Blog

Çalışanların Memnuniyeti, İstekliliği ve Bağlılığı – Yalın Enstitü Girişimi

Genel Yazılar

Çalışanların Memnuniyeti, İstekliliği ve Bağlılığı – Yalın Enstitü Girişimi

Yalın Enstitü’nün kuruluş misyonunun bir parçası olarak her seviyedeki Çalışanların Bağlılığı, Motivasyonu ve Memnuniyetine büyük önem vermekteyiz. Yalın Düşüncenin bir kuruluşta hayata geçirilmesi ve sürdürülmesinin ön şartı her seviyedeki Yönetici ve Çalışanların bağlılıkları, Motivasyonu ve Memnuniyetinin gerçekleşmesi ile birebir ilintilidir.

Yalın Dönüşüm Metaforu olarak kavramlaştırdığımız Ev figürünün 5 Ana Öğesi içinde sağ tarafta yer alan  “İnsan” unsuru, insan ile ilgili her konuyu kapsanmaktadır.

Çalışanların Bağlılığı, Motivasyonu ve Memnuniyeti sağlanmadan Yalın Düşünce ve 5 prensibini gereği gibi hayata geçirmek mümkün olamamaktadır. 5 Prensibin ilki Müşteriye sunulan ve sağlanan Değer ile ilgidir. Müşteriye Değeri onu heyecanlandıracak kadar onu mutlu edecek şekilde sunabilmek için (bak: Kano Modeli Hakan Akgül yazısı) Yönetici ve Çalışanların Bağlılığını, Motivasyon ve Memnuniyeti en üst noktaya çıkartmak ve sürdürmek gerekmektedir.

Yönetimlerin ve her seviyedeki yöneticilerin birincil görevleri çalışma ortamı iklimini en pozitif noktaya çıkartmak, teker teker her bir bireyin bağlılığını, motivasyon ve memnuniyetini her bir çalışma anında en üst seviyede sürmesini garanti etmesi gerekmektedir.

Yalın düşünce ve Yalın Uygulamaların en önem verdiği noktaların başında yönetici ve çalışanların dikkatlerini yaptıkları işe odaklanması ve sürdürülmesi gelmektedir. Yapılan işin müşterisinin beklentisini aşacak şekilde zamanında, kaliteli ve ilk seferde doğru olarak çıkması için “dikkat” hayati önem taşımaktadır.  Dikkatin gerçekleşmesi ve sürdürülmesi için ise, işi yapanın his, duygu ve düşüncelerinin yapılan işin içine girmemesi, dikkatin tam olarak yoğunlaştırılması gerekmektedir.

Dikkatin sürmesi için işi yapanın çalıştığı iş yerine bağlılığının en üst noktada olması, moral ve motivasyonunun en yüksekte olması gerekmektedir. Moral ve motivasyonu yüksek yönetici ve çalışan yaptığın işin değer yaratmasına, ilk seferde doğru kalitede ve zamanında gerçekleşmesine ve verimliliğe dikkat etmeye önem verebilmektedir. Dikkatini yaptığı işe yoğunlaştırması mümkün olabilmektedir.

Yalın Enstitü’yü kurmadan önce çalıştığımız kuruluşta koordinasyonunu yaptığımız Müşteri ve Kalite Odaklı Yönetim Sistemi olarak adlandırdığımız Toplam Kalite yaklaşımı sırasında Çalışanların Moral, Motivasyonları, Kendilerini Geliştirmeleri, Anlamlı Değer yaratan işler yapmaları üzerinde önemle durmuştuk. 1990’lı yılların başlarında Çalışanların Memnuniyeti Araştırmalarını şirketlerimiz için özgün olarak tasarlamış ve anket firmaları ile birlikte gerçekleştirmiştik. Kısaca Çalışanların Memnuniyeti Araştırması  olarak ifade ettiğimiz bu ve benzeri çalışmaların ile Türkiye’deki öncü uygulamalar arasında yerimizi almıştık. 2002 yılından bu yana Yalın Enstitü bünyesinde 350 den fazla şirket projesi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnsan Kaynaklarını ilgilendiren çok önemli görüşler, fikirler oluşmuştur.

Bu çalışmaları birlikte yaptığımız Tunç Sancı arkadaşımızın liderliğinde Çalışan Memnuniyeti, İstekliliği ve Bağlılığı Araştırmalarını çalışmalarımızı yeniden ele aldık ve Yalın Enstitü ve uygulamalarını desteklemek üzere yeniden geliştirdik. Buna ilave olarak İç Müşteri Memnuniyeti ve 3600 Yetkinlik Değerlendirme Araştırması uygulamalarımızı devreye aldık. Geçtiğimiz günlerde ilk duyurularımızı Yalın Enstitü Web sitesinde yayınladık.

Çalışan Memnuniyeti, İstekliliği ve Bağlılığı Araştırmaları, Yalın enstitü ile ortak yaptığınız projelerin İnsan tarafı ile ilgili yapılacak çalışmalara yol gösterecek önemli bir girdi sağlayacaktır. Bizimle henüz Yalın dönüşüm çalışmaları yapmıyor olsanız bile bu araştırma uygulaması ve araştırma sonucunda uzmanlarımız tarafından size sunulacak rapor İnsan Kaynakları konusunda nelerin öncelikle ele alınması konusunda önemli bir yol gösterici görev yapacağına inanıyoruz.

Web sitemizde bir süre önce yayınladığımız duyurularımızı bu yazımızın ekinde yeniden sunuyoruz.

Konu ile ilgili bilgi almak için danışman ve eğitmen arkadaşımız Tunç Sancı’ya başvurabilirsiniz.

Yalçın İpbüken

Başkan

Yalın Enstitü

Çalışan Araştırmaları

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi