Yalın İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Yalın İnsan Kaynakları Yönetimi

yalinenstitu
Son Güncelleme 28 Temmuz 2022
0 already enrolled

Yalın Yönetim Prensiplerinin şekillendiği şirket olan Toyota’nın Yönetim Felsefesinde “Çalışanların becerilerinden, düşünme kapasitelerinden ve yaratıcılıklarından en üst düzeyde yararlanmak” ana hedeftir. Toyota Kültürü’nün tüm dünyadaki Toyota fabrikalarında ortak değerler bütünü olarak yaşatılmasına destek olmak amacıyla hazırlanan “The Toyota Way” (Toyota Tarzı) “Sürekli İyileştirme” ve “İnsana Saygı” olmak üzere 2 temel sütundan oluşan bir ev olarak modellenmiştir. Bu modele göre İnsan Kaynakları Yönetiminin ana amacı sürekli iyileştirmeyi kalıcı kılabilmek için tüm çalışanların beceri ve enerjilerini gelişime kanalize etmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda temel prensip “Çalışanlar ile karşılıklı güvene dayalı iletişimin oluşturulmasıdır.”

Bu eğitimde Toyota’nın yalın İnsan Kaynakları felsefesine göre şekillenmiş olan “İnsan Sistemleri Modelinde” çalışanların şirketin problemlere uzun dönemli bir bakış açısı ile çözüm üretmede, planlama ve kurumsal Hoshin oluşumunda karar verme sürecinin bir parçası olarak nasıl konumlandırıldığı, şirketin yönetim sisteminin gelişimi nasıl etkin bir şekilde destekleyeceği ve çalışanların iş motivasyonlarını en üst düzeye getirecek çalışma ortamının nasıl yaratılacağı anlatılmaktadır.

Eğitim hem insan kaynakları yönetici ve çalışanlarına hem de firma sahipleri ve tüm seviyelerden yöneticilere hitap edecek şekilde insan kaynakları sistemleri, prensip, yöntem ve araçlarını ele almaktadır.

İÇERİK
 • Yalın İnsan Kaynakları Felsefesi
 • Yalın insan Kaynakları fonksiyonunun rolü ve önemi
 • Çalışanların güven duyarak çalışacakları bir ortamın yaratılması
 • Headcount Yönetimi
 • Yalın Grade Yapısının Oluşturulması
 • Esnek Çalışma Esaslarının Uygulanması
 • Performans Değerlendirme Sistemi
 • Terfi Sistemi
 • Çalışan Bağlılığı Ölçümü
 • Çalışan İlişkileri Süreci
 • “Hot Line” Problem Çözme Sistemi
 • Çalışanların sürekli iyileşme ve problem çözüme katkı için gönüllü inisiyatif alacakları sistemlerin oluşturulması
 • İki Yönlü Etkin İletişim Modeli
 • Politikalarla Yönetim ( MPB) – Hoshin Kanri
 • Ödül Programları
 • Performansa Göre Değişken Ücret Sistemi
 • Bireysel Öneri Sistemi
 • Kaizen Ekipleri
 • Çalışanların sürekli geliştirilmesi
 • Yedekleme Planları
 • Dahili Transfer Sistemi
 • A3 Bakış Açısı
 • Unvan ve Grade bazında Eğitim Programları
 • Çalışanların “Multi Skilled” Geliştirilmesi
 • Ekip çalışması içerisinde bireysel hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ekip hedeflerini desteklemesi
 • Kurum İçi Öğrenme Modeli
 • Fonksiyonlar Arası İletişim
 • Kaizen Ekipleri
 • Genchi Genbutsu

Katılımcı Profili

 • İ.K. Müdürleri, Firma Sahipleri, İ.K. Uzmanları ve Her Seviyeden Yöneticiler.

Write a review

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi