Blog

Değer Akış Haritalama ( VSM ) Neden Gereklidir?

Değer Akış Haritalama Yalın Teknikler

Değer Akış Haritalama ( VSM ) Neden Gereklidir?

  • Değer akış haritalama, üretimdeki tek bir prosesten, montaj, kaynak vb. daha fazlasını görmenize yardım eder. Akışı görebilirsiniz.
  • İsraftan daha fazlasını görmenizi sağlar. Haritalama, değer akış yollarındaki israf kaynaklarını görmenize de yardımcı olur.
  • Üretim prosesleri ile ilgili ortak bir konuşma dilinin oluşmasını sağlar.
  • Akışla ilgili kararlar görünür olduğu için onları tartışabilirsiniz. Aksi takdirde, sahada alınan birçok kararlar ve detaylar hatalı olabilir.
  • Yalın kavramlar ile teknikleri birbirine bağlar.
  • Uygulama planı için temel oluşturur. Değer akışı haritaları, “kapıdan-kapıya” bütün akışın nasıl işleyeceğinin tasarlanmasına yardım ederek — ki birçok yalınlaşma çalışmasında eksik olan parça budur — yalın uygulama için birer plan oluştururlar. Plansız bir ev yapmayı hayal edebilir misiniz?
  • Bilgi akışları ve malzeme akışları arasındaki ilişkiyi gösterir. Başka hiçbir araç bunu yapamaz.
  • Katma değer yaratmayan adımlar, temin süresi, kat edilen mesafe, stok seviyesi gibi sayısal değerler üreten birçok nicel teknikten ve yerleşim planları hazırlamaktan daha faydalı bir tekniktir. Değer akışı haritalama, akışı yaratmak için işletmenizi nasıl çalıştırmanız gerektiğini çok detaylı bir şekilde tanımlamanızı sağlayan nitel bir araçtır. Rakamlar aciliyet hissi yaratmak veya önce/sonra ölçümleri için iyidir. Değer akışı haritalama ise o rakamları değiştirmek için neler yapmanız gerektiğini tanımlamak için iyidir.

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi