Blog

Yalın Sağlık Yaklaşımımız

Stethoscope
Yalın Hastane Yalın Uygulamalar

Yalın Sağlık Yaklaşımımız

YALIN SAĞLIK DÖNÜŞÜM EVİ

Yalın, klinikleri, acil servisi veya sağlık kayıtlarını iyileştirmek için denenebilecek yeni bir araç seti veya teknik değildir. İngilizce’de Lean Healthcare olarak kullanılan Yalın Sağlık ifadesi sağlık çalışanlarının düşünce, çalışma ve hastalara bakış şeklini tamamen değiştirecek radikal bir değişim modeli olarak uygulanmaktadır.
YALIN HASTANE NEDİR?
Sağlık kuruluşları, özellikle de tam donanımlı hastaneler, son derece kompleks yapılar olduğundan  israf, hata ve dolayısıyla iş gücü kaybı oldukça fazladır. Hastanelerimizin Yalın Hastane’ye dönüştürülmesinin temel amacı, tedavi sürecine hastanın gözünden bakarak ‘hasta açısından ‘gerçek değer’i tespit ederek buna odaklanmak ve süreçlerdeki israfları yok ederek toplam tedavi süresini ve maliyetleri azaltırken hizmet kalitesini de arttırmaktır.
Bu sayede, beklemeler ve stoklar azalacaktır, hasta ve çalışan memnuniyeti artacaktır. Akışlar ve sorumlulukların çok net tanımlandığı bir çalışma ortamı sayesinde çok daha etkin yönetilebilen bir sağlık sistemi yaratılacaktır.

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi