Blog

Mevcut Durum Değer Akış Haritası Nasıl Çizilir?

Değer Akış Haritalama Yalın Teknikler

Mevcut Durum Değer Akış Haritası Nasıl Çizilir?

Gelecek durumun geliştirilmesi, mevcut üretimin analizi ile başlar. Haritalama, şirketinizde “kapıdan kapıya” akış seviyesinde başlar. Bu seviyede, her bir proses adımını kaydetmek yerine “montaj” veya “kaynak” gibi proses kategorileri çizilir.

Haritada prosesleri ve akışları göstermek için bir dizi sembol / ikon (bu çalışma kitabının arka kapağının içinde özetlenmiştir) kullanırız.

Siz bunlara ilave olarak kendi sembol/ikonlarınızı geliştirebilirsiniz. Fakat bunların şirketiniz içinde tutarlı olmasını sağlamalısınız. Böylece herkes yalın üretime geçmek için ihtiyaç duyulan haritaların nasıl çizileceğini ve okunacağını bilecektir.

Fabrika içindeki bütün akışı bir sefer gördükten sonra, çalışmanın seviyesini değiştirebilirsiniz; proses grupları içindeki her bir adım detayına inilebilir veya değer akışının fabrika dışındaki akışı seviyesine çıkılabilir.

Haritalama ile ilgili birkaç ipucu:

  • Mevcut durum ile ilgili bilgileri, malzeme ve bilgi akış yolları boyunca yürürken bizzat kendiniz toplayın.
  • Akış ve proseslerin sırası ile ilgili genel bir kanıya sahip olmak için, kapıdan-kapıya değer akışı boyunca hızlı bir yürüyüş ile başlayın. Yürüyüşten sonra geri dönün her prosesle ilgili bilgi toplayın.
  • Hammadde ambarından başlayıp değer akışı doğrultusunda yürümek yerine, teslimattan başlayın ve akış yönünün tersine doğru çalışın. Bu şekilde, daha önce yer alan prosesler için bir ritim oluşturan ve müşteriyle doğrudan ilişkinin olduğu proseslerden başlarsınız.
  • Kronometrenizi yanınızda getirin ve bizzat toplamadığınız bilgilere ve standart zamanlara güvenmeyin. Dosyadaki rakamlar nadiren gerçeği yansıtır. Dosyadaki veriler, her şeyin bir zamanlar iyi olduğu durumları gösterir, örneğin bu sene ilk defa 3 dakikalık kalıp değiştirme, fabrika açıldığından beri bir hafta hızlı çalışma gerekmedi. Gelecek durumu tasarlama yeteneğiniz, bizzat hareketin olduğu yere gitmenize, ne olduğunu anlamanıza ve ölçmenize bağlıdır. (Bu kuralın dışına çıkabilecek olası veriler şunlardır; makine çalışma zamanı (uptime), hurda / yeniden işleme oranları, model değiştirme süreleri vb.)
  • Bir çok kişi çalışmaya dahil olsa bile, bütün değer akışının haritasını kendiniz çizin. Bütün akışın anlaşılması, değer akışı haritalamanın amacıdır. Farklı kişiler farklı akış bölümlerini haritalarsa akışın tümünü anlayan hiç kimse olmaz.
  • Daima kurşun kalem ile çizim yapın. Mevcut durum analizi için kaba çizimlere sahada başlayın — ve yine kurşun kalem kullanın — düzeltmeleri daha sonra yaparsınız. Bilgisayar kullanmayı kabul etmeyin.

Mevcut Durum Değer Akış Haritası

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi