A3 İle Öğrenmek & Yönetmek

Kaizen Ve A3 İle Problem Çözme Yaklaşımı

yalinenstitu
Son Güncelleme 28 Temmuz 2022
0 already enrolled

Etkin problem çözme, yalın düşüncenin en önemli unsurlarındandır. Sürekli iyileştirme çalışmalarında, şirket insan kaynağının tüm yaratıcı ve problem çözücü kapasitesinin şirket hedeflerinin elde edilmesine yönlendirilmesinin önemini görüyoruz. Çalışanların motivasyon ve bağlılığını arttıran faktörlerin başında iyileştirme çalışmalarına aktif katılım gelmektedir. Sürekli İyileştirme çalışmaları bu bakımdan da hayati önemdedir.

Yalın yolculukta amacımız, tüm kurum çalışanlarının katılımı sayesinde; kalite, maliyet ve teslimat, süre, moral ve iş güvenliği performansının el birliği ile sürekli iyileştirilmesidir. Bunun sistematik şekilde gerçekleştirilebilmesi için standart bir problem çözme metodolojisinin kullanımı, gerçek Kaizen’in ne olduğu ve A3 ile problem çözme yaklaşımı bu eğitimde anlatılmaktadır. Bu eğitimin tamamlayıcısı olarak problem çözme süreci içinde kullanılan tekniklerin anlatıldığı “Problem Çözme Teknikleri” eğitiminin alınması tavsiye edilir.

İÇERİK
 • Yalın Şirket ve Problem Çözme
  • Neden problem çözmeliyiz?
 • Konu Belirleme
  • Hangi problemi çözmeliyiz?
 • Problem ve Problem Çözme Adımları
  • Nasıl problem çözmeliyiz?
  • Problem Nedir?
  • Problem Tanımlama – Genchi Genbutsu – 5N 1K
  • PUKÖ
  • Kaizen
  • Problem Çözme Adımları (8 adım)

1.Problemi Tanımlama
2.Problemi Parçalara Ayırma
3.Hedef Belirleme
4.Kök Neden Analizi
5.Karşı Önlemler Geliştirme
6.Karşı Önlemleri uygulama
7.Sonuç, süreci izleme & Kontrol
8.Standartlaştırma ve Yaygınlaştırma

  • Problem Çözme ve A3

Katılımcı Profili

 • Her seviyeden tüm şirket çalışanları

Write a review

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi