Dr. Tekiner KAYA

Dr. Tekiner KAYA

1980 yılında Nevşehir’de doğdu. 2003 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılında aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bir süre aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Sonrasında kariyerine Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş İnsan Kaynakları Grubu’nda devam etti. 

2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2012 yılında turizm sektöründe kendi işini kurdu. Aynı yıl Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden doktora derecesini aldı. 

2018 yılında Birleşik Krallık’ta çeşitli firmalarda yöneticilik ve danışmanlık yaptı. Kaya, halen Toyota Tarzı İK yönetimi, Toyota Üretim Sistemi ve optimizasyon konularında çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.    

Profesyonel çalışma hayatında; 

 • NEVŞEHİR HBV ÜNİVERSİTESİ, İİBF, U. Tic. ve Lojistik Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi (2016-Devam Ediyor)
 • GEMBATECH LTD, Birleşik Krallık, Direktör, (2018 – 2019) İş geliştirme, yalın üretim sistemleri kurulum ve tasarımı, verimlilik yönetimi ve süreç optimizasyonu, müşteri deneyimi tasarımı, dijital pazarlama hizmetleri
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Araştırma Görevlisi (2011 – 2015)
 • TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş, (2007 – 2010) Organizasyon Yönetimi Bölümü, Planlama Mühendisi

Üretim planlama, iş geliştirme, üretim planlarına bağlı işgücü planlama, ofis/operasyon işe alım, kısa ve uzun vade üretim-işgücü ve verimlilik planlama, KPI takibi ve raporlanması, işgücü verimlilik iyileştirme faaliyetleri, Performans ve yetkinlik değerlendirme yönetimi, Promosyon ve kıdem yönetimi, harcama bütçesi takip ve kontrol, İK planlama

TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş, (2006 – 2007) İK İşgücü Planlama Bölümü,             Planlama Mühendisi

Görev Tanımı: İşgücü planlama, aylık işe alım planlarının hazırlanması, ofis ve operasyon işe alım, HR KPI takibi ve raporlanması, İşgücü kaizen planlama

 • YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, (2004 – 2005) Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi.

Projeler

 • Depo tasarımı ve optimizasyonu, Saka Ltd UK, Nisan 2018 (3 ay)
 • Kalite Güvence Sistemleri entegrasyonu ve Hijyen Kontrol Sistemi kurulumu, Anar Grup UK, Haziran, 2018 (6 ay).
 • Toplam Kalite Yönetimi sistemi kurulumu, Fresco Cave Suites, Kapadokya, 2012-2015
 • Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi yapılandırma süreci, Fresco Cave Suites, Kapadokya, 2014 (6 Ay)
 • İşgücü Planlama ve Kontrol Sistemi Kurulumu, Toyota, Haziran 2006 (6 Ay).
 • Operasyonel Verimlilik Ölçüm Sistemi (PEFF-Production Efficiency ve YIP-Yearly Improvement Percentage), Operasyon Geliştirme Bölümü, Toyota Motor Europe, Belçika, Ekim– Aralık 2007.
 • Değerlendirme Merkezi (Assessment Centre) Kurulumu, Ofis ve operasyon çalışanları iş simülasyonları ile aday değerlendirme süreci yapılandırması, Ocak 2007.
 • Esnek İşgücü Yönetimi Projesi, Hat-üretim organizasyon yapılarının görsel ölçüm, değerlendirme ve yönetim süreçlerinin, üretimdeki dalgalanmalara karşı esnek işgücü sistemi ile donatılması, Haziran 2009
 • Line Mapping, Hat görselleştirme ve esnek işgücü hatları projesi, Toyota Türkiye, 2007-2009
 • EPIC (European Productivity Improvement Committee), Malzeme, Yatırım, Bakım, İşgücü ve Üretim başlıkları altında yürütülen maliyet azaltma ve iyileştirme projesi, Ocak 2010.
 • ARTO Yönetim Projesi, Kriz dönemi oluşan işgücü fazlalığının yeniden organizasyonu ve yönetimi, Toyota Türkiye, 2008-2009
 • Otomotiv Sektöründe Temel Performans Göstergeleri ve İşgücü Verimliliğini Ölçmeye Yönelik Bir Uygulama, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş, Y.Lisans Tezi, İTÜ (Aralık, 2008)
 • Deniz Taşımacılığında Yolcu Talebine Bağlı Taşıt Rotalama Ve Çizelgeleme, İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) Yıldız Teknik Üniversitesi (Haziran, 2005).

Marka Bağlılığı ve Bir Vaka Analizi: Zass Örneği, ZASS A.Ş. (Pazarlama Araştırması Projesi), İTÜ (Mayıs, 2004).

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi