Blog

Türkiye’deki ilk YALIN SAĞLIK Semineri

yalin_saglik_11
Duyurular & Basından Haberler

Türkiye’deki ilk YALIN SAĞLIK Semineri

Türkiye’deki ilk YALIN SAĞLIK Semineri 22 Kasım’da Acıbadem Üniversitesi, Kerem Aydınlar Kampüsü’nde 12 farklı firmadan 34 katılımcı ile gerçekleştirildi. ss_saglik
Seminere İngiltere’den katılan Peter WILLATS,  yalının hastane uygulamaları konusunda engin deneyimi ile sağlık sektörünün Türkiye’deki ve dünyadaki ortak sorunlardan bahsederek açılış sunumuna başladı.

Sağlık sektörü çalışanlarının sürekli meşgul ve tesislerin sürekli dolu gözükmesine rağmen esasen kapasite kullanımının %50’lerde olduğuna dikkat çekerek bunun sebebinin “hata başarısızlığı ile ortaya çıkan talep” olduğunu ifade etti. İlaç uzlaşma hataları, hastane enfeksiyonları, yatak yaraları ve tedavisi tamamlanan hastaların aynı problemden geri dönmesini gibi durumların bunun en tipik örnekleri olduklarını anlattı.

WILLATS sağlık sektöründe hekim kaynağının en büyük darboğazlardan olduğundan tedavi süreçlerinin hastalar değil, uzmanlıklar ve hekimlerin kapasitesi dikkate alınarak tasarlandığına dikkat çekti. Silolar halinde dikey organize olan farklı uzmanlıklar (onkoloji, radyoloji, lab, vb.) arasında tedavisini sürdürmeye çalışan hastalar için akışa odaklanılarak tedavi planları tasarlanmasının önemi üzerinde durdu. Bunu sağlamanın belli başlı tekniklerini aşağıdaki gibi özetledi;

  • Kapasite ve talep dengelenmesi
  • İlk seferde doğru yapma
  • Kuyrukların yönetimi
  • Ardışık operasyonları senkronize etme
  • Farklı talep türlerinin segmente edilmesi
  • Biriktirerek iş yapmaktan kaçınmak

WILLATS son olarak, 5S kampanyaları,  kliniklerdeki bilgi paylaşım panoları gibi saha uygulamalarının yararlı olmakla birlikte ihtiyacımız olan gerçek kontrolü ve stabiliteyi ancak sistemin tamamına bakan operasyonel bir yönetim yaklaşımının sağlayabileceğinin altını çizdi.

WILLATS’ı takiben sunum yapan Uludağ Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olan Prof. Dr. Ayberk KURT sunumunda Uludağ Üniversitesi Tip Fakültesi’nde yapılan yalın çalışmaları özetledikten sonra yalın dönüşümün bir proje değil, bir liderlik ve yönetim sistemi olduğunu vurguladı. Yalın Sağlık Yönetim Modeli’nin aşağıda görülen bileşenlerini tek tek detaylandırdı. Yalın Sağlık Yönetim Modeli’nin Amerika’daki ThedaCare hastaneler zincirindeki uygulamasını anlatan, Prof. KURT’un editörlüğünü yaptığı, Haziran ayında Türkçe olarak basılan Beyond Heroes kitabı katılımcılara hediye edildi.

ss_saglik2Acıbadem Sağlık Grubu Kalite Direktörü Çağlayan SARAL ise sunumunda gruplarının Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği başlığı altında hataların tekrar oluşumunun önlendiğini ve süreçlerin sürekli iyileştirildiğini aktardı. Kalite iyileştirme önceliklerini belirlerken kalite-maliyet ilişkisi ve hasta güvenliği açısından kritikliğinin dikkate alındığını vurguladı. Yapılan iyileştirmelerde kullanılan yöntemler olan kök neden analizleri, PUKÖ Döngüsü (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) ve Hata Türleri Etkileri Analizlerinden bazı örnekler paylaşıldı.

img_8932Sayın SARAL’ı takiben sunum yapan Anadolu Sağlık Merkezi Stratejik Planlama ve Performans Geliştirme Müdürü Murat SÜMER de “SÜPER” olarak adlandırdıkları rekli PERformans Geliştirme programlarının detaylarını aktardı. Modelin üç ayağı olan Yalın, 6 Sigma ve Kısıtlar Yönetimi’nin detaylarını aktardıktan sonra “MR Bakım ve Onarım” sürecinde yaptıkları değer akış analizi çalışmasının detaylarını paylaştı. Son olarak, 2010’dan bu yana uyguladıkları modelde yaşadıkları zorluklar ve çıkartılan dersler paylaşıldı.

ss_saglik3

Amerikan Hastanesi Başhekimi, Medikal Direktör ve Sürekli Kalite İyileştirme Müdürü Dr. İsmail BOZKURT hastanelerinde kalite iyileştirme ve yalın sağlık adına yapılan uygulamaları paylaştı. Sağlık sektörünün içinde bulunduğu, hızla her şeyin değiştiği ortamın zorluğuna dikkat çekerek değişimi yönetebilmenin bu rekabetçi ortamda hayatta kalabilmek için önemine değindi. Sayın BOZKURT sunumunun ikinci kısmında “Klinik Yollar” adı altında yürüttükleri, ‘göğüs ağrısı’ ve ‘deliryum’ gibi kritik hastalıklar için tasarladıkları tedavi süreçlerini anlattı.
ss_saglik4Kapanış konuşmasında Peter WILLATS dünyada sağlık sistemi için geliştirilen 3 bileşenli modeli tanıttı: Ekonomik, Dijital ve Yalın. Pahalı cihazların ucuz versiyonlarına olan ilgi ve inovasyonun bu yönde önemli rol oynadığından bahsetti. Akıllı telefonların Elektronik Hasta Kaydı sistemlerinde önemli rol oynadığını, telefonlar üzerinden pek çok şeyin monitör edilebildiğini aktardı. $100bin’a mal olan kalp ameliyatların yeni yöntemlerle artık sadece $3bin’a mal olabildiğini, bunun öncülüğünü Çin ve Hindistan’ın yaptığını ve İngiltere’nin onlardan bu uygulamaları öğrenmeye çalıştığını aktardı.

yalin_saglik_9yalin_saglik_10

 

 

 

 

 

Katılımcıların büyük ilgi ile takip ettikleri seminerin sonunda tüm konuşmacılar birlikte sahneye alınarak Prof. KURT moderatörlüğünde Soru & Cevap Paneli düzenlendi.

yalin_saglik_11

Sağlık sektörü için büyük önem taşıyan bu Seminer’de bizlerle birlikte olan ve anlamlı bir gün oluşturmamıza yardımcı olan tüm konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Yalın Enstitü sağlık sektöründeki çalışmalarını ara vermeden ve kapsamını genişleterek devam ettirecektir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.lean.org.tr/yalin-saglik/

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi