Blog

Yalın Enstitü Turquality Akredite Danışman Listesinde 1. Seviyeye Yükseldi

Duyurular & Basından Haberler

Yalın Enstitü Turquality Akredite Danışman Listesinde 1. Seviyeye Yükseldi

Yalın Enstitü - Turquality

TURQUALITY® , Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor.

Tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik, gıda gibi rekabetçi sektörlerimiz açısından ihracatta markalaşmanın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur.
Yalın Enstitü, Turquality Akredite Danışmanlık listesinde birinci seviyeye 2012 Ağustos itibari ile dahil olmuştur.
Turquality’e kayıtlı firmalar Yalın Enstitü ile birlikte yürütecekleri Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinden %50 oranında geri ödeme alabilmektedirler.
Saygılarımızla,
Yalın Enstitü

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi