Blog

Yalın Zirve – 2-3 Aralık 2019, Yalçın İpbüken’in Açılış Konuşması

yalin-zirve2019
Genel Yazılar

Yalın Zirve – 2-3 Aralık 2019, Yalçın İpbüken’in Açılış Konuşması


Bütün dünya Zor zamanlardan geçiyor. 2020-2030 döneminin büyük değişimlere, alt üstlere yol açacağı şimdiden bekleniyor.
Ülkemiz Dünyanın en zor coğrafyasın da bulunuyor. Tarih boyunca büyük olayların cereyan ettiği adeta bir sırat köprüsü. “Medeniyetlerin Örsü”.
Yakın çevremiz ve dünyada oluşan menfi oluşumlardan etkilenmeden ve zaman kaybetmeden doğru hedef ve yolda ilerlemek önemli. Zaman kaybının telafisi mümkün değil. İhtiyatlı İyimser olmalı, tehditleri fırsatlara çevirmeliyiz.

T.C Kuruluşunun 100.yılını kutlamak için 3 yıl 10 ay 27 günümüz kaldı

29 Ekim 2023 Türkiye Cumhuriyetinin 100.yılı. 2023 Biz Türkiye Vatandaşları için çok önemli Milat. Bu tarihe gün saymalı, kurum, kuruluşlar, yurttaşlar olarak her günün gereğini dikkat ve itina ile yapmalıyız. Önümüze takvimi alıp Olimpiyatlara hazırlanır gibi 3 yıl 10 ay 27 gün kaldığını işaretlemeli.  Özel bir takvim hazırlayıp “gün saymalı – günün gereğini yapmalıyız”. Dikkatlerimizi bir an bile bu hedef tarihten ayırmamalıyız.

2020-2030 Dönemi Ülkemiz Hedefleri için Hayati Önemdedir

2020-2030 döneminin, büyük teknik ve teknolojik değişimlerin etkisinde ekonomik, finansal, endüstriyel, sosyal ve siyasi değişimleri, alt üstleri de beraberinde getireceği görülüyor. Müşteri ve Pazar davranışları radikal bir şekilde değişiyor. Ticaret ve Sanayinin ağırlık merkezi Doğuya kayıyor. Dünyadaki her ülke refahtan pay almak için çaba içinde. Halen yaşamakta olduğumuz Önemli çevre ve iklim olayları daha büyük sorunların adeta habercisi.

Yalın Enstitü 2030 Vizyonu

Türkiye, Kendi Kutup Yıldızını belirlemelidir. Almanların Sanayi 4.0, Japonların 5.0, Amerikalıların “Fridman Doktirinin Ötesi” bu ülkelerin kendi ihtiyaçlarını, beklentilerini aksettiriyor. Türkiye’nin 2030 vizyonunu ise, müsaadenizle,  “Türkiye 5.0” olarak ifade ediyorum.

Türkiye 5.0* temel Öncelikleri; 1.Önce İnsanımız; Refahı bütün yurttaşların erişebileceği umut haline getirmeliyiz; Eğitimde 21. Yüzyıl üretken Türk Vatandaşını yetiştirebilmeliyiz 2.Her alanda ve Manada Yalın Üretimi ve Yönetimi ülkemizin her iline yaygınlaştırmalıyız, 3.Yeterli ve ihtiyacımız olan Teknoloji ve Digitalleşmeyi kendimiz yaratmalı ve yönetmeliyiz, 4.Hukuk Sistemimizi, hukuk eğitimini Dünya Standartlarına eriştirmeliyiz 5. İç ve Dış Güvenliğimizi sağlamalıyız

Bütün bu kavramların içini doğru olarak ve zamanında doldurmak bütün Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına, Kurum, Kuruluş ve Şirketlerine, yani bizlere düşüyor.

Tehditleri Fırsata Dönüştürmek için Uyanık, Kararlı ve Çevik olmak gerekiyor

Büyük fırsat ve tehditleri gereği gibi karşılayabilmek için her zamankinden daha uyanık, atik ve çevik olmamız gerekiyor. İnsanımıza, ihtiyaç, imkân ve sistemlerimize en uygun çözümleri basiret ile gerçekleştirebilmeliyiz.

Öncelikle Dünya ile rekabet edebilecek Kalite ve Yetkinlikte Üretim yapabilmeli, Ürettiğimizin Pazarlarını yaratmak için Seferberlik ruhu yaratmalıyız

Özellikle Müşterisi olanını üretmek, yapmak konusunda ülkemizin eriştiği gelişmişliğine güvenmemiz; İnsanımızın istekliliğini ve becerikliliğini, inandığı zaman bütün benliği ile bağlanma ve fedakârlık özelliklerini, öğrenme ve kendini geliştirme isteğini çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu saydığımız niteliklerin önemli kısmını Avrupa ülkelerinin çoktan kaybettiklerini biliyoruz. Yaptığımız ürünleri satmak için tam seferberlik ilan etmeliyiz. Afrika, Kutuplar, Asya Stepleri dâhil en zor koşullarının olduğu dünyanın her noktasını kendi mekânımız bilmeliyiz.

Girişimcilerimiz, Sanayicilerimiz

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan günümüze adeta yoktan var olan büyük sanayicilerimizin girişimci geçmişlerini incelediğimizde, bu kişilerin sahip oldukları diplomalardan çok kişisel özelliklerinin; küçük yaştan geliştirdikleri kişisel becerileri,  vizyonerlikleri, adanmışlıkları, cesaretleri, ve bitmeyen tükenmeyen çalışma ve yapma azimlerinin, öne çıktığını görüyoruz. Günümüzün önemli şirketlerini yoktan var ettiklerini biliyoruz.

Gençlerimizi 21. Yüzyıl gereklerine göre hayata hazırlamak hayati önemdedir

Toplumsal refahı gerçekleştirmek, kişisel ideallerimizi gerçekleşme yolunda herkese aynı yolu, aynı kalıbı dayatmamak; toplum ve aileler olarak, her bireyi kendi doğasına, koşullarına, istek ve bilinçli tercihlerine bırakmak, hayata hazır olmaları için bir gün bile kaybettirmemek, öncelikli geliyor. Gençlerin kendi yollarını çizmek, tercihlerini yapabilecekleri yeteneği kazanmak için erken yaşlardan (hayat yolunu doğru belirlemek açısından 11-13 yaşları çok kritik) yaşam boyu sürecek kariyer yolculuğuna çıkmaları çok önemli. Hayat yolculuğunun çeşitli mecralarında çok öne çıkan insanların  yaşam boyu sürecek yolculuklarına başladıklarını biliyoruz. Çok küçük yaşlarda çocuğun sonradan öğrenilmemiş doğal  tercihlerini öğrenmek ve onlar için en uygun yola yönlendirmek; sağlıklı, sağlam karakterli, üretken, vatansever ve sorumlu Yurttaş olarak yetiştirmek, onlara kendi hayat yolculuklarına destek olmak önceliğimiz olmalıdır. Her şeyin bu temel üzerine oturacağını unutmamalıyız.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın belirlediği politikalar doğrultusunda Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile anlamlı işbirliği yapmaktayız.

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın politikaları istikametinde Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile yıl içinde çok önemli projeleri gerçekleştirebildik. Yol aldık.  Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürümüz Dr. Halil İbrahim Çetin’i birazdan dinlememiz mümkün olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 29 Ekim 2023 ve sonraki dönemi ve ilerisini en iyi şekilde yönlendireceğine bütün kalbimle inanıyorum.

Yalın Düşünce, İnsan Odaklıdır

Yalın Düşüncenin, ana idealimiz olan İnsanımızı öncelediğini;  Refahı, Refah umudunu,  Ülkemizin bütün yörelerine, ulaştırmak için gerekli Düşünsel, İnsani, Örgütsel, Teknik ve Sistem öğelerini barındırdığına inanıyoruz.

Yalın Enstitü Türkiye

Yalın Enstitü Türkiye, Dünya’da kurulan 4.Enstitüdür.  Yalın Global Ağ günümüzde 29 ülkeye yayılmıştır. YE enstitüler içinde birçok kriterde en önde gidenlerdendir. Kurulduğumuz tarihten günümüze irili ufaklı; yerli yabancı 376 firmada Yalın Üretim ve Dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirdik. Neyin nasıl yapılacağı konusunda derin deneyim sahibi olduk. Hatalardan dersler çıkardık. Yalın Enstitüyü kurduğumuz 2001 yılından bu yana Türkiye’de, Çevremizde ve dünyanın her coğrafyasında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, oluşturduğumuz birliktelikler, iş ortaklıkları, yalın örgütsel ağ ile birlikte “Üretmenin, Yapmanın, Gerçekleştirmenin” gerektirdiği bütün soruların, sorunların üstesinden ile gelebileceğimize inanıyorum. 23 önemli kitabı kendi imkânlarımız ile tercüme edip okuyucularımıza sunduk. Halen 36 Yalın Danışmanı/Eğitmeni ve 7 merkez personeli ile ülkemizin her yöresine ve firmasına hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Danışmanlarımızın her birisi konularının üst düzey uzmanları olduğunu belirtmek isterim.

2-3 Aralık 9. Zirvenin Program Akışına gelirsek;

Toshio Horikiri Usta,

Büyük Usta Toshio Horikiri, geçmiş kariyeri ve bugünkü konumu ile Yalın Düşüncenin yani Toyota Üretim Sisteminin en önemli düşünür, fikir önderi ve yol göstericilerinden birisidir. Başta Japonya, Çin, Güney Kore, Rusya Federasyonu ve ABD’de önemli sanayi kuruluşlarına danışmanlık, yol göstericilik yapmaktadır. Nagoya’da kurdukları TEC Uygulamalı Eğitim Merkezine her yıl onlarca heyet gelmekte ve eğitim almaktadır. Horiki-san ve TEC Yalın Enstitünün 2010 yılından bu yana muntazaman sürdürdüğü Study Mission yolculuklarının Japonya çözüm ortağıdır. Türkiye’ye defalarca gelmiştir. Önemli görüşleri ve önerileri bulunmaktadır. Horikiri Usta, üretim dünyasında olanları ve olabilecekleri paylaşacaktır. Arzumuz Horikiri Usta’dan daha çok istifade etmektir.

Türkiye’nin en büyük kuruluşların yanı sıra KOBİ’lerimizin Mal Sahibi, CEO, Genel Müdür ve Yöneticilerinden oluşan 59 konuşmacı 2020 ve ötesi için kendi görüşlerini, geleceğe yolculuklarını;  Yurt dışından gelen iki Türk Vatandaşı konuğumuz ise bulundukları ülkelerdeki kendi deneyim ve görüşlerini bizlerle paylaşacaklardır.

1998 yılındaki İlk yalın Zirve

1998 yılındaki 1. Yalın Zirvedeki konuşmacıların yalnız 3’ü Türkiye’den gelirken, zirvenin bütün konuşmacıları Yalın Düşüncenin içinden adeta çıkıp gelmişlerdi. Bugünkü 9.Zirvenin tek yabancı konuşmacısı Toshio Horikiri Ustadır. Yurt dışından gelen 2 konuşmacı ve geri kalan 57 konuşmacımız Ülkemizde Yalın Düşünceyi hayata geçiren ve bu yönde önemli ilerlemeler kaydeden, faaliyetleri ve düşünceleri ile yol gösterebilecek firma sahibi, yönetici ve uzmanlarıdır.

9.Zirve Programımız

2020-2030 döneminde Firmalarımızın ve her sorumluluktaki katılımcıların zorlu yolculuklarını aydınlatabilecek bir program hazırladık. Ülkemizde son 20 yılda meydana gelen önemli atılımları, kazanımları, başarı öykülerini paylaşacağız.  Deneyimli konuşmacılar konuşmaları ile katılımcılara önemli önerilerde bulunacaklar, Yalın Enstitü’nün çok değerli uzmanları kendi deneyimlerini paylaşacak, atölye çalışmaları yapacaklardır. Yalın Model Fabrika bütün zirve boyunca faaliyette olacaktır.

Fuaye ve Sergi Alanlarında ülkemiz insanın tasarladığı, ürettiği makine ve cihazların çok ufak bir kısmını sergileyebildik. Türkiye’de kamuoyunun tanımadığı Dünya çapında büyük ustaların olduğunu, medyatik olmadıklarını, kimseden takdir,  teşvik ve yardım istemediklerini biliyorum. Yakından tanıdığım bir kısım üst düzey Türk Sanat erbabının görüp de yapamayacağı makine, takım tezgâhı, hassas işleme tezgâhı, CNC bulunmadığına inanıyorum.  Japonya’da bu tip insanlar “Milli Hazine-National Treasure” şeklinde onurlandırılır. Yaptıkları, yarattıkları makine ve ürünler büyük takdir kazanır. Bu tip ustaları memnun edecek paradan, ünvandan ziyade toplumun göstereceği sayğı, hürmettir. Önümüzdeki dönemde bu ustaları, kendi özgünlüklerini sürdürürlerken, sistemin içine almak ciddi maharet istemektedir.

Sponsorlarımıza Şükran borçluyuz

9. Zirvenin Ana Sponsoru Magmaweld firmasıdır. Magmaweld’in Ana sponsorumuz olmasını birçok yönden önemsemekteyiz. Magmaweld Şirketi, Manisa Organize Sanayide kurulu bir Aile Şirketidir. Kurucusundan sonra bayrağı üstlenen 2. ve 3. nesil aile bireyleri, ve profosyoneller, firmalarını geleceğe taşımaktaki kararlılık ve çabaları ile zirvemizin ana temasının adeta yaşayan temsilcisidir. Değer Beyin liderliğinde Yalın Düşünce hayata geçmektedir. Manisa ve yöresinde örnek bir kuruluştur. Kaynak Makine ve Robotları ile Kaynak Makinaların Elektrotlarını üretmektedir. Makinalarının yazılımlarını kendileri yapmakta ve veri toplama sistemlerini kendileri geliştirmektedir. Halen yeni atılımlarını yurt içinde ve dışında sürdürmektedir. Fransa, Hollanda’da ofis ve depo kurarken Rusya ve Portekiz’de fabrika kurma çabası içindedir.  Çimtaş Şirketler Topluluğu yıllardır Yalın Düşünceyi Çin’e ve dünyanın her yerine taşımakta kararlı yönetim bilincine sahip Mühendislik ve Büyük Projelerin Firmasıdır. Hassas İşleme ve mühendislik projelerinde her gün yeni atılımlar gerçekleştirmektedir. GE uçak motorlarının tedarikçilerindendir. Çimtaş Yalın Düşünceyi gerçekten özümsemiş, her gün derinliğini arttıran çok önemli firmamızdır. Diğer sponsorumuz Diğer bir sponsorumuz Kibar Holding ve Şirketleridir.  Asım Kibar beyin çok mütevazi koşullarda başlattığı sanayicilik girişimi günümüzdeki Kibar Holding ve Şirketlerine ulaşmıştır. 21.yüzyılın çok dalgalı şartlarında sürekli ileri noktalara ilerlemektedir. Bu firmalarımızın Zirve sponsorumuz olmaları bizleri mutlu etmektedir.

Basın Sponsorumuz Subcon her zaman olduğu gibi Türk Sanayiinin yanında ve yakınındadır.

Son olarak:
Zirve konuşmacılarımıza, siz katılımcılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

9. Yalın Zirvenin organizasyonunu büyük titizliği ile Buket Kanber üstlenirken Yalın Enstitü Merkez kadroları, Sahada görev yapan Yalın Enstitünün kıymetli Danışman ve Proje Yöneticilerine; zirveye destek olan tedarikçilerimize, şahsi dostum Murat Kuter ve ekibine, Şişli Radisson Blu oteli yönetici ve personeline şükranlarımı sunuyorum.
Yalın Zirvenin, Kurumlarımıza, Sanayi ve Ticari kuruluşlarımızın her birisine zorlu yolculuklarında yol göstereceğine inanıyor, Yalın Zirvenin yararlı ve hayırlı geçmesini diliyorum.

 

Yalçın İpbüken

Yalın Enstitü Başkanı

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi