Blog

Yalın Enstitü Türkiye 15. Yılını Kutladı. 2016 Yılını Değerlendirdi ve Ailece Akşam Yemeği Yenildi

web-makale-banner-15yil
Genel Yazılar

Yalın Enstitü Türkiye 15. Yılını Kutladı. 2016 Yılını Değerlendirdi ve Ailece Akşam Yemeği Yenildi

15-yil-yed7

2017 yılına ait görüşler belirtildi. Üzerinde odaklanılacak konular ve temalar belirlendi. Toplantı sırasında herkese söz verildi. Bir kısım arkadaşımız sunum yaptı. Sunumların en önemlilerinden birisini Ülkü Kulaç arkadaşımız yaptı. Ülkü Kulaç, Yalın Enstitünün 2002 Kuruluşunda Yalçın İpbüken ile birlikte olan arkadaşımız olduğu için, 15 yılda yaşananları en iyi ve kapsamlı şekilde özetledi. İki kişi, üç kitap, 2 eğitim, 2 müşteri ile 30 metrekarelik bir ofiste başlayan bu yolculuk

38 kişi 22 kitap 145 değişik eğitim 700 müşteri ve 200 metrekarelik bir ofis ortamına ulaştı. Bu dönem zarfında işbirliği yaptığımız kuruluşların sayısı bir hayli arttı.

Vardığımız bu aşamayı bize güvenen bize işveren şirketlerimizin güvenine borçluyuz. Şirketlerimizin zaman içinde değişen ihtiyaç ve taleplerini en iyi şekilde karşılayabilmek için kendimizi geliştirmek, yeni uygulama alanlarını keşfetmek, üretim dışındaki bütün şirket fonksiyonlarına hizmet verecek şekilde kendimizi organize etmekteyiz.

Bu fonksiyonların en önemlilerini Yeni Ürün ve Proses Geliştirme ve Devreye Almak;  Satınalma ve Lojistik; Pazarlama, Müşteri İhtiyaç ve Beklentilerini anlama, Satış ve Hizmet olarak belirlerken; Yönetim Sistemleri, Günlük Yönetici Standart Görevi ve Görsel Yönetim; Strateji ve Hedef Belirleme, Hoshin Hedeflerin Yayılımı, A3 ile raporlama konularını sayabilmekteyiz.

Bütün bunlarla birlikte İnsan Yönetimi yeni baştan Yalın gözlükle komple olarak ele alınmaktadır. Günümüzde İT hemen bütün sistemlerimizin alt yapısını belirlemektedir. Gerek yazılım konusundaki uygulamalara Yalın gözlüğü ile bakmaya başladık. Bu alanda da yapılacak büyük fırsatlar olduğuna karar verdik.

Yalın Düşüncenin başarısının en önemli unsuru her seviyedeki liderlerin tutum ve davranışları, günlük standart faaliyetleri, görsel yönetimin bütün unsurları ile hayata geçirilmesi; insanları etkileyerek onları en yüksek bağlılık ve motivasyon ile çalıştırmaları, insanlarını her gün daha becerikli, daha yetenekli olmasını sağlamaları, onları geliştirmeleri, gelmektedir.

Yalın Dönüşümü firmasında uygulayan firmalardaki kazanımları sürdürebilmek açısından Fonksiyonlar arasında en önemlisinin Mali İşler, Muhasebe, Finans Yönetimi ve Bütçelendirme Prosesi olduğunu tüm paydaşlarımıza anlatmaya çalışmaktayız. Bu fonksiyonun başının içinde yer almadığı Yalın Dönüşüm Projesinin tam olarak başarılı olması ve sürdürülmesi mümkün değildir.

Her Yıl Japonya’ya yaptığımız Study Mission yolculuğuna 98 firmadan

212 yönetici katıldı. Her birisinin bu yolculuktan son derecede yararlandığını ve bu yolculuğa katıldıklarından ve herkese önerdiklerinden dolayı kendilerine şükran duyuyoruz.

Türkiye’de ilk Yalın Zirveyi 1998 yılında yapmıştık. Bugüne kadar 8 kere tekrarladığımız Yalın Zirveyi bu sene 4-5 Aralık Tarihlerinde İstanbul’da yapacağız. Bu yıl da onlarca firmamızın elde ettikleri inanılması güç iş sonuçlarını katılımcılarımıza sunarken yurt dışından davet ettiğimiz güzide konuşmacılarımızdan önemli gelişmeleri, yeni fikirleri, başarılı uygulamaları, değerlendirmeleri, öğreneceğiz.

Yalın Enstitü olarak; İnovasyon, yeni girişim konusunda önemle durmaktayız. Küme konuları ve Küçük ve Orta Boy Şirketlere özel önem vermekteyiz. Kümelenme konusunda elde ettiğimiz sonuçları kıvançla paylaşmaktayız. Türkiye’nin süratle kalkınmasında ve rekabetçiliğinde Yeni Girişimlerin başarılı bir şekilde kalıcı şirketlere dönüştürülmesi, Küçük ve Orta Boy Şirketlere yönelik Küme çalışmalarında elde ettiğimiz sonuçlar bütün ilgililerin dikkatini çekmektedir.

Sözümüzün başında belirttiğimiz gibi iki kişi ile başladığımız bu yolculuğu bugünlerde eriştiğimiz 38 kişilik Danışman/Eğitmen kadrosuna ilave olarak 5 merkez personeli, 3 stajyer, 1 araştırmacı ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bütün fonksiyonlara hizmet vermeyi önemli bir yaklaşım olarak ele alıyoruz, yetenek ve kabiliyetlerimizi kuvvetlendirmeye çalışıyoruz.  Bütün bunlara ilave olarak Yalın Enstitüler Ağı, Japonya’daki çözüm ortağımız TEC ve HİDA ile sıkı ilişkiler içerisindeyiz. Dünya’ya olup bitenleri anında takip ediyor, kendimizi buna göre konumlandırmaya önem vermekteyiz.

Bizim bugünlere gelmemizde bize güvenen müşterilerimizin payı çok büyüktür, kendilerine ve bütün yolculuk sırası da bizimle omuz omuza çalışan fedakar danışman ve eğitmenlerimize, merkez personelimize, araştırmacı arkadaşımıza, mütercimlerimiz şükranlarımızı sunuyor.

Zaman içinde aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza da sevgilerimizi sunuyoruz.

Yalçın İpbüken

Başkan

Yalın Enstitü

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi