Blog

Yalın Enstitü Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Başarı İle Gerçekleşti

Genel Yazılar

Yalın Enstitü Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Başarı İle Gerçekleşti

Yalın Enstitü Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2010, Cumartesi günü Elite World Hotel – Galata Salonunda gerçekleşti.
Kongre, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yalçın İpbüken’in açılış konuşması ile başladı. Konuşmanın ardından Kongre Divan Başkanı seçimine geçildi. Seçim sonucu Sn. Sabri Akdemir Başkanlığa, Sn. Buket Kanber ve Sn.Yasin Demirkaya Kongre Divan Başkan Yardımcılığına seçildi.
 

 
Bir dakikalık saygı duruşundan sonra Kongre Başkanı tarafından gündeme geçildi.
Yönetim Kurulu adına Sn. Yalçın İpbüken yapılan faaliyetler ve mali durum hakkında bilgi verdi.
(Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yalçın İpbüken’in konuşma metni aşağıdadır.)


Yalın Enstitü Derneği’nin Değerli Genel Kurulu Üyeleri, Değerli Konuklarımız;
Dünya’da yaşanılan derin Mali ve Ekonomik Krizden geçtiğimiz bu dönemde Yalın Düşüncenin ne kadar geçerli bir Düşünce, Yönetim Anlayışı, Kültür ve Yaklaşım olduğunu hepimiz çok daha net görmekte, yaşamaktayız. Amerika Birleşik Devletlerinde, 2009 yılında Honda Tedarikçiler ve 2010 yılı Mayıs ayında Los Angeles’te “Yalın Liderler Konferansı” ‘na katıldım. Yalın Düşüncenin Amerika’da ne kadar yaygınlaştığını firma sunuşlardan ve toplantıya katılan katılımcı firmalardan görme ve tanıma fırsatını buldum. Son Amerika ziyaretimde Mercedes, Lexus ve Toyota bayilerini gezdim. Bilgi aldım. 2009’daki kriz ortamının bir derece dağılmakta olduğunu gözlemledim. Başta Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşları, Şirketleri ve Devleti olmak üzere tüm dünyanın yepyeni bir yaşam tarzına, iş yapış anlayışına sahip olması kaçınılmazdır. Hepimiz ve Herkesin Gerçek Değer yaratmak, gerçek ihtiyacı karşılamak için Gerçek Değeri Üretmek; müşteriye gerçek memnuniyeti yaşatmak üzerinde odaklanması gerekmektedir. Mercedes ve Lexus gibi dünyanın en prestijli otomobil markaları satıcılarının potansiyel müşterileri show room’larının dışında park yerlerinde karşıladıklarını ibretle gördüm. Kendileri ile konuştum. Show Room’ların içinde otomobil ve aksesuar’ın da ötesinde ürün ve hizmetlerin sunulduğuna şahit oldum. Adeta marka ile irtibatlı bir “Hayat Tarzı” sunulmaktaydı.
Yapmak, en iyisini yapmak, yaptığını yaratıp tasarlamak ve sunmak, yaptığını satmak iyi yaşamanın tek ve var geçilmez yolu olduğunu batı Avrupa ve Amerika acı bir şekilde yeniden öğrenmeye çalışırken Türkiye’de yaşayan bizler gayretimizi, bu yöndeki kararlılığımızı her gün biraz daha arttırmamız gerekmektedir. Çünkü bizim coğrafyamızda başka şekilde huzur ve güven içinde mutlu yaşamak mümkün gözükmemektedir. 500 milyar dış gelir bütün Türk Ulusu için vaz geçilmez bir ülkü olmalıdır. Biz Yalın Ensitü’dekiler bu Ülkü doğrultusunda çaba gösterdiğimizin bilinci, sorumluluğu ve gururu içinde olmamız gerekmektedir.
Bu çabayı  gerçekleştirirken başta insan ve doğal kaynakları olmak üzere tüm kaynakları tam zamanında ve israfsız kullanmak; insan kaynaklarından en etkili şekilde yararlanmak gerekmektedir. Harvard Liderlik Profesörü John Kotter’in ifade ettiği gibi her işimizi tam bir “İvedilik – sense of urgency” duygusu içinde yerine getirmemiz gerekmektedir. Müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, müşterilerimizin ihtiyaçlarını, özellikle halen karşılanmamış ihtiyaçlarını adeta yeniden keşfetmeliyiz.

Şirket Stratejilerini doğru ve zamanında belirlemek; bu belirlemeyi tüm insan kaynaklarımızı seferber ederek gerçekleştirmek ve herkesi gönüllükle bu çabaya ortak etmek; yön birliği sağlamak; Kararlaştırılan Hedef ve Stratejiler doğrultusunda herkesin gönüllü olarak kendine düşeni tam bir adanmışlıkla gerçekleştirmelerini mümkün kılacak takım çalışmasını, başta Şirket Yönetimi olmak üzere her seviyede  yaratmak ve yönetmek günümüzün Başlıca Liderlik Yeteneğidir. Başta Mal Sahipleri, Genel Müdürler, Fonksiyon Yöneticileri, Değer Akış Yöneticileri ve Grup Liderleri, Takım Liderlerine önemli görevler düşmektedir. Önümüzdeki dönemde, Yalın Enstitü Derneği Yalın Liderlik ve Yöneticilik konusuna öncelik verecek ve bu konudaki bilgi ve becerilerimiz en üst düzeye çıkartılacaktır.
Toplam Yalın Dönüşüm ve firma adına somut çıktılar elde edilmesini ve sürdürebilirliği kanıtlamamız, bu kazanımları belgelendirmemiz ve Yalın Enstitü olarak fark yaratan Markalaşmaya gitmemiz önem taşımaktadır. Bu konudaki yetkinliğimiz rakiplerimiz arasında bize farklılık getirecektir. Çünkü diğerleri Yalın Dönüşümün Yönetim, Liderlik, Hoshin Kanri, A3, Şirket Kültürü ve İnsan Kaynakları tarafını Yalın Sistem ve Teknikleri uygularken bütünsel olarak ele almayı gerçekleştiremeyecekler.
Gerçek Müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak Ürün Hizmet Geliştirme ve Pazara Sunma; Pazar ve Müşterilerimizle İletişimde bulunma yeteneklerimizi her zamankinin üzerine çıkartmamız, Yaratıcılık-İnnovasyon ve AR-GE yeteneklerimizi adeta iki misline çıkartmamız gerekmektedir. Bu yönde en değerli kaynaklarımızı tahsis etmek, bu kaynakları yönetmek ve özlenen sonuçları almak günümüz Liderliğinin diğer yüzüdür. Bu konu Firmalarımız için öncelikli olurken Yalın Enstitünün de öncelik vermesi ve geliştirmesi gereken alanlardandır.
Dünya’daki ekonomik çalkantılar yüzünden 2008 yılındaki talebin önemli bir kısmının yok olduğu, devam eden talebin şekil ve yer değiştirdiğini hepimiz gözlemlemekteyiz. Tüm bu durumlarla başa çıkmak için yukarıdaki konulara ilaveten Kuruluşumuzun karlılığını da sürdürmemiz gerekmektedir. Fiyatların her gün azaldığı, rekabetin arttığı günümüzde Maliyet Yönetim sistemimizin yeni baştan ele almamız gerekmektedir. Her bir ürün ve müşteri bazında gerçek maliyetlerimizi bilmek ve fiyatlarımızı gerçek maliyetlerimizi göz önüne alarak gerçek zamanlı olarak yönetmek her geçen günden fazla önem taşımaktadır.
Yukarıda üzerinde durduğumuz konulara ilaveten Siparişten Teslimat ve Tahsilât süresini radikal olarak kısaltmamız, çok küçük partiler halinde bile çalışmayı karlı ve tam doğru olarak gerçekleştirmemiz Yalın Enstitü’nün Rekabet avantajı için gerekli olmaktadır.
Sağlık ve Hastahaneler konusu başta Amerika olmak üzere bütün batı dünyasında çok önemli çalışmalara sahne olmaktadır. Yalın konusu Hastahanelerde çok geniş uygulama alanı bulmaktadır. Hergeçen gün bu alandaki çalışmalar genişlemektedir. Bir arkadaşımızı Haziran ayında Amerika’daki konferansa göndermeye karar verdik. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Yalın Enstitü olarak Hastahane konusuna yatırım yapmaktayız. Bir kısım Danışman arkadaşımızın öncü çalışmalar yapmasını teşvik etmekte, bu alanı danışmanlık olarak açmaya gayret etmekteyiz.
Firmaların Pazarlama, Satış ve Parekendecilik Alanlarında ve Servis Şirketlerindeki faaliyetlerimizi arttırmamız, tecrübemizi genişletmemiz ve Türkiye’de tanınan bir kuruluş olmamız gerekmektedir. Üretim Şirketlerindeki tanınırlığımızı ve güvenilirliğimizi bu yeni alanlara da taşıyabilmeliyiz.
Yalın Enstitü olarak James Womack tarafından oluşturulan ve 16 ülkeye yayılan Yalın Enstitüler ağına önümüzdeki yıllarda yeni ülkeler katılacaktır. 2007 yılında bu 16 ülke birlikte Lean Global Network’u oluşturmuştur. Koordinasyon Merkezi Boston’daki Lean Enstitü içindedir. Her yıl bir veya iki yıl bir araya gelerek, ortak yol ve stratejiler belirlemeye, Yalın Marka Değerini arttırmaya ve yeni konuları birlikte öğrenmeye çalışmaktayız. Aynı zamanda kendi aramızda benchmark çalışmaları yapmaya da önem vermekteyiz. Yalın Enstitü olarak dünya’daki diğer Enstitü’ler ile birlikte ele aldığımızda, kendimizi Amerika’daki LEİ, Brezilya’daki Brezilya Yalın Enstitüsü ile birlikte ilk üç Enstitü arasında görmekteyiz. Özellikle Amerikan LEİ Enstitüsünden hala çok istifade etmekteyiz.
Tüm yukarıdaki konuları dikkate alarak Yalın Enstitü Derneğinin (www.lean.org.tr) 2010 ve takip eden yıllarını planlamaya çalışmaktayız. Bir taraftan Yalın Global Network LGN (www.leanglobal.org) ile organik beraberliğimizi sürdürürken Japonya’dan iki önemli kuruluş ile ortak çalışmaları sürdürmekteyiz. JIPM-S ve Toyota Engineering Corporation ile işbirliklerimizden Türkiye adına önemli Know How transferine ve tüm dikkatimizi yukarıdaki alanlarda Dünyanın en iyi uygulamalarını ülkemize transfer edebilmeye öncelik vermekteyiz.
Mart 2010 tarihinde Lemi Güngördü ve arkadaşları JIPM-S ile Japonya’ya Study Mission programını tertipledi. Bu programa katılanlar çok istifade ettiklerine dair geri bildirimde bulundular. Katılımcıların raporlarını ve fotoğraflarını Web sitemizde yayınladık. İkinci Study Mission programını TEC ile birlikte 28 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında planladık. Bu programı TAYSAD ile üyeleri için Uludağ İhracatçılar Birliği ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın desteği ile gerçekleştiriyoruz. Buket Kanber, Cevdet Özdoğan ve Deniz Balaban programı planlamaktadır.
Şimdiye kadar gerçekleştirdiklerimiz 12 kitaba ilave olarak önemli kitapları Türkçeye kazandırmaya dikkat edeceğiz. Üniversiteler, Meslek okulları, Meslek Odaları ve Birlikleri ile daha organik ilişkiler önümüzdeki dönemdeki hedeflerimizden birisi olacaktır. Türkiye’nin her tarafından gelen daveti kabul edip paralı parasız Yalın konusunda çalışanları, öğrencileri, iş adamlarını bilgilendirmeye özel özen gösteriyoruz. Aynı gayreti göstermeye devam edeceğiz.
Yedinci yılını tamamladığımız Yalın Enstitü’nün önümüzdeki dönemde kurumsallaşmasına ve büyümesine özel önem vereceğiz. Konusunda Türkiye’nin Dünya Çapındaki bir Know How merkezi olmayı gerçekleştirmek Yalın Enstitü’nün amacı olacaktır. Bu maksatla Dış Ticaret Müsteşarlığının her kademesi ile görüşmekteyiz. Son görüşmeyi Dış Müsteşar Yardımcısı ile gerçekleştirdik. Temmuz başında geniş kapsamlı bir sunuşu Müsteşarlık Yöneticilerine yapma konusunda mutabakata vardık. Türkiye Cumhuriyetinin en kapsamlı Danışmanlık Teşvik programı olan TURQUALİTY’in 2. Seviyesinde akretide olduk. Birinci kademeye geçmek için çalışırken İGEME Eğitim Danışmanlığı için de akredite olmak için gerekenleri yapmaya çalışmaktayız.
WebSitemizi modernize ettik.  Bankamızla olan kısmı da hallettik. İlk kitap satışını  Web site’mizden otomatik olarak gerçekleştirdik. Bundan sonra Amazon’dan kitap satın alır gibi isteyenler kitap satın alabilecektir.  Yalın Enstitü Database’imizde 10500 adres bulunmaktadır. Bu adresler her gün kontrol edilmekte ve yeni adresler eklenmektedir. Değerli uygulayıcılarımızdan web sitemiz için deneyimlerini bizlerle paylaşmaları en büyük arzumuzdur. Lütfen deneyimlerinizi paylaşın.
Yalın Enstitü Derneği’nin daha da güçlenmesi, kurumsallaşması ve büyümesi için 2002 yılındaki kuruluşumuzdan bugüne kadar her gün biraz daha güçlenen ve uzmanlaşan profesyonel kadromuzu daha da geliştirmeyi;  mevcut üyelerimizi, yeni ve Yalın Düşünceye inanmış Üst Düzey Yönetici ve kişilerle güçlendirmeyi arzu etmekteyiz. Nitekim, Netsis Yazılım Şirketi sahibi ve Genel Müdürü Murat Ihlamur üyemiz olmaktan öte Yeni Yalın Enstitü Yönetim Kuruluna girmeyi kabul etti ve Genel Kurulumuz da kendisini yeni yönetim kuruluna oy birliği ile seçti. Optimist Yayınları ve BDZ Yayıncılığın sahiplerinden Zülfü Dicleli üyemiz olmayı kabul etti. Ayrıca yeni kurulan AOTS Derneği Başkanı Tayfun Çaylan’da yeni üyelerimiz arasında yerini aldı. Önümüzdeki dönemde üyelerimiz ile daha sıkı ve sıcak ilişki kurmak görevimiz olacaktır.
Yalın Düşünce Türkiye’deki tüm kuruluşlar tarafından tanındıkça rakip danışmanlık firmalarının da ortaya çıkması beklenen bir gelişmedir. Rakip kuruluşlardan çekinmemize gerek yoktur. Bizler işimizi eksiksiz ve doğru yaptıkça, çalıştığımız firmaları başarıdan başarıya taşıdıkça; firmaların tüm yönlerine entegre bir mantıkla yaklaştıkça; harcanan her danışmalık lirasına karşı 10-15 TL kazandırdıkça ve bunları görsel olarak sunabildikçe; sürdürebilir başarıyı firmaların becermesini sağladığımız takdirde işlerimiz her gün daha da gelişecek, yeni sektörlere, yörelere ve firmalara doğru genişleyecektir.
Yalın Şirketi tüm yönleri gerçekleştirebilmeli, Tedarik Sistemini Yalınlaştırabilmeli; Firmaların Yönetim Sistemlerini Yalın Prensipler ve Düşünce doğrultusunda adeta yeniden kurgulatabilmeyiz. Yeni bir Türk Yönetim ve Liderlik Sistemini tüm yönleri ile Türk Üniversitelerinde Ders olarak okutulacak hale getirmeliyiz. Bu konuda öncü kuruluş Yalın Enstitü Derneği ve İktisadi İşletmesi olabilir, olmalıdır.
Bu yıl her ay bir cumartesi bir araya gelmeyi başardık. Bu toplantılarda birbirimizi daha iyi tanıyor, insani ilişkilerimiz güçleniyor. Bu alışkanlığımızı sürdürmeye devam etmeliyiz. Her birimiz kendimizi geliştirmeyi sürdürmeliyiz; birlikte ekip çalışmasını geliştirebilmeli; Bilgi ve tecrübemizi paylaşmayı geliştirebilmeliyiz.
Dernek ve İktisadi İşletme Merkezimizi en modern ve güvenilir sistemlerle donatabilmeli; her şeyi anında görebilecek, yönetebilecek, koordine edebilecek duruma erişebilmeliyiz. Açık Eğitimleri Bu sonbahar’dan itibaren sistematik olarak ve başarı ile yönetebilmeliyiz. Tanıtım ve Eğitim Katalogumuzu son gelişmeleri de dikkate alacak şekilde düzenleyip sonbahar’dan önce kullanıma koyabilmeliyiz.
Değerli Arkadaşlarım,
Derneğimizin ve İktisadi İşletmemizin Mali durumuna gelince, Derneğimiz ve İktisadi İşletmemizin birlikte Cirosu 2008 yılında %12,5, 2009 yılında %9,5 arttırmış, ekonomik krize rağmen  2010 yılının ilk 4 ayında ise %22 ciro artışı söz konusudur. Bu sonuçları elde etmek kolay olmamaktadır. Mali Tablolarımız ile ilgili bilgileri İdari Yönetmenimiz Yasin Demirkaya verecektir. Danışmanlık gelirleri Türkiye ve tüm Dünya’da büyük oranda düşerken 2009 ve 2010 yıllarında ciromuzu arttırmayı ve 2009 da çok başarılı bir Yalın Konferans düzenlemeyi başardık. Bu sonuçlar çok yüksek özveri, profesyonellik,  büyük titizlik ve gayret ile mümkün olabilmektedir. Bu ciroların, bu performansın elde edilmesinde emeği geçen her arkadaşıma, kardeşime şükranlarımı sunuyorum.
2002 yılından bu yana birlikte çalıştığımız, bizlerle işbirliği yapmış, sponsor olmuş firmalarımıza, bu firmaların değerli yöneticilerine,  üyelerimize, eski ve mevcut  yönetim kurulu üyelerimize, proje yöneticisi ve uzmanlarımıza, idari kadromuza, mali müşavirimize, konferans düzenleyicilerimize ve önümüzdeki dönem yönetim kurulundan ayrılan Faruk Tezcan ve Sabri Akdemir’e , denetçiliğimizi yapan Hüseyin Adanalı’ya teşekkür ve şükranlarımızı sunuyor; yeni üyelerimize ve oylarınızla seçilecek yeni yönetim kurulumuza şimdiden başarılar diliyorum.
Yalın Enstitü’nün önümüzdeki dönemdeki amaçlarını, aktif ve gönüllü katılımlarınızla, daha da güçlü olarak yerine getireceğine inanıyorum. Bu vesile iye en iyi dileklerimi sunuyorum.
Selam ve sevgilerimle,
22 Mayıs 2010
Elite World Hotel, Taksim, İstanbul
Yalçın İPBÜKEN
Yönetim Kurulu Başkanı
 
 


Sn. Yalçın İpbüken’nin konuşmasınınardından Yönetim Kurulu adına mali rapor ve faaliyetler hakkında Yalın Enstitü İdari İşler Sorumlusu Sn. Yasin Demirkaya 2007-2008-2009 yıllarına ait mali veriler hakkında sunuş yaparak üyelerimizi bilgilendirdi.
Daha sonrasında Denetleme Kurulu adına Sn. Hüseyin Adanalı denetleme raporunu okudu. Mali ve denetleme  raporunun okunmasından sonra Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulul ve Denetim Kurulu ibrası için ayrı ayrı oylamaya geçildi. Oylama sonucu Yönetim ve Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi. Divan Başkanı gündeme göre 5252 dernekler kanunu gereği tüzüğümüzün yenilenmesi için oylamaya geçilerek oybirliği ile tüzük değişikliği yapılmıştır. Bir sonraki  gündem maddesi olan Yönetim ve Denetim Kurulu Asıl ve Yedek üye seçimine geçilerek aşağıda yer alan liste oybirliği ile seçilmiştir.
 Yönetim Kurulu Asıl Üye  Yönetim Kurulu Yedek Üye
 Yalçın İpbüken  Yönetim Kurulu Başkanı  Gökhan Çelikliay
 Ülkü Kulaç  Genel Sekreter  MuratKuter
 Nezih Soydan  Başkan Yardımcısı  Alp Ünal
 Cevdet Özdoğan  Başkan Yardımcısı  Kürşat Kaya
 Lemi Güngördü  Üye  Funda Şenyıldız
 Asuman Filiz  Üye
 Ali Yalçın  Üye
 Murat Ihlamur  Üye

 

 Denetim Kurulu Asıl Üye  Denetim Kurulu Yedek Üye
 İsmail Baş  Seçkin Yılmaz
 Gökhan Taşdeviren  Sema Bostan
 Hüsrev Yaman  EsraÖmür

 

 

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi