Blog

Yalın Kavramlar: Çekme Tipi Üretim (Pull Production)

cekme-banner
Genel Yazılar

Yalın Kavramlar: Çekme Tipi Üretim (Pull Production)

Müşteri prosesin gereksinimlerini, tedarikçi proseslere sinyal yolu ilettiği bir üretim kontrol metodu. Çekme tipi üretim, fazla üretimi ortadan kaldırmaya çabalar ve bir “Tam Zamanında (JIT)” üretim sisteminin üç ana bileşeninden birisidir.

Çekme tipi üretimde, bir sonraki operasyon, ister aynı tesis içinde isterse ayrı bir tesiste olsun, çoğunlukla bir kanban kartı aracılığıyla, hangi malzeme ya da parçanın istendiği, gerekli olan miktar ve ne zaman ve nerede gerekli olduğu hakkında önceki operasyona bilgi sağlar. Müşteri proses bir ihtiyaç sinyali verene kadar tedarikçi proses tarafından hiçbir şey üretilmez. Bu, itme tipi üretimin tersidir.

Çekme tipi üretim sistemlerinin üç temel tipi vardır:

Süpermarket Çekme Sistemi

Üstünü tamamlama veya yenileme veya a-tipi çekme sistemi olarak da bilinen en temel ve geniş yayılımı olan tip. Bir süpermarket çekme sisteminde, her proses, ürettiği her üründen bir miktarını elinde tuttuğu bir süpermarkete sahiptir. Her proses basit anlamda süpermarketinden ne çekildiyse sadece çekilenin üstünü tekrar tamamlamak için üretir.

supermarket-cekme-sistemiTipik olarak, müşteri proses tarafından süpermarketten malzeme çekildikçe, ürünü çekmek için tedarikçi prosese bir kanban veya başka tipte bir bilgi gönderilecektir. Bu, çekilen malzemenin yenilenmesi için önceki prosesi tetikleyecektir.

Her proses kendi süpermarketinden eksilenin üstünü doldurmaktan sorumludur, böylece çalışma yerinin günlük yönetimi nispeten basittir ve kaizen fırsatlarını görmek daha kolaydır. Süpermarket sisteminin dezavantajı, prosesin ürettiği bütün parça çeşitlerinden bir stok taşımak zorunda olmasıdır ve eğer parça çeşitlerinin sayısı büyükse uygulanabilir olmayabilir.

Sıralı Çekme Sistemi

Bir sıralı çekme sistemi—b-tipi çekme sistemi olarak da bilinir—bir süpermarkette her biri için stok tutulacak çok fazla sayıda parça çeşidi olduğunda kullanılabilir. Ürünler genellikle “siparişe göre üretilir” ve bu sayede toplam sistem stokları en aza düşürülür.

Bir sıralı çekme sisteminde, üretim planlama bölümü, üretilecek ürünlerin karma ve adedini doğru belirlemelidir. Bu, çoğunlukla her vardiya başında üretim kanban kartlarını bir heijunka kutusuna yerleştirerek yapılabilir. Bu üretim talimatları daha sonra değer akışının başındaki prosese gönderilir. Çoğunlukla bu “sıralı liste” şeklinde yapılır, bazen “sıralı tablet” olarak da isimlendirilir. Takip eden her proses, sırayla sadece önceki proses tarafından kendisine teslim edilen işleri üretir. Her birim ürün için İGİÇ (ilk giren ilk çıkar) baştan sona korunmalıdır.

Sıralı çekme sistemi kısa ve öngörülebilir akış sürelerini korumak için baskı yaratır. Bu sistemin etkin olarak işlemesi için, müşteri siparişlerinin modeli iyi anlaşılmalıdır. Eğer siparişlerin tahmin edilmesi zor ise ya üretim akış süresi çok kısa olmalı (sipariş akış süresinden az) ya da bitmiş ürünler için elde uygun bir stok tutulmalıdır.

Bir sıralı çekme sistemini sürdürmek güçlü bir yönetim gerektirir ve fabrika alanında onu geliştirmek de zorlayıcı bir çalışma olabilir.sirali-cekme-sistemi

Süpermarket ve Sıralı Çekme Karma Sistemi

Bir karma sistemde—c-tipi çekme sistemi olarak da bilinir—süpermarket ve sıralı çekme sistemi birlikte kullanılabilir. Karma sistem 80/20 kuralının geçerli olduğu zaman, yani günlük üretim hacminin çoğunu (belki %80’ini) parça çeşitlerinin küçük bir yüzdesi (belki %20’si) oluşturduğunda uygun olabilir. Çoğunlukla parça çeşitlerini üretim hacmine göre (A) yüksek, (B) orta, (C) düşük ve (D) seyrek siparişler olarak gruplamak için bir analiz yapılır. Tip (D) özel sipariş veya yedek parçaları temsil edebilir. Bu düşük sayıda giden kalemleri yönetmek için, özel bir parça çeşidi değil, fakat onun yerine bir kapasite miktarını temsil eden özel bir D tipi kanban yaratılabilir.

O zaman D tipi ürünler için üretim sırası, üretim planlama bölümünün sıralı çekme sistemi parçaları için kullandığı metodla belirlenir.

Böyle karma bir sistem, süpermarket ve sıralı çekme sistemlerinin her ikisinin seçimli olarak uygulanabilmesine olanak verir ve talebin karmaşık ve değişken olduğu ortamlarda bile her birinin yararından faydalanılabilir. İki sistem, bir değer akışının bütününde yan yana yatay olarak birlikte işleyebilir, ya da verilen bir parça numarası için kendi ayrı değer akışı boyunca değişik yerlerde kullanılabilir.

karma-cekme-sistemiKarma bir sistem, iş dengelemesini ve normal olmayan durumları tanımlamayı daha zor hale getirebilir. Ayrıca kaizeni yönetmek ve uygulamak daha güç olabilir. Bu nedenle bir karma sistemi etkin olarak işletmek için güçlü yönetim gerekir.

Kaynak: Yalın Kavramlar Sözlüğü
Kaynak: Yalın Kavramlar Sözlüğü

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi