Blog

Amerikan İmalat Sanayiinde Yeni Bir Dönem Başlatacak Öğretici Bir Ortaklık

Genel Yazılar

Amerikan İmalat Sanayiinde Yeni Bir Dönem Başlatacak Öğretici Bir Ortaklık

Schroeder, Lex
Kevin Nolan ve Dirk Bowman Mart 2013’de, LEI’nin (Lean Enterprise Institute) Orlando’daki yıllık Yalın Dönüşüm Zirvesi’nde GE Ev Cihazları’nın yalın yolculuğundan çıkarılabilecek dersleri bizimle paylaştılar. Bu makale GE’in Lousville’deki Appliance Park’ında (Ev Cihazları Parkı) yapılanları ele alarak GE ve LEI arasındaki “yalın birlikte-öğrenme” ortaklığının hikayesini aktarmaktadır. Hikaye şekillendikçe bizi izlemeye devam edin.
“Hedef hiçbir zaman yalın araçları orda burda uygulamak
olmamıştır, bu yangın söndürmekten başka bir şey değildir. Hedef
 baştan beri tüm örgüt boyunca yeni bir düşünce tarzının tohumlarını
atmak ve yeşertmek olmuştur.”
Politika saptayıcılar ve iş dünyası liderleri ayakta durmaya çalışan A.B.D. ekonomisini güzel düşlerle yeniden yapılandırmak için çabalarlarken, GE sadece üretime ilişkin görüşlerin merkezinde yer almamakta, aynı zamanda lokomotif görevi de üstlenmektedir.
100’den fazla ülkedeki operasyonlarıyla, tüm dünyadaki 300,000 çalışanıyla ve 150 milyar dolarlık yıllık geliriyle GE bir aile markasıdır ve A.B.D. ekonomisinin başlıca bileşeninden biridir. GE enerji, sağlık, hava-uzay, taşıma, işletme çözümleri ve ev cihazları gibi birbirinden çok farklı alanlarda pazar lideridir. Appliance Park GE’nin en büyük ev cihazları üretim operasyonudur. Harvard Business Review’ın bir makalesinde CEO Jeffrey Immelt 2010’da GE’nin neden Lousville’de 15 yıldan bu yana ilk kez 1 milyar dolarlık bir yatırım yaparak yeni ürünler üretme (daha ziyade su ısıtıcıları, çamaşır makinaları/kurutucuları, bulaşık makinaları ve buzdolapları) kararı aldığını ve yaklaşık 3,000 yeni Amerikan iş pozisyonu yarattığını anlatıyor.
GE, insanların “iç tedarik” (insourcing), “yeniden ülkeye dönüş” (re-shoring), ya da “üretimi bir ülke içindeki ucuz işgücü bölgelerine kaydırma” (onshoring) dedikleri gibi
ürünleri tekrar ülke içinde üretmenin çeşitli iş avantajları getirdiğini görmüştü. Bu durum, GE’nin daha fazla iş olanağı yaratmasının yanısıra, artmakta olan uluslararası nakliyat ücretlerinden ve malzeme masraflarından kurtulmasını ve küresel tedarik zinciri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını da sağlıyordu. Artı, bir ürünü ülke dışında üretmek (offshore) tasarımla geliştirmeyi birbirinden ayırmak anlamına geliyordu. Yaratıcılıkta herkesin önünde olmak için ise bu iki işlevin aynı yerde bulunması, birlikte sıkı sıkıya çalışmaları elzemdi. İç tedarik hemen bir mali kazanımla sonuçlanmayabilir ama uzun-vadede sağlayacağı yararlar azımsanamayacak kadar önemli olabilir. (GE’nin işleri Atlantik’teki Appliance Park’a geri getirme kararı üzerine daha fazla okuyun; http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/12/the-insourcing-boom/309166/ )
Immelt Amerikan imalat sanayiinde yeni bir dönem başlatmaya kendini adamış durumda. “İnsanlar pazarların Darwinvari doğası üzerine konuşuyorlar”, diye yazmış. “Deniyor ki Amerika tarımdan sanayie ve sonra da hizmetlere doğru doğal bir evrim sürecinden geçmiştir…Ama Birleşik Devletlerinin sanayi alanında düşüşündeki hiçbir şey kadere bağlanamaz ya da kaçınılmaz değildir.” Örneğin, Çin’in küresel pazardaki performansı bizi yıldırmamalıdır, tersine bize esin kaynağı olmalıdır. Sanayi değişiyor olabilir ama hiçbir yere gittiği yoktur ve hala dahi Amerikan altyapısının önemli bir bileşeni konumundadır.
Peki GE Ev Cihazlarının yeniden yeni ürünler üretmesiyle birlikte (ki Misyon 1. programları olarak bilinmektedir ) neden bunlar olabilecek en etkin yolla üretilmesin? GE için zaman şimdi insanlara yatırım yapma, daha iyi üretim yöntemleri öğrenme ve bu yöntemleri tüm örgüt boyunca yayma zamanıdır. Bu GE için sadece yeni ürünlerle değil ama yeni ve iyileştirilmiş üretim ve yönetim sistemleri (ve sistematik düşünebilen yalın liderler) yaratarak da kendini rakiplerinden ayrıştırma şansı demektir. Immelt sadece GE’nin işini iyileştirmeyi istememekte, örgütün işleyiş tarzını da baştan aşağı değiştirmek istemektedir.
İşte GE ile LEI’nin ortaklığı bu noktada başlıyor. 2011’in ilkbaharında GE LEI’yle yakın temasa geçtiğinde, ne istediklerini gayet iyi biliyorlardı: LEI, GE’ye Appliance Park’ta, yeni üretim ve ürün geliştirme sistemleri doğrultusunda radikal olarak yeni bir yönetim sistemi oluşturmada yardımcı olabilir miydi?
GE’nin sürekli iyileştirmede uzun bir geçmişi vardır, onun için çoğu yalın uygulamalar onlar için yeni bir şey değildi. Yeni olan, GE’nin bir yandan yepyeni bir işgücü ile çalışarak ve diğer yandan da iddialı bir zaman çizelgesiyle yepyeni ürünler üreterek yalın düşünceyi sistematik olarak uygulama girişiminde bulunmasıydı. Ge Ev Cihazları, halihazırda sekiz yeni Misyon 1 ürününü  piyasaya sürmüş durumdadır. Şimdi dört yeni ürün üzerinde çalışıyorlar. Bu heyecan verici ve soylu ve aynı zamanda müthiş iddialı bir çabadır.
Rich Calvaruso (GE Ev Cihazları Yalın Lideri), Bill McDonough (İK Yalın Dönüşüm Lideri) ve Kevin Nolan (Teknoloji Başkan Yardımcısı) hepsi bunun yapılabilceğine ve
yapılması gerektiğine inanıyorlar. GE Ev Cihazları CEO’su Chip Blankenship’in güçlü desteğine sahipler. Bu ekip hep birlikte, Toyota Üretim Sistemi ilkelerine dayanan ama GE Ev Cihazlarının kendi iş gereksinimlerini karşılamak üzere kullanılan GE-ECPS (GE Ev Cihazları Performans Sistemi) kapsamında çalışanları eğitme sürecindedirler. LEI, GE’ye koçluk ederek ve insanların sürekli iyileştirme yeterliliklerini geliştirerek yardımcı oluyor. Hedef hiçbir zaman yalın araçları orda burda uygulamak olmamıştır, bu yangın söndürmekten başka bir şey değildir. Hedef baştan beri tüm örgüt boyunca yeni bir düşünce tarzının tohumlarını atmak ve yeşertmek olmuştur.
Bu daha büyük hedef akılda tutulmak kaydıyla, GE ve LEI’nin dikkatlerini odakladıkları noktaları sıralayalım:
Yalın Liderler Yetiştirmek
GE Ev Cihazları yeni ürün geliştirme ve üretim süreçlerini desteklemek üzere yeni bir yönetim sistemi geliştirmeye kararlıdır. Bu, problem çözücüler ve koçluk yapan, başkalarına problemlerini daha etkin çözmede yardımcı olan liderler yetiştirmek anlamına gelir. LEI’den John Shook, Mark Reich ve Margie Hagene yöneticilere yalın ilkeleri anlatarak ve yeni bir yönetim sisteminin bir bütün olarak GE Ev Cihazları için ne anlama geleceğini açıklayarak yönetici koçluğu ve takım lideri koçluğu yapmışlardır. GE tarafından da Rich Calvaruso ve Bill McDonogh yalın düşünceyi tüm Misyon 1’lere yaymak ve insanları GE-ECPS konusunda eğitmek üzerine çalışmaktadırlar.
Yeni Ürün Geliştirme Sürecini İyileştirmek
GE Ev Cihazları ekipleri yalın düşünceyi YÜS’ya (Yeni Ürün Sunma) uygulayarak esas olarak birbirinden bağımsız (birbirine rakip hedefleri ve metrikleri olan) silolar konumundan tek hedefi olan bütünleşmiş tek bir ekip konumuna doğru yol alıyorlar. Bu tek bir ekip aynı metrikleri (kalite, zaman, hizmet, maliyet) paylaşmaktadır ve ürün geliştirmenin tüm yönlerinin işin en başından beri farkındadır. Geçen yaz, tüm Misyon 1 ekip üyeleri YÜS sürecini tasarımdan üretime, yan sanayi ilişikilerine ve nihayet sevkiyata kadar bir bütün olarak görüşmek ve iyileştirmek için GE Ev Cihazları’nın eğitim merkezinde toplandılar. Hep birlikte problemleri ve açıkları tanımlama, potansiyel karşı önlemlere karar verme ve sahiplenme ve işi sonuna dek götürme üzerinde çalıştılar.  LEI ilk yeni ürünler artık piyasaya sürülmüşken gerekli öğrenmeyi garanti etmek için düşünce odaklanması/değerlendirme süreci içinde bu oluşumlara yardımcı olmaktadır. Ekipler karşı önlemleri test etmek, denetlemek ve uyarlamak için yönetimle birlikte çalışmaya devam ediyorlar.
Üretim Alanı Operasyonlarını İyileştirme ve Ekip Üyesi Eğitimi
GE en başından itibaren yeni üretim ve yönetim sistemlerinin bizzat üretim alanında, direkt üretim operasyonlarında gerçekleştirilmesi gerektiğini kavramıştı. LEI’nin yalın
koçları Scott Borg, Noel Jarin ve Javier Sanchez özellikle GE’nin yeni buzdolabı hattına odaklanmak üzere, yalın liderlere ve bizzat üretim alanındaki işçilere operasyonlarda pratik iyileştirmeler yapmak konusunda yardımcı oldular. Ekipler son montaj ürünlerini iyileştirdiler ve böylelikle karışık model üretimine geçilmesi için gerekli zemini hazırladılar. Bu, iş istasyonlarının büyük çapta yeniden tasarlanmasını, aynı zamanda standart iş konusunda sistematik eğitim verilmesini gerektirmişti. LEI halihazırda buzdolabı ekibine son montajdan aşağı, köpükleme (foaming), kısmi montaj, pres ve kalıplamaya doğru itme üretim sisteminden çekme üretim sistemine geçmek konusunda yardımcı olmaktadır.
Örgütsel Strateji
GE geleneksel yönetim sistemlerini PDCA (hoshin kanri) ile süreklilik kazanan (bir) strateji düzenleme süreci ile genişletmektedir. GE Ev Cihazları’nın (yeni bir işgücü kitlesi kullanılarak yeni ürünler elde etme sürecinin bir başka lokasyonu olan) Georgia’daki Roper operasyonlarında yeni bir strateji planlama süreci üzerinde denemeler yapılmaktadır. LEI bu girişime ve diğer örgütsel stratejiyi iyileştirme çabalarına eğitim ve koçluk kanalıyla destek verecektir.
Problem Çözme ve Düşünce Odaklanması/Yorumlama (Reflection) Yoluyla Öğrenme
2011 ilkbaharında GE Ev Cihazları’nda (Misyon 1 ekiplerinin “büyük odaları[1]”ndan daha küçük olduğu için) “Küçük Büyük Oda” adını verdikleri bir işlevler-arası ekip oluşturuldu ve yalın bir işletmeye geçişte gerekli olan yönetsel davranışlar ve kültürel ilkeleri tanımlamak için Herman Miller ve Autoliv gibi örnek firmalar incelendi. Bu çalışma devam etmektedir. LEI yönetsel sistem tasarımı, yönetici ve ekip lideri koçluğu, yapısal düşünme süreçleri ve problem çözme eğitimi yoluyla bu çabalara destek verdi. Yeni ürün piyasaya sürme ya da bir bütün olarak YÜS süreci üzerindeki ana düşünceler/yorumlar üst yönetimle paylaşılmaktadır. GE ekip üyeleri daha iyi problem çözücü olmak, her seviyede, her yönde yeni iletişim kanalları açmak için düşünce odaklanması/yorumlama aracını kullanmaktadırlar.
Tüm bunların önemli çalışmalar olmasına karşın GE Ev Cihazları ekibi işin daha başında olduklarını hissetmektedir. Yalın ilkeleri ve araçları anlamak ya da yalın bir üretim hattı ya da süreci oluşturmak bir şeydir, ama insanların (Planla, Yap, Çek et, Davran) bilimsel yöntemine dayaranrak sürekli problem çözme uygulayıcıları olmalarını nasıl sağlayacaksınız? Bir problem çıktığında bir yandan da iş akışını bozmadan probleme nasıl yaklaşacaksınız? Yeni yöneticiler ve ekipler oluşturulduğunda ilerlemeyi nasıl sürekli kılacaksınız? Öğrenmeyi tüm örgüt çapında nasıl yayacaksınız? İnsanların problemler üzerine rahatça konuşmalarına ve konuları[1] Burada elektronik müziğin “büyük oda” adı veriler sabit ritmler ve sade meolodilerden oluşan bir türüne atıfta bulunulmuş olabilir.
rahatça gündeme getirmelerine ve yeni bir düşünme tarzına göre davranmalarına nasıl yardımcı olacaksınız?
Bunlar GE Ev Cihazları ve LEI’nin güçlerini birleştirdikleri 2011’den bu yana gündeme getirdikleri sorulardan bazılarıdır. LEI COO’su John O’Donnell’ın sözleriyle “Bu sorulara yanıt bulmak Amerika’da rekabet gücü yüksek ürünler üretmek ve müşterilere gerçek değer sunmakla sonuçlanacak üretim ve yönetim sistemlerini geliştirmek için esastır.”
Charles Fishman’ın The Atlantic’te dediği gibi, “Şimdi gelişmekte olan üretim rönesansı iş krizini tek başına çözmeyecektir, ama ekonomiyi genişletebilir ve geçen on yılda ya da daha uzun sürede kaybedilen olanakları-ve becerileri-geri kazandırabilir.” Bu kolay bir iş değildir, ama daha önce de gerçekleştirilmiştir. Yalın düşünce ve uygulamanın savunucuları bu yöntemlerin işe yaradığını kanıtlamışlardır. (LEI’den John Shook’un 1980’lerde bir GM-Toyota ortak yatırımı olan otomobil üretim fabrikası NUMMI’nin dönüşümüne nasıl yardımcı olduğunu okuyun; http://sloanreview.mit.edu/article/how-to-change-a-culture-lessons-from-nummi/ ).
Önümüzdeki aylarda GE Ev Cihazları’nın yalın dönüşüm çabaları üzerine hikayeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Bu hikayeyi takip etmek için www.lean.org’u ziyaret edin ya da LEI bültenine abone olun http://www.lean.org/WhoWeAre/why_join.cfm
Makalenin orijinali için; http://www.lean.org/Common/Display/?o=2375

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi