Blog

Sürekli İyileştirmenin Günlük Yönetimi

the_work_of_management_banner
Günlük Yönetim Yalın Teknikler

Sürekli İyileştirmenin Günlük Yönetimi

books
sürekli iyileştirmenin günlük yönetimi

Yöneticinin Yönetim Görevi Kitabı, Jim Lanchester tarafından yazılan bu kitap, Bir Lean Enterprise Institute Yayını olarak yayınlandı. Fiyatı 35 USD. Kitabı zaman içinde Türkçeleştirmek arzumuz bulunmaktadır. O zamana kadar adresinden veya Amazon’dan getirtmek daha uygun olacaktır. Zira yeni gümrük mevzuatı 35 USD üstündeki faturalara gümrük vergisi uygulamaktadır. Jim Lanchester’in Yöneticin Yönetim Görevi kitabında, sürekli iyileştirmenin günlük yönetimi sayesinde iş sonuçlarının iyileşebileceğine dair birçok noktaya değiniliyor.

“2017 Lean Transformation Summit” başlıklı yazımda da belirttiğim gibi Yalın Düşünce kitabının yazarı ve Yalın Enstitülerin kurucusu Jim Womack Jim Lanchester’in yazarlığını yaptığı kitabı tanıtmıştır. Jim Womack kitaba atıfta bulunarak her bir iş günü Değerin üretildiği Değer Akışında yer alan bütün Birimleri kapsayan üç yönetim yürüyüşünden bahsetmektedir.  Bu yürüyüşlerin ilki, Değeri üreten Birimde, ikincisi birden fazla iş alanından oluşan bölümde, üçüncüsü ise, öğleye doğru bütün birimlerin yer aldığı günlük şirket yönetim toplantısında gerçekleşir. Yürüyüşlerin her birisi her gün aynı zamanda ve bir gün önce ortaya çıkan olumsuzluğun olduğu yerde gerçekleşir. Geçmişteki performans ile karşılaştırılır ve süratle eski haline gelmesi için görüşülür.

Jim Womack yazısında, 20 yılını sürdürdüğümüz Yalın Enstitülerin uygulamalarında karşılaşılan en büyük eksikliğin bu şekilde giderileceğini ifade etmektedir.  Jim’in bu yazısı Planet-Lean sitesinde www.planet-lean@org  “Keeping Pace” başlığı altında yer almaktadır.

Kitabın yazarı ve CEO Jim Lanchester, kitabın ilginç ve yön gösterici hikayesini,  iki bölümde ele alıyor. Birincisinde,  şirket yöneticisi olarak kendi kişisel dönüşümünü yakından mercek altına alıyor, hikâyenin ikinci bölümünde ise, Lantech Firmasının diğer Amerikan üretim firmalarının geçirdiğine benzer şekilde yalın dönüşüme geçirmiş, belirli bir yolu aldıktan sonra dönüşüm bir süre duraksamış, tekrar dönüşüm hızlanmış; aynı yolculuğa çıkmış üretim ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yol gösterebilecek bir iş modeli haline gelmiş.

Jim Lanchester kitapta;

  • 10 yıl gibi bir süre örnek bir Yalın Uygulayıcı olan Lantech, bir süre sonra  elde ettiği kazanımları sürdürmekte ve mali performansını ilerletmekte sıkıntıya düşmüş,
  • Her şirket CEO’nun sorumlusu olduğu şirketin İş performansını sürdürebilmek ve ilerletebilmek için, gününün en önemli bölümünü 60-90 dakika süren Günlük Saha Yönetimi aktivitesinin oluşturduğunu,
  • CEO’nun dış desteğe ihtiyaç göstermeden 8 adımda gerçekleşecek yöntemleri uygulayarak  gerçek zamanlı ve sürdürülebilir Günlük Yönetim Sistemini oluşturulabileceğini,
  • Günlük Yönetim Sisteminin başarılı ile uygulanabilmesi için Yöneticilerin Düşünce Sisteminin ve Davranışlarının değişerek kendi altlarına talimatlar vermek, altlarının günlük performanslarını değerlendirmek yerine onlara soru sorarak ve iyi iş yapabilmeleri için gerekli koşulları oluşturarak altların konan metrikleri rutin olarak yerine getirmelerini sağladıklarını,
  • Günlük Yönetim Sistemini uygulayarak ve sürekli iyileştirmeyi sürekli kılarak İş Sonuçlarının iyileşebildiğini,
  • Günlük İş Başı toplantılarında takım üyelerinin kazanımları gerçekleştirdikleri ve doğru yolda ilerlediklerini gözden geçirdikleri toplantılarda neler olduğunu yakından izlediklerini,
  • Yöneticilerin amirlik/patronluk yapmak yerine gerçek bir koç gibi liderlik becerilerini ortaya koyarak, altlarında çalışanların kendi problemlerini çözmek yerine onların sorunları kendilerinin çözebilmelerini temin için nasıl destek olabileceklerini sorduklarını,
  • Lantech Firması, Satıştan Üretime bütün şirketin bütünleşmiş bir şekilde faaliyet göstermesini gerçekleştirdiğini,
  • Her bir çalışanın her bir gün eğitimine ve öğrendiklerini uygulamalarına yoğun ve derinlemesine niçin yatırım yaptığını, anlatmaktadır.

Günlük Yönetim Sistemini uygulamaya sokmak önemli değişiklikleri beraberinde getirmekte ve büyük cesaret gerektirmektedir. Yöneticilerin, Firmanın Değer ürettiği yere süreli gitmeleri gerektirdiğini ısrarla vurgulamaktadır. İşin nasıl yapıldığını görmeyi öğrenmeleri, mevcut günlük yönetim sistemlerinin işin yapılmasına destek vermekten uzak olduğunu vurgulamaktadır. Jim ifadesinde, “cesaretinizi toplayın, günlük dikkati dağıtan aktivitelerden kurtulun, işin yapıldığı, değerin üretildiği iş ünitesine gidin ve değerin nasıl ne şekilde üretildiğine odaklanın, demektedir.

The Work of Management Kitabı ile Yalın Enstitülerin Yönetim Kitapları tam bir bütünlüğe kavuşmaktadır.

Yalçın İpbüken

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi