Blog

Coşkunöz Başarılarını Yalın Düşünce ile Perçinlediğini Vurguluyor

Duyurular & Basından Haberler

Coşkunöz Başarılarını Yalın Düşünce ile Perçinlediğini Vurguluyor

Coşkunöz Holding
Coşkunöz Holding’in Genel Müdürü Mehmet Besler son dönemde yaptıkları yatırımlardan şirketin hedeflerine kadar her şeyi okuyucularla paylaştı. Son olarak Copa’yı piyasaya sürdüklerini belirten Besler, yine iddialı olduklarını söyledi.


1. Bize Coşkunöz Holding’ten bashedebilir misiniz?

Coşkunöz Holding’in temelleri 1950 yıllarında sac parça şekillendirme ve makina üretimi amacı ile merhum M. Kemal Coşkunöz tarafından atılmıştır. Bizler, değerli büyüğümüz merhum Kemal Coşkunöz’den öğrendiğimiz “Bir işi yapıyorsam, en iyisi olmalıyım” yaklaşımım felsefemiz olarak edinerek, bizlere emanet edilen değerleri yaşatmaya ve gün geçtikte büyütmeyi hedefliyoruz. Bugün baktığımızda Coşkunöz; birçok otomobil üreticisinin ana tedarikçisi konumunda ve aynca Eskişehir’deki fabrikası ile Savunma ve Hava Sanayii’ne hizmet veren, SAP bilgi sistemleri ile yönetilen yapısı, tüm çevre ve kalite belgeleri ile 900 beyaz yaka çalışanının % 15’ini uzman mühendis kadrosu ile donatmış, toplam 2.000’in üzerindeki çalışan sayısı, Arge ve Lojistik şirketlerinin yanısıra 11 üretim tesisi ile Türkiye’nin 500 en büyük firması arasında yer almaktadır.
2. Coşkunöz Radyatör”ün kuruluş sürecini aktarır mısuıız, gelinen noktadaki faaliyet alanlarınız nelerdir, neler üretiyorsunuz?
Coşkunöz Radyatör, Coşkunöz Holding bünyesinde çelik dilimli radyatör ve elektrikli yağlı radyatör üretimi amacı ile 1994 yılında kurulmuş bir firmadır. Kuruluşunda yılda 350.000 dilim radyatör üretim kapasitesine sahip fabrikamız, gelişen müşteri talepleri ve piyasa yeniliklerine ayak uydurarak 1996 yılında çelik panel radyatör üretimine ve bımu takiben 1999 yılında da banyo ve mutfaklarda ısıtma ve havlu kurutucu amacı ile kullanabilen havlu radyatörü üretimine başlamıştır. Bugün Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 20.000 metrekare kapalı üretim alanına sahip fabrikamızda, son teknoloji ile donatılmış makinelerimiz ile yılda 2.2 milyon mt panel radyatör ve 150.000 adet havlu radyatör üretim kapasitemiz bulunmaktadır.
3. 2010 yılı firmanız için nasıl geçti, değerlendirir inisiniz?
2010 yılının başından itibaren, yakın geçmişte yaşadığımız global krizde ektiğimiz tohumların mevyelerini toplamaya başladık diyebiliriz. Ekonomiler ve pazarlardaki resesyon süresince uyguladığımız stratejiler ve yeni müşteri, yeni pazar kazamın çalışmalan sayesindeki satış artışı ve yeni ülke pazarlarım da dahil edersek saüş yapüğımız bölgelerde yaklaşık %18’lik büyüme sağladık. Bunun en güzel örneği olarak da; İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından 2010 yılı Çelik Radyatörler İhracatı’ nda aldığımız “İhracatın Yıldızları” ödülünü gösterebiliriz.
4. İhracat çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz?
İhracata 1999 yılında Ürdün’e yaptığımız ihracat ile başladık. Bugün 4 kıta üzerinde toplam 37 ülkeye ihracat yapıyoruz. En yoğun çalıştığımız ülkeler; Almanya, İngiltere, Romanya ve Polonya. Aynca Almanya’nın Miilheim kentinde 2.000 metrekare depolama alanına sahip COPA Heizung GmbH firmamız ile 2005 yılından itibaren başta Almanya olmak üzere komşu ülkeler ve İskandinav ülkeleri yılından itibaren Batı Avrupa ülkelerinden gelen talep ve o bölgede ihtiyacımız olan satış & pazarlama ve depolama faaliyetlerini yürütebilmek için Almanya’da kurulu bir şirket ve yeni bir marka ihtiyacımız ortaya çıktı. Bu süreçte Coşkunöz’ün ismi ile özdeşleşebilen ve ürettiğimiz ana ürün olan panel radyatörü vurgulayabilen bir marka olan “COPA” ile 14 Ocak 2005 yılında tanıştık. Diğer bir deyiş üe COPA’yı “COŞKUNÖZ PANEL” olarak da tanımlayabileceğimiz gibi sektördeki bazı firmalar COPA’yı “COŞKUNÖZ PAZARLAMA” olarak da tanımlamaktadır. COPA bugün; Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Danimarka, Norveç, Romanya, Sırbistan, Makedonya, Moğolistan, Rusya ve Çin pazarlarında talep gören ve önde gelen markalardan biridir.
5. “COPA” markasından bahsettiniz.
Bize COPA’nııı doğuşunu ve bugünkü durumunu anlatır mısınız?
Dalıa önceki yıllarda STARPAN markamız ile gerek Türkiye pazarında gerekse Doğu Avrupa ülkelerinde aktif faaliyet göstermekte iken; 2004 rinde olan yerli üretim kapasitesi nedeni ile ısıtma, soğuüna ve havalandırma sektörü (HVAC) açısından dünyadaki en zor pazarlardan birisidir. Bizler, 2011 yılı başından itibaren stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yurtdışında ısıtma, soğutma ve havalandırma sektörü tarafından oldukça bilinen ve talep gören markamız “COPA” ile Türkiye pazarında kombi, panel radyatör, havlu radyatör ve dizayn radyatör ürünlerimiz ile faaliyet göstermeye karar verdik. COPA için Türkiye hedeflerimiz arasında bulunduğumuz diğer ülke pazarlarındaki öncelikli hedeflerimizde de olduğu gibi kullanıcı memnuniyeti, kalite, üstün servis hizmeti, trend yaratıcı bir marka olmak ve bilinilirlik geliyor.
Bu hedeflere ulaşmak için hazırladığımız stratejik yol haritamızda planlarımız dahilinde ilerlemeye ve olumlu sonuçlar almaya başlamış bulunmaktayız. Eğer faaliyetlerimiz bugünkü gibi devanı ederse; umuyoruz ki 2012 yılı sonuna kadar hizmet ağımız tüm Türkiye illerini ve ilçelerini kapsayabilecektir.
6. Türkiye pazarı için görüşleriniz, hedefleriniz nelerdir?
Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki; Türkiye pazan, pazarın çok üzeile diğer birçok ülkeye olan saüş ve pazarlama faaliyetlerimizi COPA markamız ile yürütmeye devam ediyoruz.
Yapüğımız ihracat hacminin yoğunluğu ile ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıdan dolayı memnuniyetimizin yanısıra; Çin Halk Cumhuriyetine yapüğımız ihracatlar ile de ayn bir gurur duyuyoruz.
7. Firmanızın mevcut yatırımları ve yatırım hedefleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Mevcut durumdaki üretim kapasitemiz ve hedeflerimiz paralelinde yapacağımız satışlar ile baktığımızda potansiyel yurtdışı üretim tesisi yaünmlanmız gündemimizde olup; fizibilite çalışmalarımızı takiben en kısa sürede yeni üretim tesisleri yatırımlan hedefliyoruz. Yatının hedeflerimizde üretim tesis yatının planlarımızın dışında, marka değerimizi arttıracak ve rakiplerimiz ile farklarımızı dalıa belirgin şekilde ortaya koyabilecek olan inovasyon ve Ar-Ge yaünmlan da mevcut. Bu doğrultuda yapüğımız çalışmalarda 2012 yılı başından itibaren ürünlerimizde ergonomi, tasarını ve teknoloji ile sektörde yeni trendler yaratmayı hedefliyoruz.
8. Sektör sorunları adına neler söyleyebilirsiniz?
Az öncede bahsettiğim gibi pazar kapasitesi üzeri üretim, pazarımız için oldukça büyük bir sorun. İhracata yönelemeyen ya da zayıf ihracat yapan üreticiler, eksik kapasitelerini Türkiye saüşlan ile doldurmayı hedeflemekte, bu dununda da direk olarak yaşanan istikrarsız hizmet kalitesinin yanı sıra fiyat rekabetini de ön plana çıkarmaktadır. Aynca düzensiz değişen hammadde fiyatlarım, döviz kurlarının istikrarsızlığını ve yüksek lojistik maliyetlerini sektörümüzün diğer önde gelen sorunları arasında gösterebiliriz.
9. Sektörünüzün Türkiye genelindeki görüntüsünü aktarır mısınız?
Türkiye genelinde ürünlerimiz 20 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır. Fakat doğalgazın yeni ulaşüğı bölge ve illerdeki konut ve diğer yapılara yapılacak olan doğalgaz tesisat dönüşümü sırasında ürünlerimiz talebi üzerindeki arüş kaçınılmazdır. Aynca hızla gelişen inşaat sektörü ve toplu konut inşaatlarındaki arüş sektörümüze ivme katan başlıca unsurlardır.
Bunların yanısıra konut ve diğer yapılarda uygulanan dekorasyon, restorasyon ve yenileme çalışmalan; sektörün yenileme pazan adım verdiğimiz kısmını da gün geçtikçe daha da hareketlendirmektedir.
10. “COPA”nın ya da Coşkunöz Radyatörün farklılıklarından bahsedebilir misiniz? Türkiye’de ne gibi farklılıklar yaratmayı planlıyorsunuz?
Öncelikli olarak ürün gamımızın genişliği, alternatif ürün seçenekleri ve hızlı teslim şekli ile kullanıcılarımız tarafından kabul edilebilir değerde olmak ve elde edilebilir uzaklıkta olmak, aynca sürdürülebilir olmak temel farklanmızdır. Örnek vermek gerekirse ; kreşler, çocuk yuvaları ve okullar gibi özel yapılar için tasarladığımız düzlem yüzey radyatör ürünlerimiz ile dokunulduğunda küçüklerimizin ellerini daha çok korumak adına düşük yüzey sıcaklığı sağlarken yüksek ısı verimi yaratarak güvenlik ve verimliliği aynı lirimde sunabiliyoruz. Buna benzer bir örnek olarak da hastaneler ve steril alanlar için tasarladığımız hijyenik radyatörlerimizi gösterebiliriz. Toyota fabrikası çalışanlarının Japonya’da geliştirdikleri ve ille olarak Toyota’ nın Japonya fabrikasında uygulanmaya başlanmış olan, bugün otomotiv sektöründe oldukça yaygın olarak uygulanan “Yalın Üretim ve Yönetim Sistemlerini yani “Yalın Düşünce”yi sektörümüzde ilk olarak uygulamaya başlayan fabrikasıyız. Bütün üretim ve yönetim sistemlerimiz; sürekli gelişim, sürdürebilir kalite ve hizmet aynı zamanda da israflardan arınmış olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Aynca gün geçtikçe pazarın ve müşterilerinin taleplerine göre değişkenliğe ayak uydurabilmekteki hızımız en büyük avantajlanmızdandır.
11. Eklemek istediğiniz başka konular var mı?
Sektörümüz ile alakalı herkesi “COPA”yı ve firmamızı daha yalandan tanımak adına davet eder, keyifli röportajınız için teşekkür ederim.
Bursa Haber Gazetesi / 28-08-2011

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi