Blog

İnovasyon ve ARGE Çalışmalarından Önce İhtiyaçların Doğru Belirlenmesi

İnovasyon

İnovasyon ve ARGE Çalışmalarından Önce İhtiyaçların Doğru Belirlenmesi

İnovasyon , ARGE ve bunun sonucunda Teknoloji Elde Etme çalışmalarından önce , bu süreçleri tetikleyecek olan ihtiyaçların sağlıklı ve doğru belirlenmesi kaçınılmazdır.
İhtiyaçların doğru olarak belirlenmesinde karşılaşılan en büyük zorluk ise işin yapısında olan dinamizm ve değişkenliktir.
İhtiyaçların hayatın dinamiği içerisinde ve statik bir yapıda olmadığını , değişken olmasının doğal olduğunu baştan kabullenerek işe başlamak ve kurumsal alt yapınızı buna göre kurmanız , sonradan hayal kırıklıkları yaşamanızı ve finansal kayıplar vermenizi önleyecektir.
İnovasyon , ARGE , ve Teknoloji Yönetimi süreçlerimizi , ihtiyaçlara göre ama mutlaka dinamik ve değişkenliğe uyumlu şekilde olmaları gerektiğini hesaba katarak sorgulamamız , çok daha gerçekçi sonuçlar elde etmemizin yolunu açacaktır.
İhtiyaçların bu yapı içerisinde ve doğru olarak belirlenmesi aşamasında , firmadaki tüm departmanlar katılımcı olmalı ve firmada bu şekilde hareket etmeye zorlayan , yönlendirici bir alt yapı oluşturulmalıdır.
Bunları ortaya çıkartmak ve ihtiyaçları bu yapıda belirleyebilmek için sadece ARGE veya sadece ÜRGE departmanlarının veya sadece Pazarlama Departmanlarının katılımcı olmaları yetmez.Çok daha geniş katılım olması gereklidir.
Sınırlı departmanların katılımı ile doğru çalıştırılamayacak olan süreçler sonucunda , firma bir ihtimal , bazı yaratıcı veya yenilikçi ürünleri ortaya çıkartsa bile bunlar bu seviyede kalacak ama inovasyon boyutuna yükseltilemeyecektir.En azından sürdürülebilir inovasyon ortamı sağlanamayacaktır
İhtiyaçların sağlıklı olarak belirlenmesi için:

  • Hangi pazar için,
  • Hangi yaş grubu için,
  • Hangi ürün için,
  • Hangi zamanda (Ne önce ne sonra , tam zamanında),
  • Hangi fiyata (Pazardaki Alım Gücüne bakılarak),
  • Vb.

gibi soruların sorulması ve değerlendirilmek üzere cevaplarının mutlaka verilmiş olması gerekir.
Zaten bu sorulara cevaplar almadan , yani senaryoları doğru kurmadan ve analiz etmeden firmanın Stratejilk İş Hedeflerini de ortaya koymak mümkün değildir.
Stratejik İş Hedefleri ortaya konulmadan başlatılan çalışmalar ise gider kalemi dahi değil , sadece masraf kalemi olmaktan öteye gidemeyecektir.Getirisinin olup olmayacağı da koskoca bir soru işaretidir.
Bu gerçekleri göz önünde bulundurarak diyebiliriz ki ;
İnovasyona , ihtiyaçları belirleme yöntemimizde inovasyon yaparak başlamak gerekir.
Şefik Şenyürek

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi