Blog

Yalın Enstitü TURQUALITY’e başvuran şirketlere danışmanlık veriyor

Duyurular & Basından Haberler

Yalın Enstitü TURQUALITY’e başvuran şirketlere danışmanlık veriyor

Ekonomi Bakanlığı’nın TURQUALITY® Programı desteğinden (%50) faydalanmanız için yapılması gerekenler
Başarılı ihracat performansınız Türkiye’nin 2023 hedefine önemli destek sağlamaktadır. Bu durumu tespitin ardından muhakkak haberdar olduğunuz, ihracatı arttırmak yönünde pek çok harcamanızın %50’sinin karşılandığı TURQUALITY® Programı ve desteğinden bahsedeceğiz.
TURQUALITY® Programına başvurmayı düşündüğünüzde, bu süreci kolaylaştırmak adına bir danışman firmaya ihtiyacınız olursa, Yalın Enstitü olarak işbirliğine hazır olduğumuzu da iletmek isteriz.
Yalın Enstitü, (www.yalinenstitu.org.tr) TURQUALITY® Programı kapsamında 1. Derece yetkilendirilmiş danışman firmadır. 48 kişilik deneyimli kadromuz ile rekabetçilik adına ihtiyacımız olabilecek desteği sağlayabilecek durumdadır.
TURQUALITY® PROGRAMIN AMACI
TURQUALITY® Programı kapsamında iki amaç ön plana çıkmaktadır:
Olumlu Türk malı imajı oluşturulması ile markalaşma potansiyeli bulunan ve farklı sektörlerde üretilen ürünlerimizin yurtdışı hedef pazarlarda tanıtım ve tutundurulması için bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesi.
Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının, tasarım ve üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir akreditasyon sistemi haline getirilebilmesi.
Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin yurtdışında markalaşmasına yönelik yapacakları faaliyetler desteklenmektedir. Başvuru için tek gerek şart yurtiçinde marka tescili olan bir markasının yurtdışındaki hedef Pazar ülkelerinin en az birinde marka tescilinin bulunmasıdır.
Firmanın TURQUALITY® Programı’na katılabilmesi için aşağıdaki on ana kriterde bir denetimden geçmesi gerekmektedir. Firmalar işte bu aşamada bilinçli bir danışman firma ile çalışma ihtiyacı hissedebilmektedir.

  • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
  • Marka Yönetimi
  • Marka Performansı
  • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
  • Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme
  • Finansal Performans
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Kurumsal Yönetim
  • Bilgi Sistemleri Yönetimi

Bu programa alınan işletmelerin aşağıda yer alan giderleri 5+5 yıl boyunca üst limit olmaksızın % 50 oranında desteklenir.
Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri
Marka Tescili ve Korunması
Yurtdışı birimlere ilişkin kira ve demirbaş giderlerin desteklenmesi (Showroom/Reyon/ Gondol /Satış Alanlarının)
Franchising Kapsamında Mağaza Dekorasyon
Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tescil harcamalarının desteklenmesi
Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların desteklenmesi
Moda ve Endüstriyel ürün tasarımcısı brüt maaşları
Danışmanlık Desteği – Yazılım Lisans
Günümüzde rekabet koşulları çok ağırdır ve uluslararası piyasada yer almak isteyen şirketler daha fazla katma değer ve güçlü markalar yaratmak durumundadır.
Bu yolculuğa Yalın Enstitü ile birlikte çıkmak isterseniz, gerek yukarda bahsi geçen on madde ve gerekse üretim ve ürün tasarımı performansınızla ilgili olarak size dünya ölçeğinde değerli katkılarda bulunabileceğimize inanıyoruz.
Hedefimiz Türkiye’nin 2023 İhracat hedefine katkı sağlamaktır.
Saygılarımızla,
Yalçın İpbüken
Kurucu ve Başkan
 

 Yalın Enstitü Derneği

Yalın Enstitü Derneği (www.lean.org.tr) (www.yalinenstitu.org.tr), 2002 yılında, yalın felsefeyi ve düşünceyi ülke genelinde benimsetmek, yalın uygulamaları yaygınlaştırarak Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmak ve sonuç olarak Türk sanayi ve hizmet sektörüyle işbirliği halinde işletmelerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.
Bugüne kadar yaklaşık olarak 600 firmada eğitim, 170 firmada danışmanlık hizmeti verilmiştir. 2011 yılı ISO 500 şirketleri arasından 124 tanesiyle (%25) eğitim ve proje danışmanlığı sebebiyle işbirliği yapılmıştır; Bursa’daki 250 Büyük Firma Araştırması’nda bu rakam 49 adettir.
Yalın Enstitü aynı zamanda TURQUALITY 1. Grup Danışman listesindedir; danışmanlık bedelinin %50’si TURQUALITY ve Marka Desteği kapsamında devlet tarafından karşılanmaktadır.
Halihazırda 50 adedin üzerinde firma ile Yalın Dönüşüm proje çalışmalarına devam edilmektedir.
Yalın Enstitü, gerçekleştirdiği proje ve eğitimlerle, her tür kaynak kullanımını israfı yok ederek iyileştirmek ve kaliteli, uygun maliyetli ürün ve hizmetlerin müşterinin istediği zamanda sunulmasını sağlamak amacındadır. Artan verimlilik/üretkenlik, enerji tasarrufu, üretim ve nakit dönüşünde süre kısalmaları vb sonuçlarla daha az maliyetli, daha esnek ve daha hızlı şirketler ortaya çıkmakta ve bu da rekabetçiliği arttırmaktadır.
Yalın Enstitü, ‘TEKNOLOJİ – İNOVASYON – ARGE’ Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirme projeleri ile işletmelerin ileriye dönük teknoloji çalışmalarına destek olmaktadır. Ayrıca yeni oluşturduğu, Türkiye’nin yetiştirdiği en deneyimli kişilerden oluşan ekibi ile strateji oluşturma, stratejik ve uygulamalı pazarlama konularında firmalara hizmet vermektedir.
Yalın Enstitü’nün tüm çalışmaları, çalıştığı firmaların sürdürülebilir büyümesine ve paydaşlarının memnuniyetinin artmasına yönelik olmaktadır. Yalın Enstitü bu amaçla eğitim, proje danışmanlığı, araştırma, seminer ve konferanslarla ‘yalın düşünceyi’ aktarmaktadır. Misyonunu gerçekleştirmek için üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, meslek örgütleri ve diğer araştırma kuruluşları ile işbirlikleri kurmaya da özen göstermektedir.
Yalın Enstitü aynı zamanda Amerika başta olmak üzere dünyada 18 ülkede yayılmış bulunan diğer ‘Yalın Enstitü’lerle de sürekli irtibat halindedir (www.lean.org) (http://leanglobal.org).
Yalın Enstitü, Japonya’da kurulu bulunan ve TPM Ödüllerini veren JİPM-S kuruluşunun (www.jipms.jp) Türkiye’deki çözüm ortağıdır. JUSE – Japon Bilim adamı ve Mühendisleri Birliği ile temas halindedir (Union of Japanese Scientists & Engineers; http://www.juse.or.jp/e/).
Yalın Enstitü olarak TEC Toyota Engineering Corp www.toyota-engineering.co.jp  ile Türkiye’ye yönelik işbirliği anlaşmamız mevcuttur. Ayrıca, AOTS – Japon Denizaşırı Teknik Burslar Derneği ile işbirliği mevcuttur (The Association for Overseas Technical Scholarship; http://www.aots.or.jp/eng/indexeng.html).
Üretimde olduğu gibi, Yeni Ürün Geliştirme, Organizasyon ve İK, Lojistik, Hizmet, Satış ve Pazarlama, Perakendecilik ve Bayi ağlarında da çalışmalar yapılmaktadır.
Yukarıda özetlenmeye çalışılan faaliyetlere ilaveten Türkçe olarak Yönetim, Metod ve Uzmanlığa yönelik 15 kitabı Türkçe olarak müşterilerimize sunmaktayız.
Yalın Enstitü’de bugün 33 danışman ve eğitmen tam zamanlı olarak hizmet vermektedir. Bu arkadaşlarımız kendi alanlarındaki en yetişmiş uzmanlardır ve özgeçmişlerine internet adresimizden ulaşılabilir. Ayrıca YED merkezinde 5 yönetici ve uzman tam zamanlı görev yapmaktadır.

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi