapsamında kurduğumuz model fabrika eğitimi ve sunumunu, 20 yıldan fazla Toyota’da şef lider yönetici ve yöneticilerin eğitim üstadı olarak görev yapmış olan Yalın Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Yakut yapmıştır. Bugüne kadar 40’ın üstünde firmada danışmanlık yapmış ve halen yapmaktadır.

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokolün kapsamını genişletmek; GOSB Bölge Müdürlüğü içinde Yalın Enstitü Yalın Üretim ve Dijital Model Fabrika programının sabit bir mekânda kuruluşunu sağlamak için gerekli maddi desteğin sağlanmasını, Gebze Teknik Üniversitesi ve TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretim üyeleri, lisansüstü ve lisans öğrencileri; öğretmen ve meslek lisesi öğrencilerinin ayni eğitimlerden yararlanmalarını sağlayabilecek şekilde mevcut protokolün genişletmesini saygılarımızla rica ediyoruz.

Toplantımızın hayırlı geçmesini temenni ediyorum.”

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi