Blog

YALIN CFO Kitabı – Mali İşler ve Finans Direktörünün El Kitabı ve Blogu

yalin_cfo_slider
Duyurular & Basından Haberler

YALIN CFO Kitabı – Mali İşler ve Finans Direktörünün El Kitabı ve Blogu

YALIN CFO Kitabı  –  Mali İşler ve Finans Direktörünün El Kitabı ve www.leancfo.com Blogu

Şirketlerde, muhasebe ve mali işler fonksiyonuna ilişkin Yalın Dönüşümün neden ve nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda Yalın Dönüşüm rehberlerine ve uygulayıcılarına yol gösterici nitelikte Yalın CFO kitabı 2014 yılında yayınlanmış ve aynı yıl Yalın Enstitü tarafından Türkçe’ye kazandırılmıştır. Aynı kitap İtalyancaya bugünlerde kazandırılmaktadır. Kitabın yazarı Nick Katko Kasım 2014 ve Mayıs 2015 yılında iki defa Yalın Enstitü’nün davetlisi olarak Türkiye’ye gelmiş ve seminerler vermiştir.

Nick Katko yakın zamanda faaliyete geçirdiği websitesi ile konuyu takip edenlerle daha sıkı bir dialoga girmek, uygulamacıların soru ve sorunlarına daha çabuk öneriler getirmeyi arzu etmektedir. Konu ile ilgilenen Mali İşler ve Muhasebe Yöneticilerine bu siteyi sürekli takip etmelerini Yalın Enstitü olarak öneriyoruz.

Yalın Düşünceyi şirketlerinde uygulayan firmaların ve kuruluşların Şirketin CFO’su yani Mali İşler Direktörü dahil olmadığı takdirde Yalın uygulamaların sürdürülmesi hemen hemen imkansız gibidir.

Yalın Dönüşüm yolculuğuna hareket noktası olarak müşteriye değer sundukları değer akışlarını yalın ilke, yaklaşım ve araçlarla yalınlaştırmakla başlayan şirketlerin öncelikli olarak ele almaları gereken konulardan biri de Bütçe yapımı dahil muhasebe ve Mali İşler süreçlerinin yalınlaştırılmasıdır.

Muhasebe ve Mali İşler süreçlerinin yalınlaştırılması ile;

  • Bütçe yapım sürecinin yalınlaştırılması şirketin en değerli yönetim zamanının çok daha verimli     ve etken kullanılmasını mümkün kılacak,
  • bir yandan söz konusu süreçlerin israflardan arındırılarak daha verimli biçimde gerçekleştirilmesi sağlanacak,
  • diğer yandan da yalın dönüşümle elde edilen kazanımlar görünür hale getirilerek, şirket yönetiminin söz konusu kazanımları rekabet avantajına ve başarılı iş sonuçlarına dönüştürecek kararları almaları mümkün hale gelecektir.

.Kitabın yazarı Nick Katko,  kamu maliyesinde çeşitli görevlerin ardından, Kentucky’deki bir özel sektör üretim şirketi olan Bullard’ın CFO’su olarak Yalın Yönetim kariyerine başladı.

1990’lı yılların ortalarında Yalın Dönüşümü bir iş stratejisi olarak benimseyen Bullard’da Nick, şirketin diğer yöneticileri ile birlikte tüm şirketi ölçmek ve yönetmekte kullanılacak kapsamlı bir Yalın performans ölçüm sistemi kurdu. Şirketin maliyet yönetimi yaklaşım ve uygulamalarında radikal değişimler gerçekleştirdi.

2000 yılında Nick Bullard’tan ayrıldı ve eşi ile birlikte kurduğu Strategic Financial Solutions, Inc.’de şirketlere Muhasebe, Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları konusunda hizmet vermeye başladı. 2002 yılından bu yanda da Strategic Financial Solutions, Inc.’deki hizmetlerine ek olarak danışman ve eğitmen olarak çok sayıda şirkete Yalın Dönüşüm konusunda destek oldu.

Nic Katko, Yalın CFO kitabında aktardığı bakış açısı ve uygulamalara ilişkin olarak etkileşimli ve sürekli bir öğrenme deneyimi yaratmak üzere bir web sitesi (www.theleancfo.com) kurmuştur. Söz konusu sitede, Katko’nun Strategic Financial Solutions, Inc. olarak sunmakta olduğu hizmetlerin yanı sıra Yalın CFO kitabında dile getirdiği konulara ilişkin güncel yazılarına yer verilmektedir.

Yalın Dönüşümün muhasebe boyutuna ilişkin olarak Yaşın CFO kitabına ilişkin güncel konuları takip etmek, görüş alışverişinde bulunmak ve başarı öykülerinizi paylaşmak için bu siteden yararlanabilirsiniz.

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi