Bakım Risk Analizi

Bakım Risk Analizi

yalinenstitu
Son Güncelleme 9 Ağustos 2022
0 already enrolled

Bu eğitimde amacımız, üretim tesislerinde çalışan tüm makine, ekipman ve sabit kıymetin risk değerlendirmelerinin pro-aktif bakım yönetim anlayışı ile nasıl yapıldığı ve elde edilen risk değerlendirme sonuçlarının bakım yönetimi ve işletme stratejilerinin oluşturulması aşamalarında nasıl kullanılacağı hakkında katılımcılara bilgi ve beceri kazandırmaktır.

İÇERİK

 • Üretim Ekipmanlarında risk değerlendirme
  • Risk denklemi
  • Risk matrisi
  • Risk denkleminin pratik kullanım yolları
 • Ekipman kritikliği
  • Risk matrisinin kalibrasyonu
  • Ekipman bileşen ve alt parçalarının değerlendirilmesi
 • Risk Değerlendirmesi
  • Ekipman risk yönetimi
  • Ekipmanlarda toplam riskin hesaplanması
 • Fabrika genel ekipman sağlık değerlendirmesi
  • Risk değerini azaltma öngörüler
  • Standart ekipmanların kritiklik değerlendirmesinde karşılaşılan zorluklar
 • Makine/ ekipman risk seviyesinin işletme ve bakım Stratejilerine etkileri

Süre

1 Gün

Katılımcı Profili

 • Bakım birim yönetici ve çalışanları

Write a review

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi