Esra Ömür Ünal

Esra ÖMÜR ÜNAL

1993’te Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümünden mezun olup GlaxoSmithKline (GSK) İlaç firmasında işe başladı. 9 sene Gebze tesisinde ve 5 sene İngiltere merkezde olmak üzere toplam 14 yıl GSK’da çalıştı.

Firmadaki ilk 7 senesinde üç farklı Kalite pozisyonunda steril/solid/likit üretim prosesleri, Kalite Yönetim Sistemleri (QMS), validasyon ve iç/fason firma denetimi konularında uzmanlık kazandı.

Kalite deneyimini takiben, 2000’de GSK İngiltere’de Yalın 6 Sigma Kara Kuşak (Black Belt) olarak yetiştirildi. 5 haftalık bu eğitim sonrasında 2,5 sene Operasyonel Mükemmeliyet liderliğini üstlendi. Tesiste iyileştirme çalışmalarını başlattı; tüm personele başlangıç ve Yeşil Kuşak seviyesinde eğitim verdi.

Aynı dönemde Tedarik Zinciri Rasyonalizasyon Proje Müdürü rolünü de üstlendi. 100’den fazla ürünün Africa Middle East bölgesindeki tesisler arasındaki teknik transferini 8 kişilik ekibi ile gerçekleştirdi. Bu projede global ölçekte tedarik zinciri ve teknik transfer konularında deneyim kazandı.

2003’de GSK Türkiye tesisinde elde edilen başarılı sonuçlar dikkate alınarak 10 kişilik Global Yalın 6 Sigma Danışmanlık Ekibi’ne seçildi. Firmanın İngiltere’deki merkezine transfer edilerek Londra’ya yerleşti. Bu rolünde Avrupa bölgesinden sorumlu iki iç danışmandan (Internal L6S Consultant) biri olarak;

  • Sorumlu olduğu 7 Avrupa tesisinde Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak eğitimleri verdi (8 dalga). Bu tesisler arasında deneyim/proje paylaşımını teşvik amaçlı iyileştirme çalıştayları fasilite etti.
  • 2003′te Sertifikalı EFQM Denetimcisi oldu (European Foundation of Quality Management)
  • 2004’te dünyadaki 109 GSK üretim tesisi arasında en iyi uygulamaların (Best Practice) paylaşımını mümkün kılmak için Bilgi Yönetim Portali tasarladı ve devreye aldı.
  • 2007′de Sertifikalı Yalın 6 Sigma Eğitmeni oldu (Qualified Lean 6 Sigma Trainer)

2007’de Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkiye’deki tesisin kapatılmasından dolayı GSK’dan ayrıldı. Bilim İlaç’ta Sistem Geliştirme Müdürlüğü yaptığı sırada Yalın Enstitü ile tanıştı. 2008 yılından itibaren Yalın Enstitü bünyesinde Yalın, 6 Sigma, Kalite Yönetim & Akreditasyon Sistemleri (QMS/EFQM), Ürün/Teknoloji Transferi ve Validasyon/Devreye Alma konularında danışmanlık & eğitmenlik yapmaktadır.

2011-15 ve 2018-20 yılları arasında Amerika’da yaşadığı dönemde ThedaCare gibi öncü Yalın Hastane örneklerini bizzat yerinde gözlemleme imkanı buldu. 2015’ten bu yana Yalın Sağlık ve hizmet sektöründe operasyonel mükemmeliyet üzerine yoğunlaştı.

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi