Blog

Yalın Enstitü Yalın Model Fabrika & Endüstri 4.0 Çalışmaları Sonuç Vermeye Başladı

1-1
Duyurular & Basından Haberler

Yalın Enstitü Yalın Model Fabrika & Endüstri 4.0 Çalışmaları Sonuç Vermeye Başladı

Yalın Enstitü Türkiye olarak 2015 yılından bu yana muntazaman üzerinde çalıştığımız Yalın Model Fabrika çalışmalarımız meyvesini Türkiye Dışında ve Türkiye İçinde vermeye başladı.  Model Fabrika model 1, 2018 yılı içinde Amerika Birleşik Devletlerine, Hollanda’ya, Portekiz’e ve Ukrayna’ya know how transferi ve eğiticinin eğitimi ile birlikte komple olarak ihracatını başarı ile gerçekleştirdik. Tüm ilgili arkadaşlarımı bu güzel ve anlamlı başarılarından dolayı kutluyorum.

Model Fabrika, know how ve eğiticinin eğitimi ihracatının bu yıl içinde devam etmesi, yeni ülkelerin de satın almaları söz konusu. Bunun için şimdiden hazırlık yapmaya başladık.

Bu arada Yönetim Kurulu üyemiz Erol Yakut Model Fabrikanın 2.0 modelinin hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Model 2 ile farklı ürünler üretileceği gibi ilave üretim fonksiyonları da ekleniyor.

Model 2 deki değişiklere çok iddialı eklemeler yapmak üzere harekete geçtik. Birinci önemli değişiklik, veri toplama ve değerlendirme ile ilgili Digital çalışmaları birlikte yapacağımız arkadaşlarımızı belirledik. Şimdiye kadar kendileri ile 2 defa bir araya geldik. Yaklaşık olarak nasıl hareket edeceğimize dair yol haritasını belirledik.

Yalın Model Fabrika 2.0 yapacağımız diğer önemli ekleme Yalın Üretim uygulamasının yapılacağı KOBİ’nin Mali işler ve Maliyet Muhasebe Yönetimlerinin de Yalın Üretim uygulamasının başından itibaren Yalın çalışmaların içine dâhil edilmeleri ve her safhada mali sonuçları, maliyet kalemlerini, israfları, kayıpları, kalitesizlik maliyetlerini, tekrarları rakamsal olarak tespit edip her bir ilgiliye raporlamaları yapılan yalın üretim çalışmalarında şeffaflığı ve sürdürebilirliği sağlamak bakımından büyük önem taşımaktadır. “Mali İşler ve Muhasebe Baş Yöneticisi Üretim Yöneticisi” ile birlikte Yalın Üretim çalışmalarının ilerlemesinden eş sorumluluk üstlenmelidir.

Yalın Enstitü olarak takip edeceğimiz yol, 2002 yılından bu yana şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz 300’ün üzerinde bir birinden ayrı yalın üretim ve dönüşüm projesinden edindiğimiz deneyimden öğrendiğimiz yol haritasını bu safhada da gerçek zamanlı olarak uygulamaya karar verdik ve birlikte çalışacağımız “Digitalleşme/Sanayi 4.0 ve Mali İşler ve Maliyet Yönetimi” iş ortaklarımızla da bu yolda ilerle konusunda mutabakata vardık.

Bu konu ile ilgili olarak 10 Ocak günü Sarıyer’deki Yalın Enstitü Merkezinde yaptığımız kapsamlı toplantının fotoğraflarını ekte bilginize sunuyoruz.

2019 yılında bu yönde somut sonuçlar almak en büyük isteklerimizden birisidir.

En iyi Dileklerimizle,

Yalçın İpbüken

Yalın Enstitü Başknı

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi