Blog

Yalın Üretim ve Altı Sigma Arasındaki İlişki

Genel Yazılar

Yalın Üretim ve Altı Sigma Arasındaki İlişki

Aşağıdaki kısa referans tablosu Yalın Üretim ile Altı Sigma arasındaki farklılıkları özet olarak verebilir:

İçerik Altı Sigma Yalın Üretim
Hedef  Spesifik, Yerel Çözümler  Kültürel Dönüşüm
Kapsam Dar olarak tanımlanan problem Şirket Kapsamında
Statü Sebebi bulunması zor, çözüm kolay Tanımlanması kolay, ulaşılması ve devam ettirilmesi zor
Varsayım Var olan sistem içinde Var olan düşünce tarzına aykırı
Mantalite “Ne” ve “Nasıl” “Niçin” ve “Neden değil”
Metot DMAIC düşünce süreci PDCA (PUKÖ) bilimsel metodu
Sponsor Operasyonlar ve kalite Üst yönetim ve Liderlik
Katılımcılık Uzmanlar, kara kuşaklar Herkes, her zaman, şampiyonlar
Sonuçlar Bir kerelik iyileştirmeler Önce Kaikaku (hızlı ve radikal değişiklikler),
sonra Kaizen (sürekli iyileştirmeler)

Hâlâ sorulmakta olan sorulardan biri de, Yalın Üretim ve Altı Sigma’nın hangisinin daha etken olduğu, beraberce kullanılıp kullanılmayacağı ve sinerji yaratıp yaratamayacakları üzerinedir. Bizim düşüncemiz, belli kalıplar içinde kalmaktansa müşteri memnuniyetini göz önüne alarak Yalın Üretim bazı içinde harekete geçmek ve Altı Sigma’yı gerektiğinde kullanmak üzere tanımaya çalışmaktır. Unutulmamalı ki, Toyota’da varyasyonların elimine edilmesi en önemli unsurdur, bunu da TÜS (Toyota Üretim Sistemi) içinde sağlarlar, ayrıca bir Altı Sigma Siyah Kuşak sertifikasyonuna ihtiyaçları yoktur. Ancak ABD’de transfer edilebilen bir problem çözme kalifikasyonu olarak Altı Sigma siyah, yeşil, beyaz kuşak kursları ortaya çıkmış ve kısa vadede bir değişim programı olarak yaygınlaşmıştır.Yalın Üretim’e, kayıpları devamlı ve ısrarlı, sistematik bir şekilde yok eden araçlar menüsü ve insan bazlı eylemler olarak baktığımızda Altı Sigma ile ilişki açık olarak ortaya çıkar. Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere Altı Sigma’yı özel konumlarda kullanılan bir araç olarak ele alırsak, Yalın Üretim içinde gerektiğinde uygulanan bir metot olarak görebiliriz.
Altı Sigma programını benimsemiş bazı müşteriler tedarikçilerinden aynı sertifikasyon programlarını almalarını beklemektedir. Bir açıdan bakıldığında Yalın Üretim ve Altı Sigma arasında yakın bir ilişki kurulabilir. Ancak Yalın Üretim yaklaşımı Altı Sigma metodu olmadan da aynı sonuçları almaktadır. İkisinin beraber kullanıldığında daha güçlü bir sinerji olduğu her zaman söylenemez. Yalın-Altı Sigma programına beraberce başlayan yöneticiler zaman içinde yalın ofis ve siyah kuşak kadrolarının birbirinden kopuk çalışmalar yaptığını ve istenilen sonuçların alınamadığını görmüşlerdir.
Altı Sigma özet olarak kendi içinde formatlanmış bir eğitim, analiz ve problem çözme tekniğidir. Yalın Üretim ise tipik Toyota Üretim Sistemi’nden esinlenmiş bir felsefe ve metotlar manzumesidir. Ana öğeleri değer akışı içindeki kayıpları sistematik olarak yok etmek ve çevrim zamanlarını devamlı olarak azaltmaktır. İnsana, davranış değiştirmeye ve devamlılığa dayanır. Diğer taraftan özel uygulamalarda Altı Sigma’nın başarılı olduğu alanlar da vardır. Yoğun mühendislik ve teknolojik analizlerin gerektirdiği konularda Altı Sigma uygun bir problem çözme metodolojisi olarak kullanılabilir. Uçak, savunma, sağlık sektöründe ve kimyasal süreç üretimlerinde başarılı örnekler vardır.
Eğer problemler çok açıksa Yalın Üretim metotlarından biri kullanılır. Bu ortamda şeffaflık, katılımcılık, hız ve beraber öğrenme süreci gibi unsurlar problem çözümünü kolaylaştırır.
Başarılı Altı Sigma programları muhakkak Yalın metodolojileri süreçlerine katarlar ve performans etkinliğini alt kaizenlerle arttırırlar.
Tavsiye edilecek bir yaklaşım olarak şunu önerebiliriz: Değer Akış Diyagramı ile başlayıp bütün sürecin yapısını ortaya çıkarabiliriz. Burada kaizenler ile gerekli iyileştirmeleri yaptıktan sonra, varsa, kısa vadede kök nedeni bilinmeyen mühendislik projelerinde Yalın metodolojilerle Altı Sigma’yı kullanabiliriz. Örneğin; Motorola 1985, Allied 1995’te öncelikle talep akış süreçlerini geliştirdikten sonra Altı Sigma programına başladılar ve başarılı oldular.
Özetle Yalın Üretim (özünde Toyota Üretim Sistemi) çok güçlü bir iyileştirme ve kültürel değişim felsefesi, Altı Sigma da uygun ortamlarda kullanıldığı takdirde oturmuş bir problem çözme aracıdır, Yalın Üretim yaklaşımı içinde uzun vadeli analizi gerektiren mühendislik programlarında başarıyla uygulanabilir. Unutulmaması gereken, müşteri sesini yansıtacak sürekli iyileştirme kültürünün bütün kurumlarda kökleşip yaygınlaşmasıdır.
Ali Rıza Yönel

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi