Hoshin Kanri

Hoshın Kanrı ( Politikaların Yayılımı )

yalinenstitu
Son Güncelleme 28 Temmuz 2022
0 already enrolled

Japonya’da Hoshin Kanri olarak adlandırılan Politikaların Yayılımı, şirketin belirlediği vizyona ulaşması ve tespit edilen stratejileri uygulanması için şirket içindeki tüm birimleri en üstten en alta bu hedeflere doğru yönlendirmek amacıyla kullanılan bir sistemdir. Politikaların yayılımı doğru faaliyetlere odaklanarak ve onları aynı hedefe doğru hizalayarak, fırsat ve tehditlere cevap verebilmeyi sağlar.

Yalın Dönüşüm yolculuğunda kullandığımız tüm araçların ve tekniklerin, şirketi hedefine götürecek şekilde, bir yönetim sistemi içinde planlı şekilde ele alınması ve uygulanması son derece önemlidir. Politikaların yayılımı ihtiyaç duyduğumuz bu yönetim sistemini tarif etmektedir.

Bu eğitim, tüm iyileştirme/geliştirme faaliyetlerini kaynakları etkin şekilde kullanarak gerçekleştirmek için, politika ve hedeflerin organizasyon içinde kırılımını gerçekleştirerek, şirket hedeflerinden takım hedeflerine kadar inerek tüm çalışanların odaklanması gereken faaliyetleri netleştirmek için gerekli yöntemleri aktarmaktadır.

İÇERİK

 • Yalın yönetim ve yalın dönüşüm
  • Organizasyonlar yalın dönüşümde neden zorlanıyorlar
 • Stratejik planlama döngüsü
 • Hoshin planlama yaklaşımı
 • Hoshin Yönetimi ile Günlük Yönetim ve Sürekli İyileştirme İlişkisi
 • Hedeflerin ve Yolların Belirlenmesi
 • Politika ve Hedeflerin Alt Kademelere Yayılımı
  • Hedef Kırılımı Yöntemleri
  • Paslaşma (Catchball)
 • Kontrol Göstergelerinin Belirlenmesi
  • Sonuç ve Neden Göstergeleri
 • Hoshin Kanri Uygulamasında X-Matris Kullanımı
 • Faaliyetlerin Planlanması Ve Uygulanması
 • Sonuçların İzlenmesi
  • A3 ve PUKÖ
 • Performans Yönetim Sistemi
  • Kurumsal Hedef Kartından Bireysel Hedef Kartına
 • Örnek Uygulama

Süre

1 Gün

Referans Yayınları

 • Liderin Planlama ve Uygulama Kılavuzu (Doğru İşlerin Yapılmasını Sağlama), Hoshin Kanri, Öğrenmeyi Yönetmek

Katılımcı Profili

 • Şirket sahipleri ve tüm üst/orta kademe yöneticiler

Write a review

Free
Seviye
İleri Seviye
Kategori

Referans Yayınları

 • Liderin Planlama ve Uygulama Kılavuzu (Doğru İşlerin Yapılmasını Sağlama), Hoshin Kanri, Öğrenmeyi Yönetmek
Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi