Blog

2014 Yılına Girerken Yalın Enstitü Olarak Öngörülerimiz, Gerçekleştirmek İstediklerimiz

Genel Yazılar

2014 Yılına Girerken Yalın Enstitü Olarak Öngörülerimiz, Gerçekleştirmek İstediklerimiz

2-3 Aralık tarihlerinde Bursa Hilton Otelinde gerçekleştirdiğimiz Yalın Zirve tüm Katılanları, Konuşmacıları, Organizasyonda görev yapanları ve Yalın Enstitü olarak bizleri memnun etti. Gerek içerik, gerek sunumlar ve gerekse sunucuların nitelikleri ve Hilton Oteli Konferans Salonunun kalitesi ile 6. Zirve hakikaten memnuniyet verici idi. Zirvede Yalın Enstitüler Network İdare Komitesi üyeleri, Rusya’dan gelen konuklar da bulunuyordu.
zirve-resim
Zirve ertesi, İdare Komitesi üyeleri ile Tofaş/Fiat, Matay ve Yeşim Tekstil ziyaretleri çok doyurucu geçti. Yalın’ın ülkemizde eriştiği seviyeyi Komite üyelerine göstermek bize mutluluk verdi.
Zirve ile ilgili bilgileri diğer ortamlarımızda paylaşmaya devam edeceğiz.
Yazıya girişimde, Yalın Düşüncenin 5 temel prensibini tekrarlamayı arzu ediyorum;
yalin-dusunce
1.Müşteri için en uygun Değeri Tasarlamak ve Üretmek,
2. Müşteriye Değeri Gerçekleştiren Değer Akışlarını organize etmek ve yönetmek,
3. Değer Akışlarında Sürekli Akışı geçekleştirmek,
4. Gerçek Talebe göre Değeri Üretmek, Çekme Sistemini oluşturmak,
5. Sürekli İyileştirmeyi, İnsana Saygıyı,  bir yaşam tarzı haline getirerek Mükemmelliği Aramak
 
Yalın Yönetim Sistemini resimlendirmek istediğimizde sistemin  Üç Temel Öğesi olan, Amaç, Proses ve İnsanı birbirlerini kesen üç çember olarak resimlendiriyoruz.  Her bir öğe, diğerleri ile birlikte bütünlüğü ve uyumu gerçekleştirme çabasının yapı taşları olarak ortaya çıkıyor.amac-proses-insan
Yalın Düşüncenin 5 prensibini gereği gibi yerine getirme irademiz beraberinde Yalın Yönetim Sistemini bir bütün olarak oluşturmayı ihtiyaç haline getiriyor.
Yalın Düşüncenin Amaç öğesi, kurum ve kuruluşların var oluşları doğrudan ilgilidir. Her bir kuruluş kendi amacı doğrultusunda gerçekleştirebileceği özgün ürün ve hizmetleri sunacağı müşteri ve pazarın gerçek ihtiyacı için büyük bir titizlik ile belirlediği ürün ve hizmetleri doğru zamanda, doğru fiyata ve doğru özellikleri ile sunabilme yeteneğini sürekli geliştirmesi ile ilintilidir.
Tasarlayacağımız ve sunacağımız ürün veya hizmetin hedef kitlemizin zihninde ayrıcalıklı yerini alabilmesi için “eşsiz çözümler” sunması gerekiyor. Bu konuda Eski Ford Yeni Ürün Geliştirme Direktörü ve Toyota Tarzı Yeni Ürün Geliştirme Sistemi kitabını ve bu kitabın yazarı James Morgan’ın yazısını Yalın Enstitü Web sitesinden okuyabilir, kitabı Yalın Enstitüden temin edebilirsiniz.
peterPeter Drucker’ın Kuruluşların kendi hakkında sormasını istediği En Önemli 5 Sorunun; 1.Misyonunuz Nedir? 2.Müşteriniz Kimdir? 3.Müşteri neye Değer verir? 4. Sonuçlarınız neler? 5. Planınız nedir? Cevaplarını tam ve doğru olarak belirlemesi büyük bir kolektif çabanın ürünü olacaktır. Bu soruları her hafta Yönetimlerin kendilerine sorması günümüz koşullarında gerekli olmaktadır. Geçenlerde McKinsey Mecmuası Ford Şirketinin CEO’su Alan Mulally ile “21.yüzlılda başı çekmek: Ford’dan Alan Mulally ile Görüşme”  başlığını taşıyan önemli bir görüşmeyi yayınladı.
Bu görüşmede Ford CEO’su yukarıda kısaca belirttiğim 5 sorunun haftalık Yönetim Kurulu toplantısında cevaplarını aradıklarını belirtti. Yani günümüzde Şirketin Temel Strateji ve Hedeflerini yılda bir kere gözden geçirip işi otomatiğe bağlama devri geçmiştir. Dünya her gün yeni bir güne uyanmakta dün konuşmadığı şeyler gündeme gelmektedir. Dün için çok önem taşıyan hususlar ise ertesi gün önemini yitirmektedir.
Toyota Tarzı Yalın Liderlik, Yazarı Gary Convis’ın kitabını ve Art Byrne tarafından yazılan Lean Turnaround kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Her iki kitabı da Yalın Enstitü ’den temin edebilirsiniz
Yalın Dönüşümün Sürdürebilirliğini Gerçekleştirmek önümüzdeki dönemin en önemli konusu olacaktır. Bunun için Yalın Yönetim Sistemini bütün ögeleri ile hayata geçirmenin zorunlu olduğunu düşünüyoruz iz.
1.Strateji Geliştirme, Gözden Geçirme ve Strateji ve Politikaları Yaygınlaştırmak için Yalın Enstitünün yıllar içinde geliştirdiği uzmanlığı farklı mecralarda ve formülasyonlarda sunmaya devam edeceğiz.
Pascal Dennis’in Lider’in Planlama ve Uygulama Kitabını tavsiye ediyorum. Kitabı Yalın Enstitüden temin edebilirsiniz.
2,Şirket organizasyon yapılarını Müşteriye Değer Üreten, Sunan Değer Akışlarını ön plana çıkartacak şekilde yeniden örgütlendirmek gerekecektir. Yaklaşık yüz yıldır organizasyon yapıları hiyerarşik ve fonksiyonel olarak oluşturulmaktaydı. Hâlbuki Müşteriye Değer Sunumları ise organizasyonun, organizasyonların içinden geçen yatay akışlar olarak gerçekleşmektedir. Bu akışların bütününden hiç kimsenin sorumluluk üstlenmemesi ciddi sorunlar yaratmaktadır. Fonksiyonel ve hiyerarşik ihtiyaçlar Değer Akışlarının önüne geçmekteydi.
Örgüt yapılarını, Değer Akışlarını dikkate alarak yeni başta düzenlemek başlı başına radikal bir değişimi gerektirmektedir.
John Shook’un yazdığı Görmeyi Öğrenmek isimli Metot kitabını bir referans kitabı olarak kullanmanızı; Üretim ve Ofis ortamları için Değer Akış Eğitimlerini Yalın Enstitü ‘den temin edebilirsiniz.  
3.Müşteriye Değer Akışlarına göre örgütlenmek, beraberinde Mali Sistemleri, Performans Sistemlerini de Değer Akışlarına göre yeni baştan düzenlemeyi gerektiriyor. Mali Raporlama, Bütçe sistemlerinin Değer Akışlarına göre yeni baştan oluşturulması başlı başına radikal değişimi gerektiriyor.
4.Örgüt İş Yapış Kültürünün yeni baştan oluşturulması ise başlı başına önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Yalın İnsan Kaynakları yerine Yalın İnsan Yönetimi ve her kademe için Yalın Liderlik.
En büyük arzumuz, Türk Yönetim Sistemi diye vasıflandırabileceğimiz entegre yönetim yaklaşımını teorik ve pratik bazlarda oluşturmak ve yaygınlaştırmak olacaktır. Köklerini zengin tarih ve kültürümüzden alan; insana gerçek değerini veren, insanımızın yaratıcılığının önünü açan, girişimciliği destekleyen, kademeler arasındaki mesafeleri kısaltan, takım çalışmasına ve paylaşmaya önem veren, mevki ve unvan yerine gerçek değer yaratılmasına katkıda bulunmaya öncelik veren, başarıyı ödüllendiren, refahı yaygınlaştıran, çalışanları sürekli geliştiren, enerjikleştiren,  eğiten bir insan yönetim sistemini bütün yönleri ile ortaya koymak arzusundayız.
Yalın Enstitü olarak 2014 yılına iddialı hedeflerle giriyoruz. Yukarıda kısaca belirtmeye çalıştığım konularda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.
1.Nisan ayında Japonya’ya her yıl yaptığımız 10 günlük Study Mission programımızı tekrarlayacağız.
2. Kamu ile ilgili çalışmalarımızı sürdürmek, genişletmek, derinleştirmek, TURQUALİTY ve Ekonomi Bakanlığının 2010/8 tebliği çerçevesinde Kümelendirme çalışmalarını arttırmak, çeşitlendirmek, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ile daha sıkı ilişkide bulunmak, TAYSAD ve Diğer İhracatçı Birlikleri ile çalışma ilişkilerini arttırmak, TİM ile çalışma ilişkisini başlatmak
3. Hizmet Sunumunu Güçlendirmek, 3. Yeni Ürün Geliştirme konusunda çalışmalarda bulunmak ile ilgili özel programlar yapmayı planlıyoruz. Bu çerçevede Haziran 2014 içinde Amerika’dan Ford’un eski Yeni Ürün Geliştirme Direktörü ve Toyota Tarzı Yeni Ürün Geliştirme Kitabının yazarı Jim Morgan ile İstanbul’da etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz;
4.Yalın Muhasebe konusunda önemli bir konuşmacıyı Amerika’dan getirmek, Yılın ikinci yarısında kendisi ile bir program yapmak; 5. Yalın Hastane, Yalın İnşaat, Yalın Tarım konularında çalışmalar yapmak; 6. Yalın Enstitü Merkezi ile ilgili CRM çalışmalarını başlatmak; Yalın Enstitü Bütçe ve Raporlama sistemini güçlendirmek, sürekliliğini sağlamak; Eğitim konusunu bütünsel olarak ele almak, yeni konular, yeni içerikler, yeni eğitim ve geliştirme çalışmalarına ivme kazandırmak; yıl içinde 1-3 kitabı Türkçeleştirmek ve Yayına sokmak
7. Gördüğümüz ihtiyaç dolayısıyla, Eğitim, Geliştirme ve Danışmanlık konularında İpbüken Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’ni yeniden hayata geçirmeyi planlıyoruz.
8. Yalın Yöneticilik Eğitimlerimizi yeni baştan oluşturuyoruz. Mal Sahibi ve Üst Yöneticilere Yönelik Programı ve Aile, İş ve Mülkiyet konusu, Yalın Yönetici, Müdür Programı, Yalın Profesyonel, Yalın Lider, Yalın Takım ve Grup Lideri Eğitim programlarımızı devreye alacağız.
9.Son olarak gerek Yurtiçi çalışmalarımızı gerekse çevremizdeki ülkelerle olan işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz.
 
Yalçın İpbüken

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi