Blog

Yalın Enstitü 15. Yıl Toplantı Notu

yed-15-yil-banner
Genel Yazılar

Yalın Enstitü 15. Yıl Toplantı Notu

15-yil-yalcin-ipbukenHakan Akgül’ün programı tanıtımıyla toplantı başladı. Yalçın İpbüken 2017’nin değerlendirmesi ve Yalın Enstitü’nün gelecek vizyonu ile ilgili kısa bir konuşma yaptı. Toplantı Ülkü Kulaç’ın “Yalın Enstitü’nün 2002’den Günümüze Yolculuğu” adlı sunumu ile devam etti. Ülkü Kulaç, Yalın Enstitü’nün Dünü, Bugünü, Yarın’ını anlatan ve yapması gerekenleri anlattı.

 

15-yil-cevdet-ozdoganCevdet Özdoğan’ın Yalın Dönüşüm adlı sunumu ile program devam etti. Yalın Transformasyon Frame’in içindeki; amaç belirleme süreç ve kültür geliştirme konularının anlatıldığı sunumda Cevdet Özdoğan Yalın Danışmanlık yaklaşımı ile ilgili özet bir vizyon çizdi.

 

15-yil-ali-yalcinCevdet Özdoğan’dan sonra söz alan Ali Yalçın, Yalın Enstitü Danışmanlık yaklaşımını ve Art Byrne’ın yeni kitabının özetini anlattı. Sensei olmanın ne demek olduğunu ve Yalın Liderliğin nasıl olması gerektiğini Yalın Enstitü ailesine aktardı.

 

15-yil-nezih-soydanToplantı, Nezih Soydan’ın Numarine’deki Last Planner uygulamasını aktardığı konuşma ile devam etti. Bu uygulamanın Yalın Enstitü’nün Yalın İnşaat’taki vizyonuna nasıl katkı yapacağı tartışıldı.

Öğlen yemeği sonrası devam eden toplantı, Buket Kanber’in Yalın Zirve sunumu ile devam etti. Yalın Zirve konuları, konuşmacılar ve danışmanların Yalın Zirve ile ilgili önerileri tartışıldı. Buket Kanber Yalın Zirve sunumundan sonra Study Mission sunumu ve tanıtımı ile devam etti. Study Mission 2015 videoları ile Buket Kanber’in konuşması tamamlandı.

Engin Özücan’ın Yalın Kümelenme başlıklı sunumu ile devam eden programda Üretkenlik, İnovasyon ve Yalın Dönüşüm’ün Kümelenme çalışmalarına olan katkısı anlatıldı. Sonrasında Yalın Kümelenme ile ilgili Yalın Enstitü üyeleri kendi görüşlerini bildirdiler. Hüsrev Yaman’ın kümelenme deneyimlerini aktarması ile program devam etti.

Aradan sonra Yalın Enstitü üyelerinin görüş ve önerilerine yer verildi. Tunç Sancı Enstitü’nün fiyatlama politikası, eğitim kategorizasyonu, ile ilgili görüşlerini aktardı. Cezmi Aytekin, Yalın Enstitü’nün piyasadaki algısı ile ilgili yorumlara yer verdi. Toyota’nın ve sisteminin müşterilere nasıl aktarılması gerektiği ile ilgili görüş bildirildi.

Katılımcılar, Yalın ile ilgili Japonca kelimelerin kullanımı ve müşterideki algısını tartıştı. Deniz Hanım tarafından Yalın Enstitü’nün Satınalma Assessment ürünü anlatıldı. Hangi firmalara yapıldığı anlatıldı. Sektörel benchmark’ın nasıl yapıldığı ve yapılması gerektiği tartışıldı.

Yalın Ürün geliştirme ve devreye alma sürecinde ilerlemek ve bunu yeni bir ürün olarak pazarlayıp sahada farklılaşmak gerekliliği Yalçın İpbüken tarafından aktarıldı. Ercan Eren Yalın Enstitü’nün Endüstri 4.0 ve yazılım destekli bakım yönetimi konusunda neler yapabileceği ile ilgili görüşlerini aktardı. Evrim Pakiş kendini tanıttıktan sonra inovasyon ve strateji şirket birleşme ve Yalın Dönüşüm’ün entegrasyonunun nasıl sağlanacağı ile ilgili bilgi ve deneyimler paylaşıldı. Yalın Sağlık ile ilgili Yalçın İpbüken Türkiye sağlık sektörünü değerlendirdi. Eren Artar, üretim dışı sektörlerde, kümelenme ve ihtiyaç analizi konularında katıldığı projelerdeki deneyimlerini aktardı.

Deniz Balaban, Yalın Enstitü algısı ve kimlerle ne tür iş birlikleri yapılacağı ile ilgili görüşlerini aktardı. Gülşen Demirkol faturalama süreçlerinde sıklıkla yaşanılan problemleri aktardı.

Yalın Enstitü danışmanlık yaklaşımını nasıl ekibe aktarılması gerektiği ve metodolojiye dökülmesi gerektiğini Cevdet Özdoğan aktardı. Yeni potansiyel ve yeni iş alanlarının nasıl yaratılabileceği ile ilgili bilgi verdi.

Toplantı Yalçın İpbüken’in kapanış konuşması ve ekip üyeleri arasında paylaşım ve sinerjinin artırılması temennileri ile sona erdi.

 

29.01.17

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi