Blog

Yalın Enstitü’nün 20. yılını Yaşıyoruz – Ne Mutlu Bizlere, Teşekkürler Sizlere

Yalın Enstitü'nün 20.yılını Yaşıyoruz
Duyurular & Basından Haberler

Yalın Enstitü’nün 20. yılını Yaşıyoruz – Ne Mutlu Bizlere, Teşekkürler Sizlere

Bir grup arkadaşımızla birlikte Sarıyer’deki mütevazi Merkezimizde Yalın Enstitüyü kurduğumuz günlerde Ülkemizdeki koşullar son derece olumsuzdu. Bugün geriye baktığımızda doğru zamanda, en doğrusunu yaptığımızı daha iyi anlıyoruz.

Geçen yıllar içinde Yalın Düşüncenin ülkemizde doğru yönde kök saldığını görüyoruz. Herhangi şekilde Yalın Düşünce Yolculuğuna katılan bütün kişilere, kurum ve kuruluşlara, öğretim kurumlarına, akademisyenlere, öğrencilere ve uygulamacı dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

2002 yılında Yalın Enstitü’yü kurmadan uzun zaman önce Yalın Düşünceyi öğrenmeye, anlamaya ve özümsemeye başladık. Dünyayı Değiştiren Makine Kitabını okumakla başlayan yolculuğumuz, Yalın Düşünce kitabı ile devam etti. 1998 yılında Lütfü Kırdar’da 2 günlük Yalın Zirve ile çabalarımız üst noktalara erişti. Dünya’daki ilklerden olan bu zirveyi gerçekleştirmemizde rahmetli arkadaşımız Dr. Ayperi Serdaroğlu Okur’un katkıları önemliydi.

Zirveyi birlikte organize ettiğimiz bir kısım arkadaşımızla Yalın yolculuğumuz bugünlere kesintisiz devam etti. Zaman içinde çok değerli arkadaşlarımız aramıza katıldı ve halen de katılmaya devam ediyor. 2-3 kişi ile başladığımız Yalın yolculuğumuzun bugünlerde 6 merkez çalışanımız ve 40 çok deneyimli danışman/eğitmen kadromuzla gıpta edilecek bir noktaya ulaşmasından mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Görmeyi Öğrenmek Metod kitabı ile başlayan önemli yayınları Türkçeye kazandırma çabamızın günümüzde 26 kitaplık koca bir koleksiyona ulaşmasında okuyucularımızın, çok değerli sponsorlarımızın ve yayıncılık iş ortağımız Optimist Yayıncılığın katkıları çok değerlidir.

Geride bıraktığımız 20 yıl süresince küçük büyük, yerli yabancı, ülke içinde ve dışında 500’ün üzerinde Yalın üretim, yönetim ve yalın dönüşüm danışmanlığı ve 1000 üzerindeki firmaya eğitim desteği verdiğimizi not etmek isteriz.

Marmara ve Ege Bölgesi’nde otomotiv ve beyaz eşya sektörleri ile başlayan Yalın Yolcuğumuzun artık ülkemizin bütün yörelerine ulaştığını; hemen tüm sektörlere, kurum ve kuruluşlara yayıldığını görmekten ziyadesi ile mutluluk duyuyoruz.

Yalın Enstitü’nün üyesi olduğu Yalın Enstitüler Ağı (Lean Global Network) zaman içinde 30 ülke seviyesine ulaşarak hemen tüm dünya coğrafyasına erişmiş durumdadır. Yalın Enstitü bu Global Ağın en aktif üyelerinden olup Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcımız ile temsil edilmektedir.

Yalın Enstitü Japonya kökenli eski Toyota Üst Düzey Yöneticilerin kurdukları TEC (Toyota Engineering Corporation) ile yıllardır iş ortaklığı yapmakta, Japonya’ya Study Mission turları düzenlemekte; ülkemizde Toyota Tarzı ile ilgili birçok eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürmektedir.

2002 yılında Yalın Enstitü olarak Yalın Yolculuğa çıktığımızda adeta tek başımıza faaliyet gösterirken günümüzde onlarca kişi ve kuruluş Yalın Üretim danışmanlığına soyunmuş bulunuyor.

Yalın Enstitü’yü ayıran en önemli özelliği Bütünsel Bakış Açısı, “Yalın Dönüşümü” en üst amaç olarak görmesidir. Ürün/Hizmet, Müşteri, İnsan, Proses ve İşin Felsefesi boyutunda hizmet vermektedir.

Yalın Enstitü zaman içinde kendini geliştirmeye önem vermiş, dünyanın ve ülkemizin içinden geçmekte olduğu koşulları iyi okumaya gayret etmiş, kendisine geniş bir ufuk çizmiştir. Kurum içi eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yer vermiştir. Zaten 26 adet mesleki kitap tek başına bunun kanıtıdır.

Yalın Enstitü Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları ile işbirliğine büyük önem vermektedir. Bu konuda önemli programlar gerçekleştirmiş olup önümüzdeki dönemde bu yöndeki faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Yalova Makine İhtisas OSB ile işbirliği yapmaktadır. Yalova Şehit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okul öğrencilerine ve öğretmenlere Yalın Üretim, Yalın Üretim Teknikleri eğitimleri verilmekte, 11. ve 12. sınıf öğrencilerini Sanayiye daha iyi hazırlamak için farklı çalışmaları sürdürmektedir.

Yalın Enstitü, Yalın Düşünce ve Yalın Üretimi, Yalın Üretim Tekniklerini en başarılı şekilde öğretecek Eğitim Programları ve Eğitim setleri hazırlamıştır. Bugüne kadar 6 ülkeye bu eğitim setleri ihraç edilmiş olup ülke içinde de bir kısım kuruluş ve kurumlarda bu eğitim setleri kullanılmaktadır.

Yalın Enstitü’nün Yalın Düşünce ve Uygulamalarının çok farklı ve kapsamlı bir konumda olduğunu düşünüyoruz.

Önümüzdeki aylarda Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesinde hizmete girecek Mükemmeliyet Merkezinde Yalın Enstitü Yalın Üretim Merkezi faaliyete geçecek ve Yalın Üretim ve Teknikleri Eğitimleri verilmeye başlanacaktır. Yalın Enstitü farkı daha da ortaya çıkacaktır düşüncesindeyiz.

2022 ve Ötesi ile Yalın Enstitü Yol Haritası uzun bir çalışmadan sonra belirlenmiştir.

Yalın Enstitü; Kendisini, yönetimini, üyelerini ilgilendiren önemli kararları uygulamaya koymaktadır. Bunların başında Dernek Tüzüğünü günün koşullarına uyarlamak için çalışmalar bir noktaya gelmiş ve önümüzdeki Genel Kurulumuzda bu tüzük değişiklikleri gerçekleştirilecektir.

Yalın Enstitü kendisini geleceğe hazırlama çerçevesinde Dernek Yönetiminde, İktisadi İşletmenin yönetiminde hem insani hem de yönetimsel kararları almaktadır. Yalın Enstitünün hem kendisini, hem de hizmetlerini geleceğe taşıyan çalışmaları geçmişten bugüne sürekli sürdürmektedir. Geleceğe en iyi hazırlamayı mümkün kılacak insani ve örgütsel kararlar verilmekte ve verilecektir.

Yalın Enstitü Hizmet Portföyü, Müşteri hizmetleri de genişleyecek, çeşitlenecek, derinleşecektir. Bu yönde yapılan çalışmalar zaman içinde devreye girmektedir.

Nitekim 2022 yılı içinde aşağıdaki programlar kararlaştırılmıştır:

1.Maliyet Yönetimi, Yalın Mali İşler konularında önemli faaliyetler sürdürülecektir.

Yalın Dönüşümün en önemli basamaklarından olan Mali Sistemlerin ve Maliyet Yönetiminin ülkemizde yaygınlaşması hayati önemdedir. Mali İşler Yöneticilerinin Yalın Düşünce Liderliğini firmalarında üstlenmeleri Yalın Enstitü’nün en önemli konularının başında gelecektir.

Bir TEC yayını olan Toyota Maliyet Yönetim Sistemi Kitabı Japoncadan Türkçeye tercüme edilmektedir. Yıl içinde basımına gidilecektir.

Türkiye’de çeşitli defalar Yalın Maliyet Yönetimi Eğimleri veren Nick Katko ile Nisan ayının son haftasında 2 günlük bir eğitim planlanmıştır. Yakında kamuya duyurulacaktır.

TEC ile yine Toyota Tarzı Maliyet Yönetimi konusunda bir Sertifika programa planlanmaktadır.

2. Yalın İnsan Kaynakları, Yalın Yönetim ve Yöneticilik

Bu konu odaklı bir Zirve Aralık ayı içinde gerçekleştirilecektir. Zirve ile ilgili program ve duyurular önümüzdeki dönemde duyurulacaktır.

3. Yalın Yönetim ve İşletim Sistemi, Her Seviyede Yalın Liderlik; Liderlik Geliştirme

4. Mavi ve Beyaz Yaka Kariyer Yönetimi

5. Üretim ve Ürün Kalitesi ve Yerinde Kalite

6.Yeni Ürün ve Hizmet Yönetimi, firma yönetiminin ürün-hizmet pazarlama planı gereğince ürün kararından, Ürün hizmet konseptine, prototip’ten seri üretime sürecinin doğru ve etkin yönetimine bütünsel bakış ve yaklaşım

7. Değer Zinciri Yönetimi, Lojistik ve Depo Yönetimi

8.Yalın Üretim, Yönetim ve Dijitalleşme

Yukarıda madde başlıklarını verdiğimiz alanlar Yalın Enstitü’nün faaliyet alanları olarak belirmektedir.

Bütün ifade edilenlere ilave olarak ileriki yıllarda Mal Sahibi, Firma ve/veya Kurumun geleceğini yöneten CEO, Yönetim Kurulu Başkanı ve YK üyelerinin Yalın Düşünceyi kendi kişisel gündemine almaları yönünde sistematik çaba sarf edilecektir.

Bir firmanın/kurum geleceği En Üst Kademenin görev ve yetkisindedir. Yalın Düşüncenin kuruma benimsetilmesinde En Üst Kademenin işin içine çekilmesini sağlamak Yalın Enstitü’nün adeta tek başına misyonu haline gelecektir.

Bu düşüncelerle, Yalın Enstitü olarak başından bu yana bizlere güvenen, çalışma alanı açan Firma Sahiplerine; Genel Müdürlere, Üst ve Orta Kademe Yöneticilerine ve en nihayet Yalın Düşünceye ve Yalın Üretime kolaylıkla ikna olan, büyük bir ilgi ve düzen içinde günlük çalışmalara aktif olarak katılan her seviyedeki firma ve kurum çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz.

Yalçın İpbüken

Comments (2)

 1. Gökhan Akdoğan

  Değerli Yalçın abi,
  İş dünyasına yaptığınız katkı bizim gibi profesyonel yaşamında hata yapmadan çalışmayı hedefleyenlere yol gösteriyor. Sizinle çeşitli dönemlerde aynı ortamlarda bulunma şansını yakalamak beni çok memnun ediyor. Gerek sporculuk dönemimizde bize örnek olan yaklaşımlarınız, gerekse iş ortamında ki Lider rolleriniz bizim profesyonel kişiliğimizin oluşmasında çok değerliydi.
  Sevgilerimle…

  1. Yalçın İpbüken

   Değerli Kardeşim Gökhan,
   Seninle tanışmamız yıllar öncesine, 70’li yıllara gidiyor. Hem babanla aynı çalışma ortamında bulunduk, hem de senin gençlik yıllarında spor ve sporculuk ortamında birlikte olduk. Her ikinizle de çok güzel ve anlamlı anılarımız oldu. Zaman zaman digital ortamda da olsa, eski anılarımızı tazeleme imkanı bulduk. Ancak bu gönderimin beni yıllar ötesine götürdü ve çok mutlu oldum. En büyük zenginliğin yaşadığımız hayat içinde birlikte olduğumuz senin gibi dostlardan yıllar sonrasında aldığımız bu ve benzeri anımsatmalar güç ve mutluluk veriyor. Teşekkür ediyorum.

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi