Blog

İnsan ve Sistem Odaklı Stratejik Yönetim Modeli

nsan-ve-Sistem-Odakli-Stratejik-Yonetim-Modeli
Strateji

İnsan ve Sistem Odaklı Stratejik Yönetim Modeli

Belirsizlik çağındayız. Talep ve teknoloji sürekli değişiyor. Pandemi bunların üstüne durumu daha vahim hale getirdi.

Şirketler satış kaybı, pazar payı kaybı, kârlılıkta azalma yaşıyor ve sisli bir yolda otomobil içinde seyahat eder gibi çabalıyorlar. Çeşitli kurumlar da benzer etkilenmeler yaşıyor. Başarı, bu ortamda zorluklarla mücadele ve şartlara uyum yeteneğine bağlı.

Yüksek enerji ve uyum içinde çalışmak her zamandan daha önemli.

Bir süre önceye kadar yılda bir kere stratejik yönümüzü ve planlarımızı gözden geçirmek yeterli olabilirken, artık bir gözümüz bugünde, diğer gözümüz ise önümüzdeki haftada ve yolculukta olması gerekiyor.

İnsan unsurunun ve her seviyedeki liderliğin her zamankinden daha çok ön plana çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Hem bireysel hem de takım oyununu aynı zamanda başarı ile oynamak gerekiyor.

Özellikle Üst kademedeki liderlikle günü, haftayı, ayı, yılı ve orta ve uzun vadeyi bir arada yönetmek gerekiyor.

Şirketlerin büyümeyi devam ettirmek, sürekliliği sağlamak için “insan ve sistem odaklı bir yönetim metoduna ve zihniyetine” ihtiyaç olacaktır.

Bunun için, karar ve faaliyetlerini bir Stratejik Plana göre belirlemelerini ve yönetmelerini öneriyoruz.

Stratejik Plan ve Uygulanması yaşayan bir süreç olarak tasarlanıp yönetildiği taktirde,

  • kurumsal değişim faaliyetlerine rehberlik edecek,
  • yöneticilere orta ve uzun dönemli kararlar alırken yön gösterecek
  • uzun dönemli Finansal Planlama ve Yıllık Bütçe Hazırlama süreçlerine temel oluşturacak
  • kurum bünyesindeki birimler ve kişiler arasında bir yön ve anlayış birliği sağlayacak
  • organizasyonun, birimlerin ve bireylerin performansının değerlendirilmesine yönelik sistem ve süreçlere ışık tutacaktır.

Ekibimizde bulunan deneyimli danışmalarımızla uzun yıllardır bu konu üzerinde çalışıyor; bilgi birikimimizi ve deneyimimizi sürekli derinleştiriyor; kurumlara hizmetler sunuyoruz.

Bu hizmetin içeriğini ekteki dosyada görebilirsiniz.

Şirketinizde benzer nitelikte bir çalışma gerçekleştirmek istediğiniz takdirde, sizlerle iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtir, talebiniz olursa bir ön görüşme yapmayı öneririz.

Saygılarımızla,

Yalçın İpbüken
Başkan

Sunum Dosyasını İndirmek İçin TıklayınızYorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi